IZBORNA OBEĆANJA: Državna briga o mladima

Državna briga o mladima

KO JE OBEĆAVAO: SDA

Na državnom nivo nije uspostavljena agencija za mlade talente, kao ni fond za kreditiranje studenata.

ZAKLJUČAK: Obećanje nije ispunjeno