FBiH: Za privatne detektive minimum viša škola

FENA

U Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je prvi put zakon o privatnim detektivima koji Republika Srpska već ima.

Nacrt zakona je utvrdila 23. jula vlada. FBiH U obrazloženju je navela da se detektivskom djelatnošću mogu baviti samo tjelesno i duševno zdrave osobe s najmanje višom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom.

Mogu se udruživati s dvoje ili više kolega radi osnivanja zajedničkog detektivskog ureda kao pravnog lica.

Obavezna odobrenja da se neko privatno bavi detektivskom djelatnošću izdavala bi kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, prema predloženom zakonu, a oblik i sadržaj detektivske iskaznice određivalo federalno ministarstvo, najavljeno je.

Na dnevnom redu Parlamenta Federacije BiH zakon će biti nakon ljetnjeg godišnjeg odmora.

(Fena)