IZBORNA OBEĆANJA: Nulta i diferencirana topa PDV-a

Nulta i diferencirana topa PDV-a

KO JE OBEĆAVAO: SDA

Nije uvedena nulta kao ni diferencirana stopa poreza na dodanu vrijednost.

ZAKLJUČAK: Obećanje nije ispunjeno