Odnos stranaka prema: Oduzimanju nelegalno stečene imovine

 

Srpska radikalna stranka Republike Srpske: Odmah jučer, ali organizovano, sistemski i sve. Treba imati u vidu da je taj novac iznesen iz ove zemlje. Ova je zemlja za mnoge tranziciona i prostor na kome mogu da obezbijede svoje peto koljeno. Oni nemaju odnos ni prema ovoj zemlji ni prema ovom narodu. Oni su ovdje na privremenom radu dok ne završe posao oko stotina miliona. Ti novci nisu ovdje. To se vidi po investicionim ciklusima, vidi se kako živimo i gdje nam je ekonomija. Ti su novci negdje daleko ali treba donijeti zakon koji nema geografsko određenje u odnosu na oduzimanje imovine. Ako je ta imovina u Monaku ima da bude oduzeta.

SNSD: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDS: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ1990: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDA: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDP: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

BPS: Apsolutno.

SBB: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Radom za boljitak: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

HSS-NHI: Obavezno.

Naša stranka: Kao što smo mnogo puta do sada rekli, Naša stranka će se beskompromisno obračunati sa korupcijom i organizovanim kriminalom i zalagat ćemo se za najoštrije zatvorske i administrativne sankcije protiv ljudi za koje se dokaže da su krali. Taj naš prijedlog zakona logično uključuje i oduzimanje i prenos u državno vlasništvo one imovine koja je na taj način stečena.

SDU: SDU BiH se u svom programu za Opće izbore 2010. godine zalaže za prioritetno uvođenje efikasnih mjera u suzbijanju korupcije i institucionalnog kriminala, a oduzimanje nelegalno stečene imovine je jedna je od najefikasnijih mjera.
I danas postoji zakonska mogućnost za oduzimanje nelegalno stečene imovine, potrebno je samo doraditi pojedine odredbe Zakona ili donijeti novi zakon u kojem će se samo tretirati način, postupak, i oduzimanje nelegalno stečene imovine. Mi u SDU BiH smo više zabrinuti što pravosudni organi vrlo rijetko posežu za ovim instrumentom oduzimanja nelegalno stečene imovine, ili prije pravosnažnosti presuda vraćaju privremeno oduzetu nelegalnu imovinu, što samo ohrabruje nosioce kriminala da nastave sa kriminalnim aktivnostima, odnosno da finansiraju svoju odbranu iz nelegalno stečene imovine.

DNZ: Da.

ASDA: To želimo realizirati.

Socijalistička partija RS: Sva imovina stečena na nelegalan i nezakonit način mora biti oduzeta putem procesa i institucija države u okviru usvojenih zakona. SP je bila i ostala žestoki zagovornik ideje o donošenju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u RS i BiH.

Nova socijalistička partija: Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu, sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućilo tajkunima i mafijašima da dođu do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

LDS: Ključna tačka demokratije. Sve dok ljudi misle da se isplati biti korumpiran, krasti i varati oni će to i raditi. Kada uspostavimo sistem ljudi će biti obeshrabreni a to bismo učinili sistemom zakona.

PDP: Prije bilo kakvog odjelovanja, oduzimanja, moraju se dobro utvrditi činjenice, jer jedna nepravda može ugroziti cijeli proces. Precizno i institucionalno da, ali ne i ad hoc mjere.

HSP: Pozitivan.

Demokratska partija: Demokratska partija – Dragan Čavić se zalaže i zalagat će se za oduzimanje nelegalno stečene imovine, odnosno preispitivanja porijekla imovine. Nemoguće je da su jedni u proteklom ratu dobili sve, a drugi izgubili. Pogotovo nakon provedenih privatizacija u oba entiteta, kada je jedan dio nelegalno stečene imovine prebačen u legalne tokove. Mi smatramo da se svaki pojedinačni slučaj treba preispitati. BiH je mala zemlja. Svi mi znamo šta smo imali prije 1991. godine, a šta poslije.

SBiH: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranaka prema: Oduzimanju nelegalno stečene imovine

 

Srpska radikalna stranka Republike Srpske: Odmah jučer, ali organizovano, sistemski i sve. Treba imati u vidu da je taj novac iznesen iz ove zemlje. Ova je zemlja za mnoge tranziciona i prostor na kome mogu da obezbijede svoje peto koljeno. Oni nemaju odnos ni prema ovoj zemlji ni prema ovom narodu. Oni su ovdje na privremenom radu dok ne završe posao oko stotina miliona. Ti novci nisu ovdje. To se vidi po investicionim ciklusima, vidi se kako živimo i gdje nam je ekonomija. Ti su novci negdje daleko ali treba donijeti zakon koji nema geografsko određenje u odnosu na oduzimanje imovine. Ako je ta imovina u Monaku ima da bude oduzeta.

SNSD: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDS: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ1990: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDA: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDP: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

BPS: Apsolutno.

SBB: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Radom za boljitak: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

HSS-NHI: Obavezno.

Naša stranka: Kao što smo mnogo puta do sada rekli, Naša stranka će se beskompromisno obračunati sa korupcijom i organizovanim kriminalom i zalagat ćemo se za najoštrije zatvorske i administrativne sankcije protiv ljudi za koje se dokaže da su krali. Taj naš prijedlog zakona logično uključuje i oduzimanje i prenos u državno vlasništvo one imovine koja je na taj način stečena.

SDU: SDU BiH se u svom programu za Opće izbore 2010. godine zalaže za prioritetno uvođenje efikasnih mjera u suzbijanju korupcije i institucionalnog kriminala, a oduzimanje nelegalno stečene imovine je jedna je od najefikasnijih mjera.
I danas postoji zakonska mogućnost za oduzimanje nelegalno stečene imovine, potrebno je samo doraditi pojedine odredbe Zakona ili donijeti novi zakon u kojem će se samo tretirati način, postupak, i oduzimanje nelegalno stečene imovine. Mi u SDU BiH smo više zabrinuti što pravosudni organi vrlo rijetko posežu za ovim instrumentom oduzimanja nelegalno stečene imovine, ili prije pravosnažnosti presuda vraćaju privremeno oduzetu nelegalnu imovinu, što samo ohrabruje nosioce kriminala da nastave sa kriminalnim aktivnostima, odnosno da finansiraju svoju odbranu iz nelegalno stečene imovine.

DNZ: Da.

ASDA: To želimo realizirati.

Socijalistička partija RS: Sva imovina stečena na nelegalan i nezakonit način mora biti oduzeta putem procesa i institucija države u okviru usvojenih zakona. SP je bila i ostala žestoki zagovornik ideje o donošenju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u RS i BiH.

Nova socijalistička partija: Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu, sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućilo tajkunima i mafijašima da dođu do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

LDS: Ključna tačka demokratije. Sve dok ljudi misle da se isplati biti korumpiran, krasti i varati oni će to i raditi. Kada uspostavimo sistem ljudi će biti obeshrabreni a to bismo učinili sistemom zakona.

PDP: Prije bilo kakvog odjelovanja, oduzimanja, moraju se dobro utvrditi činjenice, jer jedna nepravda može ugroziti cijeli proces. Precizno i institucionalno da, ali ne i ad hoc mjere.

HSP: Pozitivan.

Demokratska partija: Demokratska partija – Dragan Čavić se zalaže i zalagat će se za oduzimanje nelegalno stečene imovine, odnosno preispitivanja porijekla imovine. Nemoguće je da su jedni u proteklom ratu dobili sve, a drugi izgubili. Pogotovo nakon provedenih privatizacija u oba entiteta, kada je jedan dio nelegalno stečene imovine prebačen u legalne tokove. Mi smatramo da se svaki pojedinačni slučaj treba preispitati. BiH je mala zemlja. Svi mi znamo šta smo imali prije 1991. godine, a šta poslije.

SBiH: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

"> Odnos stranaka prema: Oduzimanju nelegalno stečene imovine

 

Srpska radikalna stranka Republike Srpske: Odmah jučer, ali organizovano, sistemski i sve. Treba imati u vidu da je taj novac iznesen iz ove zemlje. Ova je zemlja za mnoge tranziciona i prostor na kome mogu da obezbijede svoje peto koljeno. Oni nemaju odnos ni prema ovoj zemlji ni prema ovom narodu. Oni su ovdje na privremenom radu dok ne završe posao oko stotina miliona. Ti novci nisu ovdje. To se vidi po investicionim ciklusima, vidi se kako živimo i gdje nam je ekonomija. Ti su novci negdje daleko ali treba donijeti zakon koji nema geografsko određenje u odnosu na oduzimanje imovine. Ako je ta imovina u Monaku ima da bude oduzeta.

SNSD: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDS: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ1990: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDA: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDP: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

BPS: Apsolutno.

SBB: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Radom za boljitak: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

HSS-NHI: Obavezno.

Naša stranka: Kao što smo mnogo puta do sada rekli, Naša stranka će se beskompromisno obračunati sa korupcijom i organizovanim kriminalom i zalagat ćemo se za najoštrije zatvorske i administrativne sankcije protiv ljudi za koje se dokaže da su krali. Taj naš prijedlog zakona logično uključuje i oduzimanje i prenos u državno vlasništvo one imovine koja je na taj način stečena.

SDU: SDU BiH se u svom programu za Opće izbore 2010. godine zalaže za prioritetno uvođenje efikasnih mjera u suzbijanju korupcije i institucionalnog kriminala, a oduzimanje nelegalno stečene imovine je jedna je od najefikasnijih mjera.
I danas postoji zakonska mogućnost za oduzimanje nelegalno stečene imovine, potrebno je samo doraditi pojedine odredbe Zakona ili donijeti novi zakon u kojem će se samo tretirati način, postupak, i oduzimanje nelegalno stečene imovine. Mi u SDU BiH smo više zabrinuti što pravosudni organi vrlo rijetko posežu za ovim instrumentom oduzimanja nelegalno stečene imovine, ili prije pravosnažnosti presuda vraćaju privremeno oduzetu nelegalnu imovinu, što samo ohrabruje nosioce kriminala da nastave sa kriminalnim aktivnostima, odnosno da finansiraju svoju odbranu iz nelegalno stečene imovine.

DNZ: Da.

ASDA: To želimo realizirati.

Socijalistička partija RS: Sva imovina stečena na nelegalan i nezakonit način mora biti oduzeta putem procesa i institucija države u okviru usvojenih zakona. SP je bila i ostala žestoki zagovornik ideje o donošenju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u RS i BiH.

Nova socijalistička partija: Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu, sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućilo tajkunima i mafijašima da dođu do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

LDS: Ključna tačka demokratije. Sve dok ljudi misle da se isplati biti korumpiran, krasti i varati oni će to i raditi. Kada uspostavimo sistem ljudi će biti obeshrabreni a to bismo učinili sistemom zakona.

PDP: Prije bilo kakvog odjelovanja, oduzimanja, moraju se dobro utvrditi činjenice, jer jedna nepravda može ugroziti cijeli proces. Precizno i institucionalno da, ali ne i ad hoc mjere.

HSP: Pozitivan.

Demokratska partija: Demokratska partija – Dragan Čavić se zalaže i zalagat će se za oduzimanje nelegalno stečene imovine, odnosno preispitivanja porijekla imovine. Nemoguće je da su jedni u proteklom ratu dobili sve, a drugi izgubili. Pogotovo nakon provedenih privatizacija u oba entiteta, kada je jedan dio nelegalno stečene imovine prebačen u legalne tokove. Mi smatramo da se svaki pojedinačni slučaj treba preispitati. BiH je mala zemlja. Svi mi znamo šta smo imali prije 1991. godine, a šta poslije.

SBiH: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

">

10 NEUGODNIH PITANJA: Oduzimanje nelegalno stečene imovine

zurnal.info


Odnos stranaka prema: Oduzimanju nelegalno stečene imovine

 

Srpska radikalna stranka Republike Srpske: Odmah jučer, ali organizovano, sistemski i sve. Treba imati u vidu da je taj novac iznesen iz ove zemlje. Ova je zemlja za mnoge tranziciona i prostor na kome mogu da obezbijede svoje peto koljeno. Oni nemaju odnos ni prema ovoj zemlji ni prema ovom narodu. Oni su ovdje na privremenom radu dok ne završe posao oko stotina miliona. Ti novci nisu ovdje. To se vidi po investicionim ciklusima, vidi se kako živimo i gdje nam je ekonomija. Ti su novci negdje daleko ali treba donijeti zakon koji nema geografsko određenje u odnosu na oduzimanje imovine. Ako je ta imovina u Monaku ima da bude oduzeta.

SNSD: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDS: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ1990: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDA: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDP: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

BPS: Apsolutno.

SBB: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Radom za boljitak: Pravna država napokon mora profunkcionirati pa u tom kontekstu očekujemo da će se procesuirati svi oni koji su na nelegalan način stekli imovinu.

HSS-NHI: Obavezno.

Naša stranka: Kao što smo mnogo puta do sada rekli, Naša stranka će se beskompromisno obračunati sa korupcijom i organizovanim kriminalom i zalagat ćemo se za najoštrije zatvorske i administrativne sankcije protiv ljudi za koje se dokaže da su krali. Taj naš prijedlog zakona logično uključuje i oduzimanje i prenos u državno vlasništvo one imovine koja je na taj način stečena.

SDU: SDU BiH se u svom programu za Opće izbore 2010. godine zalaže za prioritetno uvođenje efikasnih mjera u suzbijanju korupcije i institucionalnog kriminala, a oduzimanje nelegalno stečene imovine je jedna je od najefikasnijih mjera.
I danas postoji zakonska mogućnost za oduzimanje nelegalno stečene imovine, potrebno je samo doraditi pojedine odredbe Zakona ili donijeti novi zakon u kojem će se samo tretirati način, postupak, i oduzimanje nelegalno stečene imovine. Mi u SDU BiH smo više zabrinuti što pravosudni organi vrlo rijetko posežu za ovim instrumentom oduzimanja nelegalno stečene imovine, ili prije pravosnažnosti presuda vraćaju privremeno oduzetu nelegalnu imovinu, što samo ohrabruje nosioce kriminala da nastave sa kriminalnim aktivnostima, odnosno da finansiraju svoju odbranu iz nelegalno stečene imovine.

DNZ: Da.

ASDA: To želimo realizirati.

Socijalistička partija RS: Sva imovina stečena na nelegalan i nezakonit način mora biti oduzeta putem procesa i institucija države u okviru usvojenih zakona. SP je bila i ostala žestoki zagovornik ideje o donošenju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u RS i BiH.

Nova socijalistička partija: Sve ono što je stečeno na krvlju i ubijanju tokom 92 - 95.godine , što se zove u narodu ratni plijen i pljačka. Sve što je pokradeno u državnim preduzećima u tom periodu, sve što je kasnije pokradeno a pokušano biti stavljeno u zakonski okvir, jedna pljačkaška privatizacija,pljačka starih deviznih štediša, izbacivanje ljudih iz firmi a da im se nije dala ni otpremnina. To je nešto što je omogućilo tajkunima i mafijašima da dođu do ogromnog bogatstva. Ja lično ću učiniti sve da im se to oduzme i vrati onima od kojih je opljačkano, a njih stigne zaslužena kazna.

LDS: Ključna tačka demokratije. Sve dok ljudi misle da se isplati biti korumpiran, krasti i varati oni će to i raditi. Kada uspostavimo sistem ljudi će biti obeshrabreni a to bismo učinili sistemom zakona.

PDP: Prije bilo kakvog odjelovanja, oduzimanja, moraju se dobro utvrditi činjenice, jer jedna nepravda može ugroziti cijeli proces. Precizno i institucionalno da, ali ne i ad hoc mjere.

HSP: Pozitivan.

Demokratska partija: Demokratska partija – Dragan Čavić se zalaže i zalagat će se za oduzimanje nelegalno stečene imovine, odnosno preispitivanja porijekla imovine. Nemoguće je da su jedni u proteklom ratu dobili sve, a drugi izgubili. Pogotovo nakon provedenih privatizacija u oba entiteta, kada je jedan dio nelegalno stečene imovine prebačen u legalne tokove. Mi smatramo da se svaki pojedinačni slučaj treba preispitati. BiH je mala zemlja. Svi mi znamo šta smo imali prije 1991. godine, a šta poslije.

SBiH: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

Povratak na izbornik 10 neugodnih pitanja

(zurnal.info)

Odnos stranaka prema: Oduzimanju nelegalno stečene imovine

 

Srpska radikalna stranka Republike Srpske: Odmah jučer, ali organizovano, sistemski i sve. Treba imati u vidu da je taj novac iznesen iz ove zemlje. Ova je zemlja za mnoge tranziciona i prostor na kome mogu da obezbijede svoje peto koljeno. Oni nemaju odnos ni prema ovoj zemlji ni prema ovom narodu. Oni su ovdje na privremenom radu dok ne završe posao oko stotina miliona. Ti novci nisu ovdje. To se vidi po investicionim ciklusima, vidi se kako živimo i gdje nam je ekonomija. Ti su novci negdje daleko ali treba donijeti zakon koji nema geografsko određenje u odnosu na oduzimanje imovine. Ako je ta imovina u Monaku ima da bude oduzeta.

SNSD: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDS: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

HDZ1990: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.

SDA: Prezauzeti zauzimanjem fotelja da bi odgovarali novinarima i glasačima.