Thaler je u izjavi Feni istakao da je suština rezolucije da se zapadni Balkan što prije priključi bezviznom režimu te da se BiH kao zemlji sa specifičnim problemima pomogne u procesu liberalizacije viznog režima.

"Logično je da postoje kriteriji u vezi s ovim pitanjem za svaku zemlju, ali njihovo ispunjavanje zavisi od političke volje. Moj stav, u slučaju BiH koja zaslužuje posebnu pažnju i potporu, jeste da vizni režim nije oblast putem koje se trebaju pritiskati vladajuće strukture zemlje, već da se treba pomoći građanima BiH u smislu da što prije počnu slobodno putovati, a što i zaslužuju", kazao je Thaler.

Thaler je istakao da, ukoliko rezolucija bude prihvaćena, BiH može, već za nekoliko mjeseci, dobiti bezvizni režim. U protivnom, kazao je, ako se bude čekalo na djelovanje bh. političara i ispunjavanje uvjeta, nema mjesta optimizmu.

Pitanje Republike Srbije i njenog skorog dobijanja statusa bezviznog režima, Thaler nije želio komentirati ističući da se još čeka da Srbija ispuni određene uvjete.

(FENA)

"> Thaler je u izjavi Feni istakao da je suština rezolucije da se zapadni Balkan što prije priključi bezviznom režimu te da se BiH kao zemlji sa specifičnim problemima pomogne u procesu liberalizacije viznog režima.

"Logično je da postoje kriteriji u vezi s ovim pitanjem za svaku zemlju, ali njihovo ispunjavanje zavisi od političke volje. Moj stav, u slučaju BiH koja zaslužuje posebnu pažnju i potporu, jeste da vizni režim nije oblast putem koje se trebaju pritiskati vladajuće strukture zemlje, već da se treba pomoći građanima BiH u smislu da što prije počnu slobodno putovati, a što i zaslužuju", kazao je Thaler.

Thaler je istakao da, ukoliko rezolucija bude prihvaćena, BiH može, već za nekoliko mjeseci, dobiti bezvizni režim. U protivnom, kazao je, ako se bude čekalo na djelovanje bh. političara i ispunjavanje uvjeta, nema mjesta optimizmu.

Pitanje Republike Srbije i njenog skorog dobijanja statusa bezviznog režima, Thaler nije želio komentirati ističući da se još čeka da Srbija ispuni određene uvjete.

(FENA)

"> Thaler je u izjavi Feni istakao da je suština rezolucije da se zapadni Balkan što prije priključi bezviznom režimu te da se BiH kao zemlji sa specifičnim problemima pomogne u procesu liberalizacije viznog režima.

"Logično je da postoje kriteriji u vezi s ovim pitanjem za svaku zemlju, ali njihovo ispunjavanje zavisi od političke volje. Moj stav, u slučaju BiH koja zaslužuje posebnu pažnju i potporu, jeste da vizni režim nije oblast putem koje se trebaju pritiskati vladajuće strukture zemlje, već da se treba pomoći građanima BiH u smislu da što prije počnu slobodno putovati, a što i zaslužuju", kazao je Thaler.

Thaler je istakao da, ukoliko rezolucija bude prihvaćena, BiH može, već za nekoliko mjeseci, dobiti bezvizni režim. U protivnom, kazao je, ako se bude čekalo na djelovanje bh. političara i ispunjavanje uvjeta, nema mjesta optimizmu.

Pitanje Republike Srbije i njenog skorog dobijanja statusa bezviznog režima, Thaler nije želio komentirati ističući da se još čeka da Srbija ispuni određene uvjete.

(FENA)

">

Thaler: BiH može dobiti bezvizni režim za nekoliko mjeseci

FENA

Thaler je u izjavi Feni istakao da je suština rezolucije da se zapadni Balkan što prije priključi bezviznom režimu te da se BiH kao zemlji sa specifičnim problemima pomogne u procesu liberalizacije viznog režima.

"Logično je da postoje kriteriji u vezi s ovim pitanjem za svaku zemlju, ali njihovo ispunjavanje zavisi od političke volje. Moj stav, u slučaju BiH koja zaslužuje posebnu pažnju i potporu, jeste da vizni režim nije oblast putem koje se trebaju pritiskati vladajuće strukture zemlje, već da se treba pomoći građanima BiH u smislu da što prije počnu slobodno putovati, a što i zaslužuju", kazao je Thaler.

Thaler je istakao da, ukoliko rezolucija bude prihvaćena, BiH može, već za nekoliko mjeseci, dobiti bezvizni režim. U protivnom, kazao je, ako se bude čekalo na djelovanje bh. političara i ispunjavanje uvjeta, nema mjesta optimizmu.

Pitanje Republike Srbije i njenog skorog dobijanja statusa bezviznog režima, Thaler nije želio komentirati ističući da se još čeka da Srbija ispuni određene uvjete.

(FENA)

Slovenski poslanik u Evropskom parlamentu Zoran Thaler podnio je Evropskom parlamentu Prijedlog rezolucije o viznom režimu za zemlje zapadnog Balkana u kojoj poziva Evropsku komisiju da hitno iznese jasan vremenski okvir u kojem će predložiti ukidanje viza i za građane BiH.