Tako je u stvarnosti profit BH Telecoma u 2009. godini, ako se oduzme knjigovodstveno napuhavanje kroz poigravanje sa amortizacijom i knjiženje nepostojećeg prihoda, iznosio 126,7 miliona maraka, što znači da je za 10 miliona maraka bio manji od 136 miliona maraka neto profita u 2008. godini.

Revizija poslovanja sarajevskog BH Telecoma je čist gubitak vremena, jer bi puno jednostavnije bilo samo prepisati prethodni revizorski izvještaj, pošto se ništa bitno ne mijenja.

Ne bi bilo potrebe za vještačkim naduvavanjem profita da se Uprava BH Telecoma potrudila da smanji troškove umjesto dodavanje nepostojećih prihoda.

Bez tendera potrošeno 73 miliona maraka

Kako je pokazala revizija, BH Telecom i dalje uporno istrajava nabavkama kroz direktnu nagodbu sa odabranim kompanijama, umjesto tendera, na šta je u prošloj godini potrošeno 73,9 miliona maraka, što je polovina ukupne sume potrošene na nabavku roba i usluga u 2009. godini.

Na isti problem, ignorisanje zakona i nabavke bez tendera, revizori su ukazali i u svom prethodnom izvještaju o poslovanju BH Telecoma, u 2007. godini, ali to nije imalo nikakvog efekta jer i dalje kod nabavke mobitela BH telecom kupuje samo od “provjerenih” firmi, uz obrazloženje da je to “najbolje za Društvo”.

Tako je u 2009. godini BH Telecom između ostalih sklopio i ugovor sa sarajevskom firmom “Mobis Electronic” o nabavci mobitela “Nokia” vrijedan 24 miliona maraka.

Nabavka mobitela “Sony Ericsson”, u vrijednosti od 7,3 miliona maraka ugovorena je sa sarajevskom firmom “Teleoptic”, dok je ugovor o nabavci mobitela “Motorola” , u vrijednosti od 5,39 miliona maraka, zaključen sa firmom “Mibo komunikacije” iz Sarajeva.

Dobar posao sa BH Telecomom je napravio i “Stanić trade” iz Sarajeva, koji je zaključio ugovor o isporuci mobitela LG Electronics vrijednih pet miliona maraka.

Nema tendera ni za marketinške usluge

Iako je kao ključni argument za nabavku mobitela bez javnog tendera uprava BH Telecoma navela da javni tender nema svrhe, jer ionako u BiH svaki od ovih velikih proizvođača ima samo jednog distributera, revizori su utvrdili da to nije tačno.

Posjedujemo dokumentaciju vezano za nabavku mobilnih telefona marke “Sony Ericson” prema kojoj su u 2009. godini distributeri u BiH “Teloptic” Sarajevo, “Agramservis” d.o.o Mostar, “CT Computers BA” d.o.o Sarajevo”, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Direktnom pogodbom, bez raspisivanja javnog tendera, BH Telecom nije sklapao ugovore samo o nabavci mobitela već i ugovore o marketinškim uslugama, na šta je potrošeno 12,4 miliona maraka. Ako u BiH većina svjetskih proizvođača mobitela ima samo jednog distributera, barem nam ne manjka marketinških agencija.

Možda je ovakav vid poslovanja i nabavki bez javnog tendera “najbolji za Društvo” ali jedino ostaje nepoznanica za koje “društvo”.

Profit pada, naknade rastu

I pored efektivnog pada profita, trošak za naknade članovima “nadzornog i drugih odbora” u 2009. godini utrostručen je u odnosu na 2008. godinu, sa 324 hiljade maraka na milion maraka.

Vjerovatno je riječ o nagradi za inovativnost jer je neko ipak morao smisliti način kako da se realan pad dobiti elegantno pretvori u povećanje, barem na papiru, jer nije sigurno da je aktuelna uprava BH Telecoma mogla sama smisliti ovo “genijalno” rješenje.

Zanimljivo je i da je za razliku od 2007. godine, kada je godišnji finansijski izvještaj BH Telecoma ovjerila renomirana nezavisna revizorska kuća “Deloitte”, izvještaj za 2009. godinu potpisala je anonimna revizorska kuća “Confida” iz Sarajeva.

Koliko su dobro uradili posao najbolje se vidi iz činjenice da im je “promaklo” 5,9 miliona maraka nepostojećih prihoda koje su čak i kod djelimičnog pregleda uočili revizori iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji se inače ne bave detaljnom provjerom svake stavke u poslovanju prilikom svojih kontrola.

BH Telecom tako već godinama ostaje najpoželjniji kupac i idealan poslovni partner, naravno, samo za uzak krug odabranih firmi, pri čemu dosadni zakoni o javnim nabavkama nisu nikakva smetnja, jer za najprofitabilniju firmu u kojoj je država vlasnik 90 posto kapitala, ovi zakoni ionako ne važe, niti se vlasnik uzbuđuje zbog toga.

A revizori mogu samo da pišu svoje izvještaje dok se novac iz ove javne kompanije, “nacionalnog bogatstva”, “porodičnog srebra”, nesmetano i nekontrolisano preliva u privatne džepove odabranih.

(zurnal.info)

Link: Izvještaj o reviziji poslovanja BH Telecoma u 2009. godini

 

 

"> Tako je u stvarnosti profit BH Telecoma u 2009. godini, ako se oduzme knjigovodstveno napuhavanje kroz poigravanje sa amortizacijom i knjiženje nepostojećeg prihoda, iznosio 126,7 miliona maraka, što znači da je za 10 miliona maraka bio manji od 136 miliona maraka neto profita u 2008. godini.

Revizija poslovanja sarajevskog BH Telecoma je čist gubitak vremena, jer bi puno jednostavnije bilo samo prepisati prethodni revizorski izvještaj, pošto se ništa bitno ne mijenja.

Ne bi bilo potrebe za vještačkim naduvavanjem profita da se Uprava BH Telecoma potrudila da smanji troškove umjesto dodavanje nepostojećih prihoda.

Bez tendera potrošeno 73 miliona maraka

Kako je pokazala revizija, BH Telecom i dalje uporno istrajava nabavkama kroz direktnu nagodbu sa odabranim kompanijama, umjesto tendera, na šta je u prošloj godini potrošeno 73,9 miliona maraka, što je polovina ukupne sume potrošene na nabavku roba i usluga u 2009. godini.

Na isti problem, ignorisanje zakona i nabavke bez tendera, revizori su ukazali i u svom prethodnom izvještaju o poslovanju BH Telecoma, u 2007. godini, ali to nije imalo nikakvog efekta jer i dalje kod nabavke mobitela BH telecom kupuje samo od “provjerenih” firmi, uz obrazloženje da je to “najbolje za Društvo”.

Tako je u 2009. godini BH Telecom između ostalih sklopio i ugovor sa sarajevskom firmom “Mobis Electronic” o nabavci mobitela “Nokia” vrijedan 24 miliona maraka.

Nabavka mobitela “Sony Ericsson”, u vrijednosti od 7,3 miliona maraka ugovorena je sa sarajevskom firmom “Teleoptic”, dok je ugovor o nabavci mobitela “Motorola” , u vrijednosti od 5,39 miliona maraka, zaključen sa firmom “Mibo komunikacije” iz Sarajeva.

Dobar posao sa BH Telecomom je napravio i “Stanić trade” iz Sarajeva, koji je zaključio ugovor o isporuci mobitela LG Electronics vrijednih pet miliona maraka.

Nema tendera ni za marketinške usluge

Iako je kao ključni argument za nabavku mobitela bez javnog tendera uprava BH Telecoma navela da javni tender nema svrhe, jer ionako u BiH svaki od ovih velikih proizvođača ima samo jednog distributera, revizori su utvrdili da to nije tačno.

Posjedujemo dokumentaciju vezano za nabavku mobilnih telefona marke “Sony Ericson” prema kojoj su u 2009. godini distributeri u BiH “Teloptic” Sarajevo, “Agramservis” d.o.o Mostar, “CT Computers BA” d.o.o Sarajevo”, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Direktnom pogodbom, bez raspisivanja javnog tendera, BH Telecom nije sklapao ugovore samo o nabavci mobitela već i ugovore o marketinškim uslugama, na šta je potrošeno 12,4 miliona maraka. Ako u BiH većina svjetskih proizvođača mobitela ima samo jednog distributera, barem nam ne manjka marketinških agencija.

Možda je ovakav vid poslovanja i nabavki bez javnog tendera “najbolji za Društvo” ali jedino ostaje nepoznanica za koje “društvo”.

Profit pada, naknade rastu

I pored efektivnog pada profita, trošak za naknade članovima “nadzornog i drugih odbora” u 2009. godini utrostručen je u odnosu na 2008. godinu, sa 324 hiljade maraka na milion maraka.

Vjerovatno je riječ o nagradi za inovativnost jer je neko ipak morao smisliti način kako da se realan pad dobiti elegantno pretvori u povećanje, barem na papiru, jer nije sigurno da je aktuelna uprava BH Telecoma mogla sama smisliti ovo “genijalno” rješenje.

Zanimljivo je i da je za razliku od 2007. godine, kada je godišnji finansijski izvještaj BH Telecoma ovjerila renomirana nezavisna revizorska kuća “Deloitte”, izvještaj za 2009. godinu potpisala je anonimna revizorska kuća “Confida” iz Sarajeva.

Koliko su dobro uradili posao najbolje se vidi iz činjenice da im je “promaklo” 5,9 miliona maraka nepostojećih prihoda koje su čak i kod djelimičnog pregleda uočili revizori iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji se inače ne bave detaljnom provjerom svake stavke u poslovanju prilikom svojih kontrola.

BH Telecom tako već godinama ostaje najpoželjniji kupac i idealan poslovni partner, naravno, samo za uzak krug odabranih firmi, pri čemu dosadni zakoni o javnim nabavkama nisu nikakva smetnja, jer za najprofitabilniju firmu u kojoj je država vlasnik 90 posto kapitala, ovi zakoni ionako ne važe, niti se vlasnik uzbuđuje zbog toga.

A revizori mogu samo da pišu svoje izvještaje dok se novac iz ove javne kompanije, “nacionalnog bogatstva”, “porodičnog srebra”, nesmetano i nekontrolisano preliva u privatne džepove odabranih.

(zurnal.info)

Link: Izvještaj o reviziji poslovanja BH Telecoma u 2009. godini

 

 

"> Tako je u stvarnosti profit BH Telecoma u 2009. godini, ako se oduzme knjigovodstveno napuhavanje kroz poigravanje sa amortizacijom i knjiženje nepostojećeg prihoda, iznosio 126,7 miliona maraka, što znači da je za 10 miliona maraka bio manji od 136 miliona maraka neto profita u 2008. godini.

Revizija poslovanja sarajevskog BH Telecoma je čist gubitak vremena, jer bi puno jednostavnije bilo samo prepisati prethodni revizorski izvještaj, pošto se ništa bitno ne mijenja.

Ne bi bilo potrebe za vještačkim naduvavanjem profita da se Uprava BH Telecoma potrudila da smanji troškove umjesto dodavanje nepostojećih prihoda.

Bez tendera potrošeno 73 miliona maraka

Kako je pokazala revizija, BH Telecom i dalje uporno istrajava nabavkama kroz direktnu nagodbu sa odabranim kompanijama, umjesto tendera, na šta je u prošloj godini potrošeno 73,9 miliona maraka, što je polovina ukupne sume potrošene na nabavku roba i usluga u 2009. godini.

Na isti problem, ignorisanje zakona i nabavke bez tendera, revizori su ukazali i u svom prethodnom izvještaju o poslovanju BH Telecoma, u 2007. godini, ali to nije imalo nikakvog efekta jer i dalje kod nabavke mobitela BH telecom kupuje samo od “provjerenih” firmi, uz obrazloženje da je to “najbolje za Društvo”.

Tako je u 2009. godini BH Telecom između ostalih sklopio i ugovor sa sarajevskom firmom “Mobis Electronic” o nabavci mobitela “Nokia” vrijedan 24 miliona maraka.

Nabavka mobitela “Sony Ericsson”, u vrijednosti od 7,3 miliona maraka ugovorena je sa sarajevskom firmom “Teleoptic”, dok je ugovor o nabavci mobitela “Motorola” , u vrijednosti od 5,39 miliona maraka, zaključen sa firmom “Mibo komunikacije” iz Sarajeva.

Dobar posao sa BH Telecomom je napravio i “Stanić trade” iz Sarajeva, koji je zaključio ugovor o isporuci mobitela LG Electronics vrijednih pet miliona maraka.

Nema tendera ni za marketinške usluge

Iako je kao ključni argument za nabavku mobitela bez javnog tendera uprava BH Telecoma navela da javni tender nema svrhe, jer ionako u BiH svaki od ovih velikih proizvođača ima samo jednog distributera, revizori su utvrdili da to nije tačno.

Posjedujemo dokumentaciju vezano za nabavku mobilnih telefona marke “Sony Ericson” prema kojoj su u 2009. godini distributeri u BiH “Teloptic” Sarajevo, “Agramservis” d.o.o Mostar, “CT Computers BA” d.o.o Sarajevo”, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Direktnom pogodbom, bez raspisivanja javnog tendera, BH Telecom nije sklapao ugovore samo o nabavci mobitela već i ugovore o marketinškim uslugama, na šta je potrošeno 12,4 miliona maraka. Ako u BiH većina svjetskih proizvođača mobitela ima samo jednog distributera, barem nam ne manjka marketinških agencija.

Možda je ovakav vid poslovanja i nabavki bez javnog tendera “najbolji za Društvo” ali jedino ostaje nepoznanica za koje “društvo”.

Profit pada, naknade rastu

I pored efektivnog pada profita, trošak za naknade članovima “nadzornog i drugih odbora” u 2009. godini utrostručen je u odnosu na 2008. godinu, sa 324 hiljade maraka na milion maraka.

Vjerovatno je riječ o nagradi za inovativnost jer je neko ipak morao smisliti način kako da se realan pad dobiti elegantno pretvori u povećanje, barem na papiru, jer nije sigurno da je aktuelna uprava BH Telecoma mogla sama smisliti ovo “genijalno” rješenje.

Zanimljivo je i da je za razliku od 2007. godine, kada je godišnji finansijski izvještaj BH Telecoma ovjerila renomirana nezavisna revizorska kuća “Deloitte”, izvještaj za 2009. godinu potpisala je anonimna revizorska kuća “Confida” iz Sarajeva.

Koliko su dobro uradili posao najbolje se vidi iz činjenice da im je “promaklo” 5,9 miliona maraka nepostojećih prihoda koje su čak i kod djelimičnog pregleda uočili revizori iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji se inače ne bave detaljnom provjerom svake stavke u poslovanju prilikom svojih kontrola.

BH Telecom tako već godinama ostaje najpoželjniji kupac i idealan poslovni partner, naravno, samo za uzak krug odabranih firmi, pri čemu dosadni zakoni o javnim nabavkama nisu nikakva smetnja, jer za najprofitabilniju firmu u kojoj je država vlasnik 90 posto kapitala, ovi zakoni ionako ne važe, niti se vlasnik uzbuđuje zbog toga.

A revizori mogu samo da pišu svoje izvještaje dok se novac iz ove javne kompanije, “nacionalnog bogatstva”, “porodičnog srebra”, nesmetano i nekontrolisano preliva u privatne džepove odabranih.

(zurnal.info)

Link: Izvještaj o reviziji poslovanja BH Telecoma u 2009. godini

 

 

">

BH Telecom: Profit lažan, troškovi stvarni


Knjigovodstvo je čudo, pa se tako jednostavnim potezom pera neto profit BH Telecoma u 2009. godini vještački povećao za 17,5 miliona maraka, na 144 miliona maraka, utvrdili su revizori iz Ureda za revizuju institucija u Federaciji BiH.

U želji da prikriju surovu činjenicu da je i u 2009. godini nastavljen pad dobiti najprofitabilnije bh. kompanije, uprava je došla na genijalnu ideju da problem riješi poigravanjem sa knjiženjem.

Tako su najprije produžili period amortizacije u odnosu na prethodnu godinu, što nije nezakonito , ali je konačan rezultat bio da je u 2009. godini trošak amortizacije zahvaljujući ovom potezu bio za 11,5 miliona maraka manji nego godinu prije čime je, vještački, profit u 2009. godini povećan za ovaj iznos.

Na žalost uprave BH Telecoma, i nakon vještački dodanih 11,5 miliona maraka, profit u 2009. godini je opet bio manji nego godinu ranije pa se moralo posegnuti za radikalnim mjerama.

Stvarni profit manji nego u 2008. godini

Spasonosno rješenje pronađeno je u 5,9 miliona maraka potraživanja koje su hladno uknjižili kao prihod iako, kako su utvrdili revizori, ovaj novac nije stvarno naplaćen.

Tako je u stvarnosti profit BH Telecoma u 2009. godini, ako se oduzme knjigovodstveno napuhavanje kroz poigravanje sa amortizacijom i knjiženje nepostojećeg prihoda, iznosio 126,7 miliona maraka, što znači da je za 10 miliona maraka bio manji od 136 miliona maraka neto profita u 2008. godini.

Revizija poslovanja sarajevskog BH Telecoma je čist gubitak vremena, jer bi puno jednostavnije bilo samo prepisati prethodni revizorski izvještaj, pošto se ništa bitno ne mijenja.

Ne bi bilo potrebe za vještačkim naduvavanjem profita da se Uprava BH Telecoma potrudila da smanji troškove umjesto dodavanje nepostojećih prihoda.

Bez tendera potrošeno 73 miliona maraka

Kako je pokazala revizija, BH Telecom i dalje uporno istrajava nabavkama kroz direktnu nagodbu sa odabranim kompanijama, umjesto tendera, na šta je u prošloj godini potrošeno 73,9 miliona maraka, što je polovina ukupne sume potrošene na nabavku roba i usluga u 2009. godini.

Na isti problem, ignorisanje zakona i nabavke bez tendera, revizori su ukazali i u svom prethodnom izvještaju o poslovanju BH Telecoma, u 2007. godini, ali to nije imalo nikakvog efekta jer i dalje kod nabavke mobitela BH telecom kupuje samo od “provjerenih” firmi, uz obrazloženje da je to “najbolje za Društvo”.

Tako je u 2009. godini BH Telecom između ostalih sklopio i ugovor sa sarajevskom firmom “Mobis Electronic” o nabavci mobitela “Nokia” vrijedan 24 miliona maraka.

Nabavka mobitela “Sony Ericsson”, u vrijednosti od 7,3 miliona maraka ugovorena je sa sarajevskom firmom “Teleoptic”, dok je ugovor o nabavci mobitela “Motorola” , u vrijednosti od 5,39 miliona maraka, zaključen sa firmom “Mibo komunikacije” iz Sarajeva.

Dobar posao sa BH Telecomom je napravio i “Stanić trade” iz Sarajeva, koji je zaključio ugovor o isporuci mobitela LG Electronics vrijednih pet miliona maraka.

Nema tendera ni za marketinške usluge

Iako je kao ključni argument za nabavku mobitela bez javnog tendera uprava BH Telecoma navela da javni tender nema svrhe, jer ionako u BiH svaki od ovih velikih proizvođača ima samo jednog distributera, revizori su utvrdili da to nije tačno.

Posjedujemo dokumentaciju vezano za nabavku mobilnih telefona marke “Sony Ericson” prema kojoj su u 2009. godini distributeri u BiH “Teloptic” Sarajevo, “Agramservis” d.o.o Mostar, “CT Computers BA” d.o.o Sarajevo”, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Direktnom pogodbom, bez raspisivanja javnog tendera, BH Telecom nije sklapao ugovore samo o nabavci mobitela već i ugovore o marketinškim uslugama, na šta je potrošeno 12,4 miliona maraka. Ako u BiH većina svjetskih proizvođača mobitela ima samo jednog distributera, barem nam ne manjka marketinških agencija.

Možda je ovakav vid poslovanja i nabavki bez javnog tendera “najbolji za Društvo” ali jedino ostaje nepoznanica za koje “društvo”.

Profit pada, naknade rastu

I pored efektivnog pada profita, trošak za naknade članovima “nadzornog i drugih odbora” u 2009. godini utrostručen je u odnosu na 2008. godinu, sa 324 hiljade maraka na milion maraka.

Vjerovatno je riječ o nagradi za inovativnost jer je neko ipak morao smisliti način kako da se realan pad dobiti elegantno pretvori u povećanje, barem na papiru, jer nije sigurno da je aktuelna uprava BH Telecoma mogla sama smisliti ovo “genijalno” rješenje.

Zanimljivo je i da je za razliku od 2007. godine, kada je godišnji finansijski izvještaj BH Telecoma ovjerila renomirana nezavisna revizorska kuća “Deloitte”, izvještaj za 2009. godinu potpisala je anonimna revizorska kuća “Confida” iz Sarajeva.

Koliko su dobro uradili posao najbolje se vidi iz činjenice da im je “promaklo” 5,9 miliona maraka nepostojećih prihoda koje su čak i kod djelimičnog pregleda uočili revizori iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji se inače ne bave detaljnom provjerom svake stavke u poslovanju prilikom svojih kontrola.

BH Telecom tako već godinama ostaje najpoželjniji kupac i idealan poslovni partner, naravno, samo za uzak krug odabranih firmi, pri čemu dosadni zakoni o javnim nabavkama nisu nikakva smetnja, jer za najprofitabilniju firmu u kojoj je država vlasnik 90 posto kapitala, ovi zakoni ionako ne važe, niti se vlasnik uzbuđuje zbog toga.

A revizori mogu samo da pišu svoje izvještaje dok se novac iz ove javne kompanije, “nacionalnog bogatstva”, “porodičnog srebra”, nesmetano i nekontrolisano preliva u privatne džepove odabranih.

(zurnal.info)

Link: Izvještaj o reviziji poslovanja BH Telecoma u 2009. godini

 

 

Knjigovodstvo je čudo, pa se tako jednostavnim potezom pera neto profit BH Telecoma u 2009. godini vještački povećao za 17,5 miliona maraka, na 144 miliona maraka, utvrdili su revizori iz Ureda za revizuju institucija u Federaciji BiH.