Podrška aktivnostima za poboljšanje položaja Roma


Institucija Ombudsmena BiH podržava izdvajanje 220.000 KM, za realizaciju „Projekta podrške zapošljavanja Roma u Republici Srpskoj", od Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH i Zavoda za zapošljavanje RS-a.

"Ovo je jedan korak na putu osiguranja boljeg socijalnog položaja Roma u Republici Srpskoj", kažu iz ureda Ombudsmena.

Navedenim programom predviđeno je zapošljavanje Roma koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih, sufinansiranjem samozapošljavanja i zapošljavanja.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine putem rada posebnog Odjela za praćenje prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina posebnu pažnju poklanja unapređenju i zaštiti prava svih nacionalnih manjina.

Činjenica je da su Romi u Bosni i Hercegovini, kao najbrojnija od 17 nacionalnih manjina, koje prepoznaje Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina, istovremeno i najugroženija nacionalna manjina.

Treba istaći da su Romi trenutno najnezaposlenija nacionalna zajednica u Bosni i Hercegovini.

"Pohvalno je i izdvajanje Kantona Sarajevo u iznosu od milion KM za osiguranje novih stambenih jedinica u Hadžićima, llidži, Vogošći, Ilijašu i Rajlovcu za romske porodice iz Butmira", kažu iz ureda Ombudsmena i dodaju "da ovo jesu određeni pomaci u unapređivanju položaja Roma, ali Bosna i Hercegovina ima obavezu aktivnog angažmana na uklanjanju diskriminacije i prevazilaženju neprihvatljivih razlika između Roma i ostatka društva, posebno imajući u vidu da je period od 2005. do 2015. godine proglašen Dekadom uključenja Roma."

Zapošljavanje i krov nad glavom samo su dio problema, veći angažman države, entiteta, kao i lokalnih vlasti romska populacija treba u obrazovanju, prekvalifikaciji, upisu u matične knjige i dostupnosti zdravstvene zaštite.

(Fena)