Odnos stranke prema:

Četnicima i ustašama: Demokratija je velika stvar. Svakom treba omogućiti da iskaže svoj stav. Bolje je to da iskazuje javno nego da se prave neke ilegalne terorističke organizacije. Medjutim, sve one moraju da apsolutno poštuju zakon i ne smiju da raspiruju mržnju, i da koriste govor mržnje. Svaka organizacija ima pravo na svoje djelovanje ali svojim radom ne smije da ugrožava druge.


Partizanima:
Antifašizam je jedna od najsvjetlih tekovina koja je bila na našim prostorima, kada su naši narodi bili na progresivnoj strani čovječanstva i zajedno sa silama pobjednicama nad njemačkim fašizmom zajedno sa Rusijom, Amerikom, Francuskom i Engleskom. To je epopeja koju treba poštovati.

Gej brakovima: Mi smo politička partija koja uvažava nešto što je prirodno. Mi u ovom trenutku nikoga ne želimo da sputavamo u nečemu što on smatra da je njegova sloboda, pravo i lični izbor ali mi uvijek afirmišemo nešto što je porodica i ljubav.

Lustraciji: -

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Svi politički funkcioneri koriste jezik koji je uvijek na granici nečega što se može nazvati krivičnim dijelom, nepoštovanje ustava i zakona države. Političari vješto koriste termine da to iskažu kao politički stav, riječi kao što su ako, ako, ako.... Prema tome, poltičari u BiH su najviše krivi zato što su zaustavili reforski put BiH ka Evropskoj uniji, što su opljačkali vlastiti narod i žele sada da ga pokore glumeći nacionalne vodje i sijući strah jednih izmedju drugih. Mislim da im gradjani na ovim izborima to neće oprostiti.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: -

Trećem entitetu i ukidanju entiteta: U BiH nikome nije tijesno. BiH je država koja je napravljena i skrojena Dejtonskim mirovnim sporazumom. I kao takva ona ima okvir da može ući u Evropsku uniju.

Miješanju vjere i politike: Ja se zalažem za sekularnu državu gdje će vjera i država biti potpuno odvojene. Medjutim, to nigdje nije tako. I u drugim zemljama, zapadnim zemljama imate veliku spregu izmedju države i crkve. U jednoj Grčkoj koja je članica Evropske unije, vjera je sastavni dio države i vjerski službenici su na platnom spisku države. Može se taj uticaj svesti na neke normalne okvire. Ono što je u BiH evidetno, da je uticaj vjere postao predominantan u političkom životu, i to se mora staviti u realne okvire.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine:  Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu , sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućimo tajkunima i mafijašima da dodju do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

Članstvu BiH u NATO-u: Činjenica je da je NATO alijansa jedan vojni savez koji je već u Evropi okupio gotovo sve države koje su članice Evropske unije, i da je taj vojni savez faktor stabilnosti u Evropi. Medjutim, očito je da će odnos prema NATO-u biti definisan odnosom izmedju NATO-a i Srbije, jer Srbija je sada u programu Partnerstva za mir kao što je to BiH. Ja sam duboko ubjedjen da će i Srbija i BiH u najskorije vrijeme postati punopravne članice NATO saveza.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranke prema:

Četnicima i ustašama: Demokratija je velika stvar. Svakom treba omogućiti da iskaže svoj stav. Bolje je to da iskazuje javno nego da se prave neke ilegalne terorističke organizacije. Medjutim, sve one moraju da apsolutno poštuju zakon i ne smiju da raspiruju mržnju, i da koriste govor mržnje. Svaka organizacija ima pravo na svoje djelovanje ali svojim radom ne smije da ugrožava druge.


Partizanima:
Antifašizam je jedna od najsvjetlih tekovina koja je bila na našim prostorima, kada su naši narodi bili na progresivnoj strani čovječanstva i zajedno sa silama pobjednicama nad njemačkim fašizmom zajedno sa Rusijom, Amerikom, Francuskom i Engleskom. To je epopeja koju treba poštovati.

Gej brakovima: Mi smo politička partija koja uvažava nešto što je prirodno. Mi u ovom trenutku nikoga ne želimo da sputavamo u nečemu što on smatra da je njegova sloboda, pravo i lični izbor ali mi uvijek afirmišemo nešto što je porodica i ljubav.

Lustraciji: -

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Svi politički funkcioneri koriste jezik koji je uvijek na granici nečega što se može nazvati krivičnim dijelom, nepoštovanje ustava i zakona države. Političari vješto koriste termine da to iskažu kao politički stav, riječi kao što su ako, ako, ako.... Prema tome, poltičari u BiH su najviše krivi zato što su zaustavili reforski put BiH ka Evropskoj uniji, što su opljačkali vlastiti narod i žele sada da ga pokore glumeći nacionalne vodje i sijući strah jednih izmedju drugih. Mislim da im gradjani na ovim izborima to neće oprostiti.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: -

Trećem entitetu i ukidanju entiteta: U BiH nikome nije tijesno. BiH je država koja je napravljena i skrojena Dejtonskim mirovnim sporazumom. I kao takva ona ima okvir da može ući u Evropsku uniju.

Miješanju vjere i politike: Ja se zalažem za sekularnu državu gdje će vjera i država biti potpuno odvojene. Medjutim, to nigdje nije tako. I u drugim zemljama, zapadnim zemljama imate veliku spregu izmedju države i crkve. U jednoj Grčkoj koja je članica Evropske unije, vjera je sastavni dio države i vjerski službenici su na platnom spisku države. Može se taj uticaj svesti na neke normalne okvire. Ono što je u BiH evidetno, da je uticaj vjere postao predominantan u političkom životu, i to se mora staviti u realne okvire.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine:  Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu , sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućimo tajkunima i mafijašima da dodju do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

Članstvu BiH u NATO-u: Činjenica je da je NATO alijansa jedan vojni savez koji je već u Evropi okupio gotovo sve države koje su članice Evropske unije, i da je taj vojni savez faktor stabilnosti u Evropi. Medjutim, očito je da će odnos prema NATO-u biti definisan odnosom izmedju NATO-a i Srbije, jer Srbija je sada u programu Partnerstva za mir kao što je to BiH. Ja sam duboko ubjedjen da će i Srbija i BiH u najskorije vrijeme postati punopravne članice NATO saveza.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranke prema:

Četnicima i ustašama: Demokratija je velika stvar. Svakom treba omogućiti da iskaže svoj stav. Bolje je to da iskazuje javno nego da se prave neke ilegalne terorističke organizacije. Medjutim, sve one moraju da apsolutno poštuju zakon i ne smiju da raspiruju mržnju, i da koriste govor mržnje. Svaka organizacija ima pravo na svoje djelovanje ali svojim radom ne smije da ugrožava druge.


Partizanima:
Antifašizam je jedna od najsvjetlih tekovina koja je bila na našim prostorima, kada su naši narodi bili na progresivnoj strani čovječanstva i zajedno sa silama pobjednicama nad njemačkim fašizmom zajedno sa Rusijom, Amerikom, Francuskom i Engleskom. To je epopeja koju treba poštovati.

Gej brakovima: Mi smo politička partija koja uvažava nešto što je prirodno. Mi u ovom trenutku nikoga ne želimo da sputavamo u nečemu što on smatra da je njegova sloboda, pravo i lični izbor ali mi uvijek afirmišemo nešto što je porodica i ljubav.

Lustraciji: -

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Svi politički funkcioneri koriste jezik koji je uvijek na granici nečega što se može nazvati krivičnim dijelom, nepoštovanje ustava i zakona države. Političari vješto koriste termine da to iskažu kao politički stav, riječi kao što su ako, ako, ako.... Prema tome, poltičari u BiH su najviše krivi zato što su zaustavili reforski put BiH ka Evropskoj uniji, što su opljačkali vlastiti narod i žele sada da ga pokore glumeći nacionalne vodje i sijući strah jednih izmedju drugih. Mislim da im gradjani na ovim izborima to neće oprostiti.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: -

Trećem entitetu i ukidanju entiteta: U BiH nikome nije tijesno. BiH je država koja je napravljena i skrojena Dejtonskim mirovnim sporazumom. I kao takva ona ima okvir da može ući u Evropsku uniju.

Miješanju vjere i politike: Ja se zalažem za sekularnu državu gdje će vjera i država biti potpuno odvojene. Medjutim, to nigdje nije tako. I u drugim zemljama, zapadnim zemljama imate veliku spregu izmedju države i crkve. U jednoj Grčkoj koja je članica Evropske unije, vjera je sastavni dio države i vjerski službenici su na platnom spisku države. Može se taj uticaj svesti na neke normalne okvire. Ono što je u BiH evidetno, da je uticaj vjere postao predominantan u političkom životu, i to se mora staviti u realne okvire.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine:  Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu , sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućimo tajkunima i mafijašima da dodju do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

Članstvu BiH u NATO-u: Činjenica je da je NATO alijansa jedan vojni savez koji je već u Evropi okupio gotovo sve države koje su članice Evropske unije, i da je taj vojni savez faktor stabilnosti u Evropi. Medjutim, očito je da će odnos prema NATO-u biti definisan odnosom izmedju NATO-a i Srbije, jer Srbija je sada u programu Partnerstva za mir kao što je to BiH. Ja sam duboko ubjedjen da će i Srbija i BiH u najskorije vrijeme postati punopravne članice NATO saveza.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

">

10 NEUGODNIH PITANJA: Nova socijalistička partija

zurnal.info

Odnos stranke prema:

Četnicima i ustašama: Demokratija je velika stvar. Svakom treba omogućiti da iskaže svoj stav. Bolje je to da iskazuje javno nego da se prave neke ilegalne terorističke organizacije. Medjutim, sve one moraju da apsolutno poštuju zakon i ne smiju da raspiruju mržnju, i da koriste govor mržnje. Svaka organizacija ima pravo na svoje djelovanje ali svojim radom ne smije da ugrožava druge.


Partizanima:
Antifašizam je jedna od najsvjetlih tekovina koja je bila na našim prostorima, kada su naši narodi bili na progresivnoj strani čovječanstva i zajedno sa silama pobjednicama nad njemačkim fašizmom zajedno sa Rusijom, Amerikom, Francuskom i Engleskom. To je epopeja koju treba poštovati.

Gej brakovima: Mi smo politička partija koja uvažava nešto što je prirodno. Mi u ovom trenutku nikoga ne želimo da sputavamo u nečemu što on smatra da je njegova sloboda, pravo i lični izbor ali mi uvijek afirmišemo nešto što je porodica i ljubav.

Lustraciji: -

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Svi politički funkcioneri koriste jezik koji je uvijek na granici nečega što se može nazvati krivičnim dijelom, nepoštovanje ustava i zakona države. Političari vješto koriste termine da to iskažu kao politički stav, riječi kao što su ako, ako, ako.... Prema tome, poltičari u BiH su najviše krivi zato što su zaustavili reforski put BiH ka Evropskoj uniji, što su opljačkali vlastiti narod i žele sada da ga pokore glumeći nacionalne vodje i sijući strah jednih izmedju drugih. Mislim da im gradjani na ovim izborima to neće oprostiti.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: -

Trećem entitetu i ukidanju entiteta: U BiH nikome nije tijesno. BiH je država koja je napravljena i skrojena Dejtonskim mirovnim sporazumom. I kao takva ona ima okvir da može ući u Evropsku uniju.

Miješanju vjere i politike: Ja se zalažem za sekularnu državu gdje će vjera i država biti potpuno odvojene. Medjutim, to nigdje nije tako. I u drugim zemljama, zapadnim zemljama imate veliku spregu izmedju države i crkve. U jednoj Grčkoj koja je članica Evropske unije, vjera je sastavni dio države i vjerski službenici su na platnom spisku države. Može se taj uticaj svesti na neke normalne okvire. Ono što je u BiH evidetno, da je uticaj vjere postao predominantan u političkom životu, i to se mora staviti u realne okvire.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine:  Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu , sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućimo tajkunima i mafijašima da dodju do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

Članstvu BiH u NATO-u: Činjenica je da je NATO alijansa jedan vojni savez koji je već u Evropi okupio gotovo sve države koje su članice Evropske unije, i da je taj vojni savez faktor stabilnosti u Evropi. Medjutim, očito je da će odnos prema NATO-u biti definisan odnosom izmedju NATO-a i Srbije, jer Srbija je sada u programu Partnerstva za mir kao što je to BiH. Ja sam duboko ubjedjen da će i Srbija i BiH u najskorije vrijeme postati punopravne članice NATO saveza.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

Odnos stranke prema:

Četnicima i ustašama: Demokratija je velika stvar. Svakom treba omogućiti da iskaže svoj stav. Bolje je to da iskazuje javno nego da se prave neke ilegalne terorističke organizacije. Medjutim, sve one moraju da apsolutno poštuju zakon i ne smiju da raspiruju mržnju, i da koriste govor mržnje. Svaka organizacija ima pravo na svoje djelovanje ali svojim radom ne smije da ugrožava druge.


Partizanima:
Antifašizam je jedna od najsvjetlih tekovina koja je bila na našim prostorima, kada su naši narodi bili na progresivnoj strani čovječanstva i zajedno sa silama pobjednicama nad njemačkim fašizmom zajedno sa Rusijom, Amerikom, Francuskom i Engleskom. To je epopeja koju treba poštovati.

Gej brakovima: Mi smo politička partija koja uvažava nešto što je prirodno. Mi u ovom trenutku nikoga ne želimo da sputavamo u nečemu što on smatra da je njegova sloboda, pravo i lični izbor ali mi uvijek afirmišemo nešto što je porodica i ljubav.