Ovo je jedan od zaključaka iz izvještaja koji je Kuća ljudskih prava, uime koalicije od 30 nevladinih organizacija iz BiH, dostavila Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava u Ženevi i koji predstavlja viđenje nevladinog sektora o implementaciji standarda UN-a u BiH.

U izvještaju se navodi da se ova ocjena temelji na nizu slučajeva nasilja i prijetnji smrću, pokušajima zastrašivanja i ušutkivanja i drugim nasrtajima kojima su izloženi pojedinci i grupe koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava i njihovo unapređenje.

Na meti napada su se našli zaštitnici prava pripadnika seksualnih manjina i aktivistkinje i aktivisti koji se angažuju protiv trgovine ljudima. Žrtve napada su i nevladine organizacije i njihovi aktivisti koji se bave istraživanjem korupcije i kriminala, kao i novinari koji se bave istraživačkim žurnalizmom koji se dotiče nezakonitosti svake vrste.

Napadi na novinare i pokušaj da se ušutka istraživačko novinarstvo ozbiljno prijeti slobodi izražavanja dovodeći u pitanje dostignuti nivo razvijenosti demokratije.

U izvještaju se, također, naglašava da su nerijetko na meti i članovi porodica zaštitnika ljudskih prava što ukazuje na to da se želi stvoriti atmosfera straha i onemogućiti svako kritičko razmišljanje i djelovanje.

Prethodnih godina, zabilježeni su i pokušaji ubistva nekih od aktivista. Znakovito je to da nijedan slučaj nije rasvijetljen i niko od počinilaca nasilja nije procesuiran.

Udari na zaštitnike ljudskih prava najčešće dolaze od političara, ali sve češće i od visoko pozicioniranih vjerskih službenika. Vlast gotovo da ništa ne čini na zaštiti boraca za ljudska prava. Izostaje reagovanje nadležnih sudova i policije na sankcioniranju napada na zaštitnike ljudskih prava, kao što se ništa ne čini da bi se osiguralo sigurno okruženje za aktivizam na zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda.

Nevladine organizacije su zabilježile i grube napade na sindikalne aktiviste i slučajeve otpuštanja s posla nekih od njih.

Deklaracija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o pravima i obavezama pojedinaca, grupa i društvenih organa u odnosu na unapređenje i zaštitu univerzalno priznatih ljudskih prava i sloboda nema odgovarajući tretman od nosilaca vlasti što također doprinosi neadekvatnom tretmanu žaštitnika ljudskih prava, jedan je od zaključaka iz izvještaja nevladinih organizacija iz BiH upućenog Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava.

(FENA)

">  

Ovo je jedan od zaključaka iz izvještaja koji je Kuća ljudskih prava, uime koalicije od 30 nevladinih organizacija iz BiH, dostavila Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava u Ženevi i koji predstavlja viđenje nevladinog sektora o implementaciji standarda UN-a u BiH.

U izvještaju se navodi da se ova ocjena temelji na nizu slučajeva nasilja i prijetnji smrću, pokušajima zastrašivanja i ušutkivanja i drugim nasrtajima kojima su izloženi pojedinci i grupe koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava i njihovo unapređenje.

Na meti napada su se našli zaštitnici prava pripadnika seksualnih manjina i aktivistkinje i aktivisti koji se angažuju protiv trgovine ljudima. Žrtve napada su i nevladine organizacije i njihovi aktivisti koji se bave istraživanjem korupcije i kriminala, kao i novinari koji se bave istraživačkim žurnalizmom koji se dotiče nezakonitosti svake vrste.

Napadi na novinare i pokušaj da se ušutka istraživačko novinarstvo ozbiljno prijeti slobodi izražavanja dovodeći u pitanje dostignuti nivo razvijenosti demokratije.

U izvještaju se, također, naglašava da su nerijetko na meti i članovi porodica zaštitnika ljudskih prava što ukazuje na to da se želi stvoriti atmosfera straha i onemogućiti svako kritičko razmišljanje i djelovanje.

Prethodnih godina, zabilježeni su i pokušaji ubistva nekih od aktivista. Znakovito je to da nijedan slučaj nije rasvijetljen i niko od počinilaca nasilja nije procesuiran.

Udari na zaštitnike ljudskih prava najčešće dolaze od političara, ali sve češće i od visoko pozicioniranih vjerskih službenika. Vlast gotovo da ništa ne čini na zaštiti boraca za ljudska prava. Izostaje reagovanje nadležnih sudova i policije na sankcioniranju napada na zaštitnike ljudskih prava, kao što se ništa ne čini da bi se osiguralo sigurno okruženje za aktivizam na zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda.

Nevladine organizacije su zabilježile i grube napade na sindikalne aktiviste i slučajeve otpuštanja s posla nekih od njih.

Deklaracija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o pravima i obavezama pojedinaca, grupa i društvenih organa u odnosu na unapređenje i zaštitu univerzalno priznatih ljudskih prava i sloboda nema odgovarajući tretman od nosilaca vlasti što također doprinosi neadekvatnom tretmanu žaštitnika ljudskih prava, jedan je od zaključaka iz izvještaja nevladinih organizacija iz BiH upućenog Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava.

(FENA)

">  

Ovo je jedan od zaključaka iz izvještaja koji je Kuća ljudskih prava, uime koalicije od 30 nevladinih organizacija iz BiH, dostavila Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava u Ženevi i koji predstavlja viđenje nevladinog sektora o implementaciji standarda UN-a u BiH.

U izvještaju se navodi da se ova ocjena temelji na nizu slučajeva nasilja i prijetnji smrću, pokušajima zastrašivanja i ušutkivanja i drugim nasrtajima kojima su izloženi pojedinci i grupe koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava i njihovo unapređenje.

Na meti napada su se našli zaštitnici prava pripadnika seksualnih manjina i aktivistkinje i aktivisti koji se angažuju protiv trgovine ljudima. Žrtve napada su i nevladine organizacije i njihovi aktivisti koji se bave istraživanjem korupcije i kriminala, kao i novinari koji se bave istraživačkim žurnalizmom koji se dotiče nezakonitosti svake vrste.

Napadi na novinare i pokušaj da se ušutka istraživačko novinarstvo ozbiljno prijeti slobodi izražavanja dovodeći u pitanje dostignuti nivo razvijenosti demokratije.

U izvještaju se, također, naglašava da su nerijetko na meti i članovi porodica zaštitnika ljudskih prava što ukazuje na to da se želi stvoriti atmosfera straha i onemogućiti svako kritičko razmišljanje i djelovanje.

Prethodnih godina, zabilježeni su i pokušaji ubistva nekih od aktivista. Znakovito je to da nijedan slučaj nije rasvijetljen i niko od počinilaca nasilja nije procesuiran.

Udari na zaštitnike ljudskih prava najčešće dolaze od političara, ali sve češće i od visoko pozicioniranih vjerskih službenika. Vlast gotovo da ništa ne čini na zaštiti boraca za ljudska prava. Izostaje reagovanje nadležnih sudova i policije na sankcioniranju napada na zaštitnike ljudskih prava, kao što se ništa ne čini da bi se osiguralo sigurno okruženje za aktivizam na zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda.

Nevladine organizacije su zabilježile i grube napade na sindikalne aktiviste i slučajeve otpuštanja s posla nekih od njih.

Deklaracija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o pravima i obavezama pojedinaca, grupa i društvenih organa u odnosu na unapređenje i zaštitu univerzalno priznatih ljudskih prava i sloboda nema odgovarajući tretman od nosilaca vlasti što također doprinosi neadekvatnom tretmanu žaštitnika ljudskih prava, jedan je od zaključaka iz izvještaja nevladinih organizacija iz BiH upućenog Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava.

(FENA)

">

BiH: Sve više napada na zaštitnike ljudskih prava

FENA

 

Ovo je jedan od zaključaka iz izvještaja koji je Kuća ljudskih prava, uime koalicije od 30 nevladinih organizacija iz BiH, dostavila Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava u Ženevi i koji predstavlja viđenje nevladinog sektora o implementaciji standarda UN-a u BiH.

U izvještaju se navodi da se ova ocjena temelji na nizu slučajeva nasilja i prijetnji smrću, pokušajima zastrašivanja i ušutkivanja i drugim nasrtajima kojima su izloženi pojedinci i grupe koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava i njihovo unapređenje.

Na meti napada su se našli zaštitnici prava pripadnika seksualnih manjina i aktivistkinje i aktivisti koji se angažuju protiv trgovine ljudima. Žrtve napada su i nevladine organizacije i njihovi aktivisti koji se bave istraživanjem korupcije i kriminala, kao i novinari koji se bave istraživačkim žurnalizmom koji se dotiče nezakonitosti svake vrste.

Napadi na novinare i pokušaj da se ušutka istraživačko novinarstvo ozbiljno prijeti slobodi izražavanja dovodeći u pitanje dostignuti nivo razvijenosti demokratije.

U izvještaju se, također, naglašava da su nerijetko na meti i članovi porodica zaštitnika ljudskih prava što ukazuje na to da se želi stvoriti atmosfera straha i onemogućiti svako kritičko razmišljanje i djelovanje.

Prethodnih godina, zabilježeni su i pokušaji ubistva nekih od aktivista. Znakovito je to da nijedan slučaj nije rasvijetljen i niko od počinilaca nasilja nije procesuiran.

Udari na zaštitnike ljudskih prava najčešće dolaze od političara, ali sve češće i od visoko pozicioniranih vjerskih službenika. Vlast gotovo da ništa ne čini na zaštiti boraca za ljudska prava. Izostaje reagovanje nadležnih sudova i policije na sankcioniranju napada na zaštitnike ljudskih prava, kao što se ništa ne čini da bi se osiguralo sigurno okruženje za aktivizam na zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda.

Nevladine organizacije su zabilježile i grube napade na sindikalne aktiviste i slučajeve otpuštanja s posla nekih od njih.

Deklaracija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o pravima i obavezama pojedinaca, grupa i društvenih organa u odnosu na unapređenje i zaštitu univerzalno priznatih ljudskih prava i sloboda nema odgovarajući tretman od nosilaca vlasti što također doprinosi neadekvatnom tretmanu žaštitnika ljudskih prava, jedan je od zaključaka iz izvještaja nevladinih organizacija iz BiH upućenog Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava.

(FENA)

Bosna i Hercegovina bilježi eskalaciju napada na zaštitnike ljudskih prava tako da se njihov položaj može ocijeniti kao zabrinjavajući.