Odnos stranke prema:

Četnicima, ustašama i partizanima: Većina povijesničara i bitnih svjetskih političkih faktora i institucija već su te pokrete osudili davno a koji su kao što je poznato bili u jednom trenutku dio fašističkih snaga i totalitarnih režima. Partizani su zaslužni za pobjedu protiv fašizma.

Gej brakovima: Narodna stranka Radom za boljitak podržava prava seksualna manjina, ali nismo za legalizaciju gej brakova.

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže za cjelovitu BiH, u tom kontekstu smo za mjere koje će omogućiti opstojnost iste.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Osuđujemo sve zločine pa tako i onaj koji je učinjen u Srebrenici.

Trećem entitetu: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže da se u novim ustavnim promjenama definira pravni status prihvatljiv za sva tri konstitutivna naroda i one koji se izjašnjavaju kao ostali.

Ukidanju entiteta: Odgovor za pitanje o ukidanju entiteta je i kao prehodni odgovor.

Miješanju vjere i politike: Ne odobravamo miješanje vjere i politike jer u konačnici to može da proizvede katastrofalne rezultate. Nedopustivo je da se vjera koristi u dnevnopolitčke svrhe i skupljanje jeftinih političkih poena.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

Članstvu BiH u NATO-u: Za članstvo smo BiH u NATO-u jer nam ono garantira sigurnost i mir kako u zemlji tako i u regiji.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranke prema:

Četnicima, ustašama i partizanima: Većina povijesničara i bitnih svjetskih političkih faktora i institucija već su te pokrete osudili davno a koji su kao što je poznato bili u jednom trenutku dio fašističkih snaga i totalitarnih režima. Partizani su zaslužni za pobjedu protiv fašizma.

Gej brakovima: Narodna stranka Radom za boljitak podržava prava seksualna manjina, ali nismo za legalizaciju gej brakova.

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže za cjelovitu BiH, u tom kontekstu smo za mjere koje će omogućiti opstojnost iste.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Osuđujemo sve zločine pa tako i onaj koji je učinjen u Srebrenici.

Trećem entitetu: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže da se u novim ustavnim promjenama definira pravni status prihvatljiv za sva tri konstitutivna naroda i one koji se izjašnjavaju kao ostali.

Ukidanju entiteta: Odgovor za pitanje o ukidanju entiteta je i kao prehodni odgovor.

Miješanju vjere i politike: Ne odobravamo miješanje vjere i politike jer u konačnici to može da proizvede katastrofalne rezultate. Nedopustivo je da se vjera koristi u dnevnopolitčke svrhe i skupljanje jeftinih političkih poena.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

Članstvu BiH u NATO-u: Za članstvo smo BiH u NATO-u jer nam ono garantira sigurnost i mir kako u zemlji tako i u regiji.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranke prema:

Četnicima, ustašama i partizanima: Većina povijesničara i bitnih svjetskih političkih faktora i institucija već su te pokrete osudili davno a koji su kao što je poznato bili u jednom trenutku dio fašističkih snaga i totalitarnih režima. Partizani su zaslužni za pobjedu protiv fašizma.

Gej brakovima: Narodna stranka Radom za boljitak podržava prava seksualna manjina, ali nismo za legalizaciju gej brakova.

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže za cjelovitu BiH, u tom kontekstu smo za mjere koje će omogućiti opstojnost iste.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Osuđujemo sve zločine pa tako i onaj koji je učinjen u Srebrenici.

Trećem entitetu: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže da se u novim ustavnim promjenama definira pravni status prihvatljiv za sva tri konstitutivna naroda i one koji se izjašnjavaju kao ostali.

Ukidanju entiteta: Odgovor za pitanje o ukidanju entiteta je i kao prehodni odgovor.

Miješanju vjere i politike: Ne odobravamo miješanje vjere i politike jer u konačnici to može da proizvede katastrofalne rezultate. Nedopustivo je da se vjera koristi u dnevnopolitčke svrhe i skupljanje jeftinih političkih poena.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

Članstvu BiH u NATO-u: Za članstvo smo BiH u NATO-u jer nam ono garantira sigurnost i mir kako u zemlji tako i u regiji.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

">

10 NEUGODNIH PITANJA: Narodna stranka radom za boljitak

zurnal.info

Odnos stranke prema:

Četnicima, ustašama i partizanima: Većina povijesničara i bitnih svjetskih političkih faktora i institucija već su te pokrete osudili davno a koji su kao što je poznato bili u jednom trenutku dio fašističkih snaga i totalitarnih režima. Partizani su zaslužni za pobjedu protiv fašizma.

Gej brakovima: Narodna stranka Radom za boljitak podržava prava seksualna manjina, ali nismo za legalizaciju gej brakova.

Lustraciji: Da

Krivičnoj odgovornosti za negiranje države BiH: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže za cjelovitu BiH, u tom kontekstu smo za mjere koje će omogućiti opstojnost iste.

Osudi i priznavanju, usvajanje rezolucije o Srebrenici: Osuđujemo sve zločine pa tako i onaj koji je učinjen u Srebrenici.

Trećem entitetu: Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže da se u novim ustavnim promjenama definira pravni status prihvatljiv za sva tri konstitutivna naroda i one koji se izjašnjavaju kao ostali.

Ukidanju entiteta: Odgovor za pitanje o ukidanju entiteta je i kao prehodni odgovor.

Miješanju vjere i politike: Ne odobravamo miješanje vjere i politike jer u konačnici to može da proizvede katastrofalne rezultate. Nedopustivo je da se vjera koristi u dnevnopolitčke svrhe i skupljanje jeftinih političkih poena.

Oduzimanju nelegalno stečene imovine: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

Članstvu BiH u NATO-u: Za članstvo smo BiH u NATO-u jer nam ono garantira sigurnost i mir kako u zemlji tako i u regiji.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

Odnos stranke prema:

Četnicima, ustašama i partizanima: Većina povijesničara i bitnih svjetskih političkih faktora i institucija već su te pokrete osudili davno a koji su kao što je poznato bili u jednom trenutku dio fašističkih snaga i totalitarnih režima. Partizani su zaslužni za pobjedu protiv fašizma.

Gej brakovima:Narodna stranka Radom za boljitak podržava prava seksualna manjina, ali nismo za legalizaciju gej brakova.

Lustraciji: Da