Osam miliona dolara za reformu pravosuđa u BiH

FENA

Direktor USAID-a u BiH Allan Reed te najviši predstavnici bh. pravosuđa, izvršne i zakonodavne vlasti u BiH prisustvovat će 10. septembra u hotelu "Holiday Inn" ceremoniji obilježavanja početka novog projekta američke vlade za razvoj pravosuđa u BiH.

Petogodišnji projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) vrijedan osam miliona dolara nastavak je nedavno završenog Projekta za razvoj sektora pravosuđa (JSDP), a čiji je cilj bio podrška vladavini prava u BiH putem reforme pravosudnog sektora i jačanja njegovih najbitnijih institucija.

USAID-ov novi projekt razvoja pravodsudnog sektora (JSDP II), nastavlja partnerstvo s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem, Ministarstvom pravde BiH, sudovima širom države te uključuje tužilaštva i nevladin sektor na poslovima izgradnje efektivnog i odgovornog pravosudnog sistema u zemlji.

Vladavina prava omogućava demokratski politički sistem, tržišnu ekonomiju i zaštitu prava svih građana u BiH, a jedan je od osnovnih preduvjeta pridruživanja BiH euroatlantskim integracijama.

Dugoročne reforme pravosudnog sektora, kao bitan cilj USAID JSDP II projekta, u narednih će se pet godina ostvarivati jačanjem kapaciteta najvažnijih institucija pravosuđa i ohrabrivanjem građana da nadgledaju pravosuđe.

Do danas je američka vlada putem USAID-a osigurala više od milijardu dolara pomoći namijenjene podršci ekonomskom, demokratskom i društvenom napretku BiH, saopćeno je iz USAID-a.

(FENA)