Na osnovu dugogodišnjeg djelovanja na polju borbe protiv korupcije, te istraživanja i a naliza na temu finansiranja političkih partija Transparency International BiH, uočio je brojne nedostatke sadašnjeg Zakona o finansiranju partija i na osnovu toga sačinio prijedlog izmjena Zakona s ciljem unapređenja transparentnosti finansiranja stranaka.

- Finansiranje političkih partija je jedan od najvećih problema u BiH. Kao što znate, pred samu kampanju smo dobili Zakon o finansiranju političkih partija, koji ima niz nepravilnosti, a samim tim otvara vrata korupciji i zlouporabi – kazala je Laura Bošnjak iz Friedrich Naumann fondacije.

Novi predlog Zakona bi trebao da bude na dnevnom redu novog saziva Parlamenta BiH. Međutim, pitanje je da li će novi predlog Zakona biti usvojen s obzirom da je mnogo rigorozniji u odnosu na stari.

- U svakom slučaju, ovaj Zakon nekome neće odgovarati, ali ukoliko se bude provodio, stavićemo barijeru na korupciju i zlouporabe. Ako ništa za lokalne i naredne izbore i općenito finansiranje političkih partija- dodala je Bošnjak.

Član CIK-a, Vedran Hadžović, kazao je podržava inicijativu za izmenu Zakona i napomenu da će CIK ići sa daleko radiklanijim merama u budućnosti.

- Smatram da ove izmjene nisu dovoljne te da će CIK predložiti daleko radikalnije izmjene, posebno kada je riječ o izdvajaju iz budžeta svih nivoa vlasti, kontroli tih sredstava, određenim ograničenjima, te daleko veće izmjene u vezi sa sankcijama. Smatram da ćemo imati problem sa korisnicima da danas raspravimo o ovom prijedlogu, ali CIK će svakako doprineti da se u Zakonu postave prava riješenja- kazao je Hadžović.

Jedan od osnovnih nedostataka postojećeg Zakona o finansiranju stranake je da on ne dozvoljava da se javnosti prikažu donatori stranaka, kao i iznosi koje oni uplaćuju na račune političkih partija. Poznato je da pored fizičkih lica, u velikom broju slučajeva, donatori stranaka često budu i veliki donatori, preduzeća i tajkuni, koji kasnije traže svoje interese kada stranka dođe na vlast.

Do sada je bila praksa, da stranka nije u obavezi da prikaže donaciju koja je manja od 100 KM.

Izuzetno niske sankcije koje su bile predviđene prekršiocima Zakona, omogućile su da stranka često “pređu prag”.

- Ako stranka pogleda da recimo treba da plati sankciju od 1000 KM za prekršaj koji je 10 puta veći, stranci se isplatilo da često krši Zakon. E to je jedan od velikih problema iz prethodnog Zakona- kazala je Ivana Korajlić iz TI BiH.

Šemsudin Mehmedović iz stranke SDA, kazao je da novi Zakon neće suštinski ništa promeniti, jer ako je neko imao praksu da ga krši do sada, kršiće ga i u budućnosti. Takođe, nije se složio sa članovima Zakona, koji su prema njegovim rečima jako rigorozni.

-Ne slažem se da se CIK-u daju nekakva policijska ovlaštenja i da oni imaju pravo da saslušavaju strankke, da ih pozivaju na razgovore i slično. Takođe, rigorozna je kazna za prekršioce Zakona koja predviđa zabranu kandidiranja stranke na narednim izborima- kazao je Mehmedović.

U TIBiH su izrazili očekivanje da će dijalogom s predstavnicima stranaka, koje će participirati u novoj vlasti, osigurati da izmjene zakona budu usvojene i da se finansiranje stranaka učiniti transparetnijim.


(zurnal.info)

"> Na osnovu dugogodišnjeg djelovanja na polju borbe protiv korupcije, te istraživanja i a naliza na temu finansiranja političkih partija Transparency International BiH, uočio je brojne nedostatke sadašnjeg Zakona o finansiranju partija i na osnovu toga sačinio prijedlog izmjena Zakona s ciljem unapređenja transparentnosti finansiranja stranaka.

- Finansiranje političkih partija je jedan od najvećih problema u BiH. Kao što znate, pred samu kampanju smo dobili Zakon o finansiranju političkih partija, koji ima niz nepravilnosti, a samim tim otvara vrata korupciji i zlouporabi – kazala je Laura Bošnjak iz Friedrich Naumann fondacije.

Novi predlog Zakona bi trebao da bude na dnevnom redu novog saziva Parlamenta BiH. Međutim, pitanje je da li će novi predlog Zakona biti usvojen s obzirom da je mnogo rigorozniji u odnosu na stari.

- U svakom slučaju, ovaj Zakon nekome neće odgovarati, ali ukoliko se bude provodio, stavićemo barijeru na korupciju i zlouporabe. Ako ništa za lokalne i naredne izbore i općenito finansiranje političkih partija- dodala je Bošnjak.

Član CIK-a, Vedran Hadžović, kazao je podržava inicijativu za izmenu Zakona i napomenu da će CIK ići sa daleko radiklanijim merama u budućnosti.

- Smatram da ove izmjene nisu dovoljne te da će CIK predložiti daleko radikalnije izmjene, posebno kada je riječ o izdvajaju iz budžeta svih nivoa vlasti, kontroli tih sredstava, određenim ograničenjima, te daleko veće izmjene u vezi sa sankcijama. Smatram da ćemo imati problem sa korisnicima da danas raspravimo o ovom prijedlogu, ali CIK će svakako doprineti da se u Zakonu postave prava riješenja- kazao je Hadžović.

Jedan od osnovnih nedostataka postojećeg Zakona o finansiranju stranake je da on ne dozvoljava da se javnosti prikažu donatori stranaka, kao i iznosi koje oni uplaćuju na račune političkih partija. Poznato je da pored fizičkih lica, u velikom broju slučajeva, donatori stranaka često budu i veliki donatori, preduzeća i tajkuni, koji kasnije traže svoje interese kada stranka dođe na vlast.

Do sada je bila praksa, da stranka nije u obavezi da prikaže donaciju koja je manja od 100 KM.

Izuzetno niske sankcije koje su bile predviđene prekršiocima Zakona, omogućile su da stranka često “pređu prag”.

- Ako stranka pogleda da recimo treba da plati sankciju od 1000 KM za prekršaj koji je 10 puta veći, stranci se isplatilo da često krši Zakon. E to je jedan od velikih problema iz prethodnog Zakona- kazala je Ivana Korajlić iz TI BiH.

Šemsudin Mehmedović iz stranke SDA, kazao je da novi Zakon neće suštinski ništa promeniti, jer ako je neko imao praksu da ga krši do sada, kršiće ga i u budućnosti. Takođe, nije se složio sa članovima Zakona, koji su prema njegovim rečima jako rigorozni.

-Ne slažem se da se CIK-u daju nekakva policijska ovlaštenja i da oni imaju pravo da saslušavaju strankke, da ih pozivaju na razgovore i slično. Takođe, rigorozna je kazna za prekršioce Zakona koja predviđa zabranu kandidiranja stranke na narednim izborima- kazao je Mehmedović.

U TIBiH su izrazili očekivanje da će dijalogom s predstavnicima stranaka, koje će participirati u novoj vlasti, osigurati da izmjene zakona budu usvojene i da se finansiranje stranaka učiniti transparetnijim.


(zurnal.info)

"> Na osnovu dugogodišnjeg djelovanja na polju borbe protiv korupcije, te istraživanja i a naliza na temu finansiranja političkih partija Transparency International BiH, uočio je brojne nedostatke sadašnjeg Zakona o finansiranju partija i na osnovu toga sačinio prijedlog izmjena Zakona s ciljem unapređenja transparentnosti finansiranja stranaka.

- Finansiranje političkih partija je jedan od najvećih problema u BiH. Kao što znate, pred samu kampanju smo dobili Zakon o finansiranju političkih partija, koji ima niz nepravilnosti, a samim tim otvara vrata korupciji i zlouporabi – kazala je Laura Bošnjak iz Friedrich Naumann fondacije.

Novi predlog Zakona bi trebao da bude na dnevnom redu novog saziva Parlamenta BiH. Međutim, pitanje je da li će novi predlog Zakona biti usvojen s obzirom da je mnogo rigorozniji u odnosu na stari.

- U svakom slučaju, ovaj Zakon nekome neće odgovarati, ali ukoliko se bude provodio, stavićemo barijeru na korupciju i zlouporabe. Ako ništa za lokalne i naredne izbore i općenito finansiranje političkih partija- dodala je Bošnjak.

Član CIK-a, Vedran Hadžović, kazao je podržava inicijativu za izmenu Zakona i napomenu da će CIK ići sa daleko radiklanijim merama u budućnosti.

- Smatram da ove izmjene nisu dovoljne te da će CIK predložiti daleko radikalnije izmjene, posebno kada je riječ o izdvajaju iz budžeta svih nivoa vlasti, kontroli tih sredstava, određenim ograničenjima, te daleko veće izmjene u vezi sa sankcijama. Smatram da ćemo imati problem sa korisnicima da danas raspravimo o ovom prijedlogu, ali CIK će svakako doprineti da se u Zakonu postave prava riješenja- kazao je Hadžović.

Jedan od osnovnih nedostataka postojećeg Zakona o finansiranju stranake je da on ne dozvoljava da se javnosti prikažu donatori stranaka, kao i iznosi koje oni uplaćuju na račune političkih partija. Poznato je da pored fizičkih lica, u velikom broju slučajeva, donatori stranaka često budu i veliki donatori, preduzeća i tajkuni, koji kasnije traže svoje interese kada stranka dođe na vlast.

Do sada je bila praksa, da stranka nije u obavezi da prikaže donaciju koja je manja od 100 KM.

Izuzetno niske sankcije koje su bile predviđene prekršiocima Zakona, omogućile su da stranka često “pređu prag”.

- Ako stranka pogleda da recimo treba da plati sankciju od 1000 KM za prekršaj koji je 10 puta veći, stranci se isplatilo da često krši Zakon. E to je jedan od velikih problema iz prethodnog Zakona- kazala je Ivana Korajlić iz TI BiH.

Šemsudin Mehmedović iz stranke SDA, kazao je da novi Zakon neće suštinski ništa promeniti, jer ako je neko imao praksu da ga krši do sada, kršiće ga i u budućnosti. Takođe, nije se složio sa članovima Zakona, koji su prema njegovim rečima jako rigorozni.

-Ne slažem se da se CIK-u daju nekakva policijska ovlaštenja i da oni imaju pravo da saslušavaju strankke, da ih pozivaju na razgovore i slično. Takođe, rigorozna je kazna za prekršioce Zakona koja predviđa zabranu kandidiranja stranke na narednim izborima- kazao je Mehmedović.

U TIBiH su izrazili očekivanje da će dijalogom s predstavnicima stranaka, koje će participirati u novoj vlasti, osigurati da izmjene zakona budu usvojene i da se finansiranje stranaka učiniti transparetnijim.


(zurnal.info)

">

FINANSIRANJE: Bolna tačka političkih partija u BiH

d.t.

Na osnovu dugogodišnjeg djelovanja na polju borbe protiv korupcije, te istraživanja i a naliza na temu finansiranja političkih partija Transparency International BiH, uočio je brojne nedostatke sadašnjeg Zakona o finansiranju partija i na osnovu toga sačinio prijedlog izmjena Zakona s ciljem unapređenja transparentnosti finansiranja stranaka.

- Finansiranje političkih partija je jedan od najvećih problema u BiH. Kao što znate, pred samu kampanju smo dobili Zakon o finansiranju političkih partija, koji ima niz nepravilnosti, a samim tim otvara vrata korupciji i zlouporabi – kazala je Laura Bošnjak iz Friedrich Naumann fondacije.

Novi predlog Zakona bi trebao da bude na dnevnom redu novog saziva Parlamenta BiH. Međutim, pitanje je da li će novi predlog Zakona biti usvojen s obzirom da je mnogo rigorozniji u odnosu na stari.

- U svakom slučaju, ovaj Zakon nekome neće odgovarati, ali ukoliko se bude provodio, stavićemo barijeru na korupciju i zlouporabe. Ako ništa za lokalne i naredne izbore i općenito finansiranje političkih partija- dodala je Bošnjak.

Član CIK-a, Vedran Hadžović, kazao je podržava inicijativu za izmenu Zakona i napomenu da će CIK ići sa daleko radiklanijim merama u budućnosti.

- Smatram da ove izmjene nisu dovoljne te da će CIK predložiti daleko radikalnije izmjene, posebno kada je riječ o izdvajaju iz budžeta svih nivoa vlasti, kontroli tih sredstava, određenim ograničenjima, te daleko veće izmjene u vezi sa sankcijama. Smatram da ćemo imati problem sa korisnicima da danas raspravimo o ovom prijedlogu, ali CIK će svakako doprineti da se u Zakonu postave prava riješenja- kazao je Hadžović.

Jedan od osnovnih nedostataka postojećeg Zakona o finansiranju stranake je da on ne dozvoljava da se javnosti prikažu donatori stranaka, kao i iznosi koje oni uplaćuju na račune političkih partija. Poznato je da pored fizičkih lica, u velikom broju slučajeva, donatori stranaka često budu i veliki donatori, preduzeća i tajkuni, koji kasnije traže svoje interese kada stranka dođe na vlast.

Do sada je bila praksa, da stranka nije u obavezi da prikaže donaciju koja je manja od 100 KM.

Izuzetno niske sankcije koje su bile predviđene prekršiocima Zakona, omogućile su da stranka često “pređu prag”.

- Ako stranka pogleda da recimo treba da plati sankciju od 1000 KM za prekršaj koji je 10 puta veći, stranci se isplatilo da često krši Zakon. E to je jedan od velikih problema iz prethodnog Zakona- kazala je Ivana Korajlić iz TI BiH.

Šemsudin Mehmedović iz stranke SDA, kazao je da novi Zakon neće suštinski ništa promeniti, jer ako je neko imao praksu da ga krši do sada, kršiće ga i u budućnosti. Takođe, nije se složio sa članovima Zakona, koji su prema njegovim rečima jako rigorozni.

-Ne slažem se da se CIK-u daju nekakva policijska ovlaštenja i da oni imaju pravo da saslušavaju strankke, da ih pozivaju na razgovore i slično. Takođe, rigorozna je kazna za prekršioce Zakona koja predviđa zabranu kandidiranja stranke na narednim izborima- kazao je Mehmedović.

U TIBiH su izrazili očekivanje da će dijalogom s predstavnicima stranaka, koje će participirati u novoj vlasti, osigurati da izmjene zakona budu usvojene i da se finansiranje stranaka učiniti transparetnijim.


(zurnal.info)

Na osnovu dugogodišnjeg djelovanja na polju borbe protiv korupcije, te istraživanja i a naliza na temu finansiranja političkih partija Transparency International BiH, uočio je brojne nedostatke sadašnjeg Zakona o finansiranju partija i na osnovu toga sačinio prijedlog izmjena Zakona s ciljem unapređenja transparentnosti finansiranja stranaka.