IZBORNA OBEĆANJA: Evropske integracije

Evropske integracije

Ko je obećavao: SNSD, SDA, SBiH, HDZ, HDZ 1990

Za ovo obećanje se može reći da je učinjen manji pomak u eurointegracijama. Potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ured visokog predstavnika (OHR) još uvijek nije ukinut, kao i to da nisu ispunjeni svi uvjeti za liberalizaciju viznog režima.

Zaključak: Obećanje ispunjeno manjim dijelom