NAJUTICAJNIJI U 2010.: NVO dovele nove snage na političku scenu

B.M.R.

Nacionalne stranke imale su homogeno biračko tijelo bez obzira na rezultate, ali je upravo nova kritična masa formirana pod uticajem NVO sektora dovela na scenu i nove političke partije

U ovoj godini nevladine organizacije prve su na listi po društveno-političkom uticaju u Bosni i Hercegovini. U prilog tome govori i statistički podatak kako je na ove izbore izašlo oko 200 hiljada birača više nego na prethodne. Veliki dio u toj zasluzi može se pripisati angažmanu nevladinih organizacija.

Od početka godine, a posebno u predizbornim mjesecima, aktvnosti NVO sektora bile su brojne i sadržajne. Koliko su urodile plodom? U udruženju Budi moj prijatelj smatraju kako su brojne kampanje koje su proveli tokom predizbornog perioda itekako uticale na odziv birača. Zbog toga je, govore podaci, na ove izbore izašlo oko 90 posto Roma, što je u odnosu na procenat od 50% iz 2006. izuzetan napredak:

- Također, ono što je značajno doprinijelo uticaju na izlazak jeste i podrška medija koju smo imali tokom cijele godine. U udruženju Budi moj prijatelj zaista nikada do sada nismo imali takvo medijsko praćenje naših aktivnosti, ali i generalno NVO sektora – ističu.

Nevladine organizacije su, osim na izlaznost, svakako uticale i na rezultate izbora. Upravo zbog činjenice kako većina partija nije imala posebno atraktivne političke programe već se radilo o sličnim i već viđenim parolama, napori NVO sektora itekako su došli do izražaja:

- Svaki sektor imao je svoju ciljnu grupu glasača, ako to možemo tako ugrubo definisati. Sigurno je zbog toga da veliki dio tog novog glasačkog tijela, nasuprot onom statičnom koje su sebi osigurale političke partije, čine te neke ugrožene grupe, manjine ili, naprimjer, mladi.

Podrška medija

Za razliku od prethodnih godina, mediji su veoma intenzivno pratili aktivnosti nevladinog sektora. U nešto manje od tri mjeseca 2010., od polovine avgusta do kraja oktobra u medijima je objavljeno 1.300 izvještaja o radu NVO-a. Pored toga, samo o aktivnostima Centra civilnih inicijativa (CCI) objavljeno je više od hiljadu izvještaja. U prosjeku, to je 14 izvještaja, vijesti, članaka, emisija dnevno:

- Sa sigurnošću možemo reći da je aktivizam nevladinih organizacija uticao na izlaznost i rezultate izbora. Teško je procijeniti koliko, ali ako pogledate rezultate ovogodišnjih izbora, vidjet ćete itekakve promjene – smatra Igor Stojanović iz CCI-a:

- NVO je uticao na razmišljanje ljudi, na to da počnu tražiti rezultate i odgovornu vlast. Nažalost, imali smo dosta, da tako kažem, materijala za korištenje u kampanjama. NGO su bili vidljivi na ulicama, razmišljali su o načinu kako motivisati ljude na izlazak na izbore.

Najveći broj članaka o aktivnostima NVO-a objavili su Oslobođenje i Blic, od portala Žurnal i Sarajevo-x, televizija FTV i ATV, te BH Radio i Radio Sarajevo od radiostanica.

Nacionalne stranke imale su homogeno biračko tijelo bez obzira na rezultate, ali je upravo nova kritična masa formirana pod uticajem NVO sektora dovela na scenu i nove političke partije:

- Svaki novi igrač na političkoj sceni kupi nove glasove građana koji žele promjene. Zbog toga su grupe ljudi koje su se ove godine odazvale na glasanje a koje ranije nisu bile toliko aktivne, poput mladih, manjina i sl. imale veliki uticaj na rezultate, a sve je to posredni rezultat animiranja putem kampanja NVO-a – kažu u udruženju Budi moj prijatelj.

S pravom se zbog toga može reći da su NVO u ovoj godini prve na listi po društveno-političkom uticaju u Bosni i Hercegovini.

(zurnal.info)