Pratite rezultate izbora uživo na Žurnalu

Magazin Žurnal objavljivat će u realnom vremenu rezultate izbora u nedjelju 3. oktobra. Na stranici Žurnala moći ćete pratiti rezultate izbora na osnovu podataka stranaka a kasnije u toku noći i prve nezvanične rezultate Centralne izborne komisije prikazane u grafikonima za Predsjedništvo i državni nivo vlasti.

Prenosit ćemo i atmosferu u izbornim štabovima stranaka a putem chata koji će biti aktivan od osam do jedan sat poslije ponoći svi posjetioci će moći uživo komentirati šta se dešava u izbornim štabovima i razgovarati sa članovima političkih partija i kandidatima.

Neka igre počnu!

(zurnal.info)