Centar za humanu politiku smatra da odluku o ovom i drugim značajnim pitanjima ne smiju donositi neodgovorni i korumpirani pojedinci, već parlamenti na osnovu prethodno organizovane javne rasprave.

Referendumsko izjašnjavanje o ovom pitanju ne bi riješilo dilemu i samo bi potvrdilo podjele koje postoje o ovom i drugim pitanjima u BiH, navedeno je u saopćenju koje je potpisao predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović.

Smatra da treba razdvojiti pitanje članstva BiH u Evropskoj uniji od članstva u NATO-u, reafirmirati globalnu političku i sigurnosnu ulogu Ujedinjenih nacija, osuditi agresivnu politiku i ratove u kojima učestvuje NATO i usvojiti ustavnu odredbu o zabrani učešća građana BiH u ratovima i drugim agresivnim operacijama na teritoriji drugih zemalja.

Nesvrstanost, neutralnost i demilitarizacija bolje su rješenje za BiH od članstva u NATO-u, naglašeno je u saopćenju.

(FENA)

"> Centar za humanu politiku smatra da odluku o ovom i drugim značajnim pitanjima ne smiju donositi neodgovorni i korumpirani pojedinci, već parlamenti na osnovu prethodno organizovane javne rasprave.

Referendumsko izjašnjavanje o ovom pitanju ne bi riješilo dilemu i samo bi potvrdilo podjele koje postoje o ovom i drugim pitanjima u BiH, navedeno je u saopćenju koje je potpisao predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović.

Smatra da treba razdvojiti pitanje članstva BiH u Evropskoj uniji od članstva u NATO-u, reafirmirati globalnu političku i sigurnosnu ulogu Ujedinjenih nacija, osuditi agresivnu politiku i ratove u kojima učestvuje NATO i usvojiti ustavnu odredbu o zabrani učešća građana BiH u ratovima i drugim agresivnim operacijama na teritoriji drugih zemalja.

Nesvrstanost, neutralnost i demilitarizacija bolje su rješenje za BiH od članstva u NATO-u, naglašeno je u saopćenju.

(FENA)

"> Centar za humanu politiku smatra da odluku o ovom i drugim značajnim pitanjima ne smiju donositi neodgovorni i korumpirani pojedinci, već parlamenti na osnovu prethodno organizovane javne rasprave.

Referendumsko izjašnjavanje o ovom pitanju ne bi riješilo dilemu i samo bi potvrdilo podjele koje postoje o ovom i drugim pitanjima u BiH, navedeno je u saopćenju koje je potpisao predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović.

Smatra da treba razdvojiti pitanje članstva BiH u Evropskoj uniji od članstva u NATO-u, reafirmirati globalnu političku i sigurnosnu ulogu Ujedinjenih nacija, osuditi agresivnu politiku i ratove u kojima učestvuje NATO i usvojiti ustavnu odredbu o zabrani učešća građana BiH u ratovima i drugim agresivnim operacijama na teritoriji drugih zemalja.

Nesvrstanost, neutralnost i demilitarizacija bolje su rješenje za BiH od članstva u NATO-u, naglašeno je u saopćenju.

(FENA)

">

Centar za humanu politiku: Nesvrstanost umjesto NATO-a

FENA

Centar za humanu politiku smatra da odluku o ovom i drugim značajnim pitanjima ne smiju donositi neodgovorni i korumpirani pojedinci, već parlamenti na osnovu prethodno organizovane javne rasprave.

Referendumsko izjašnjavanje o ovom pitanju ne bi riješilo dilemu i samo bi potvrdilo podjele koje postoje o ovom i drugim pitanjima u BiH, navedeno je u saopćenju koje je potpisao predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović.

Smatra da treba razdvojiti pitanje članstva BiH u Evropskoj uniji od članstva u NATO-u, reafirmirati globalnu političku i sigurnosnu ulogu Ujedinjenih nacija, osuditi agresivnu politiku i ratove u kojima učestvuje NATO i usvojiti ustavnu odredbu o zabrani učešća građana BiH u ratovima i drugim agresivnim operacijama na teritoriji drugih zemalja.

Nesvrstanost, neutralnost i demilitarizacija bolje su rješenje za BiH od članstva u NATO-u, naglašeno je u saopćenju.

(FENA)

Centar za humanu politiku uputio je danas parlamentu BiH inicijativu kojom traži organiziranje javne i parlamentarne rasprave o članstvu BiH u NATO-u.