DRVAR

REAKCIJA NAČELNICE: Renoviranje krova nije iz budžeta niti donacije Srbije

Povodom teksta „ Politički dugovi su prioritet: Posao za firmu čiji je vlasnik formalno izbjeglica iz tog grada“ načelnica Drvara dostavila je demanti.

Poštovani,

U navedenom tekstu napisali ste niz neistina.

Kao prvo, renoviranje krova zgrade nije predviđeno rebalansom budžeta niti se za ovaj projekat koriste sredstva iz donacije Srbije.

Za projekat „ Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu Opštine Drvar- prva faza“ sredstva su obezbjeđena od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Ugovor broj: 02-04-983/21 od 31.03.2021. godine). Cjelokupan postupak javne nabavke proveden je transparentno ( otvoreni postupak javne nabavke koji je inače, a vjerovatno ste i Vi s tim upoznati, najtransparentniji postupak javne nabavke) i u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Na ovaj tender prijavila se jedino firma  „UNITRADE KOMPANI“ d.o.o. Banja Luka, što je takođe lako provjerljivo,  i komisija za javne nabavke donijela je Odluku o izboru ove firme kao jedinom i prihvatljivom ponuđaču.

Vaši navodi da sam ja, kao načelnica, zbog navodne lojalnosti brata vlasnika firme, povjerila posao navedenoj firmi su namjerno plasiranje neistina koje isključivo imaju za cilj da nanesu štetu meni kao načelnici i SNSD-u, prema kom se sa pomenutog portala očekivano i ciljano šalju izmišljotine godinama unazad.

Dalje, navodite da se sredstva iz donacije Srbije troše netransparentno. Želim da Vas informišem da Opština Drvar, redovno Vladi Srbije i Vladi Republike Srpske, dostavlja pravdanje namjenskih sredstava i da su i jedna i druga Vlada upoznate gdje i kako je utrošena svaka marka doniranih sredstava. Da smo opravdali njihovo povjerenje govori i činjenica da Republika Srbija i Republika Srpska i dalje nastavljaju pomagati i ulagati u Srpsku povratničku opštinu Drvar.

Tačno je da Tužilaštvo Kantona 10 i MUP FBiH sprovode istragu o mogućim zloupotrebama raspodjele novca iz donacije Srbije. Isto tako, tačno je i da pojedincima smeta prisustvo Srbije i Srpske u Drvaru, pa kao „dobronamjerni“ građani sa viškom slobodnog vremena navođeni iz antidrvarskih lobija, podnose prijave za sve i svašta.

Kao načelnik, spremna sam odgovarati za propuste koje sam eventualno napravila, ali tek kada nadležne institucije utvrde  činjenično stanje.

Do tada, zajedno sa svojim saradnicima, nastavljam raditi na dobrobiti svih svojih sugrađana, pa čak i onih kojima smeta napredak naše opštine!

S poštovanjem,                               

NAČELNIK OPŠTINE DRVAR

Dušica Runić s.r.