Odnos stranke prema:

Četnicima: negativan

Ustašama: negativan

Partizanima: pozitivan

Gej brakovima: Ne

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Da

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Da

Trećem entitetu: Ne

Ukidanju entiteta: Da

Miješanju vjere i politike: Ne

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Da

Članstvu BiH u NATO-u: Da

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranke prema:

Četnicima: negativan

Ustašama: negativan

Partizanima: pozitivan

Gej brakovima: Ne

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Da

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Da

Trećem entitetu: Ne

Ukidanju entiteta: Da

Miješanju vjere i politike: Ne

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Da

Članstvu BiH u NATO-u: Da

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranke prema:

Četnicima: negativan

Ustašama: negativan

Partizanima: pozitivan

Gej brakovima: Ne

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Da

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Da

Trećem entitetu: Ne

Ukidanju entiteta: Da

Miješanju vjere i politike: Ne

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Da

Članstvu BiH u NATO-u: Da

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

">

10 NEUGODNIH PITANJA: DNZ

zurnal.info

Odnos stranke prema:

Četnicima: negativan

Ustašama: negativan

Partizanima: pozitivan

Gej brakovima: Ne

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Da

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Da

Trećem entitetu: Ne

Ukidanju entiteta: Da

Miješanju vjere i politike: Ne

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Da

Članstvu BiH u NATO-u: Da

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

Odnos stranke prema:

Četnicima: negativan

Ustašama: negativan

Partizanima: pozitivan

Gej brakovima: Ne