Obrazovanje

Ravnatelj Periša ne podnosi kondome

U pojedinim livanjskim školama prekinut je edukativni projekat o reproduktivnom zdravlju i seksualnom obrazovanju zbog ličnih uvjerenja direktora i uposlenika. Problem je nastao kada su vjeroučitelji i direktori nekih škola spomenuti sadržaj proglasili "neprimjerenim" a podjelu prezervativa "poticanjem na seksualnu aktivnost".

Livanjski Centar za građansku inicijativu od 2008. godinu u saradnji sa Asocijacijom XY provodi projekat Uvećanje informiranosti i obrazovanja o prevenciji među mladima. Projektom su trebale biti obuhvaćene tri srednje škole i osmi razredi u dvije osnovne škole u Livnu s ciljem edukacije mladih o reproduktivnom zdravlju, prevenciji HIV/AIDS i maloljetničkih trudnoća, te rizičnog ponašanja mladih.

Uz to su se u školama trebali dijeliti edukativni materijali i prezervativi. Problem je nastao kada su vjeroučitelji i direktori nekih škola spomenuti sadržaj proglasili "neprimjerenim" a podjelu prezervativa "poticanjem na seksualnu aktivnost". Zbog toga u Srednjoj ekonomskoj školi u Livnu edukacija nije ni održana, a u livanjskoj gimnaziji je prekinuta zbog "osobnih uvjerenja novog ravnatelja". Šta će ti škola kad imaš internet Važno je naglasiti kako cijeli projekat ima odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva. Na početku je imao i podršku kantonalnog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, na čijem je čelu ministrica Gordana Cikojević.

O prekidu projekta u pojedinim školama odlučivano je, dakle, na nivou škola i iz ličnih opredjeljenja direktora ili ostalih uposlenika. Direktor Gimnazije Dinko Periša, nakon čijeg se dolaska na čelo ove škole prekidaju spomenute aktivnosti, za Žurnal objašnjava šta je, po njemu, bilo sporno u ovom projektu:

- Nauk katoličke crkve ne dopušta kondom kao sredstvo kontracepcije ili zaštite. Ja sam, osim što sam ravnatelj, i vjeroučitelj, i moram poštovati i propagirati vrijednosti za koje smatram da su ispravne.

Argument da je škola u kojoj radi javna ustanova, i to ne vjerskog karaktera, ravnatelj Periša odbija na sljedeći način:

- Bio bih nedosljedan i neautentičan kada bih dozvolio takve stvari. A ako bih bio neautentičan samom sebi kako bih onda mogao biti autentičan drugima?

Tvrdi kako do njega nisu došli negativni komentari roditelja te kako nije čuo kritike na račun svoje odluke. Nakon uvida kroz verbalnu i vizualnu prezentaciju u sadržaje edukativnoga sata, s obzirom da prezentirani sadržaji jesu uglavnom relativistički predstavljeni te posebno jer u istima postoje elementi koje osobno ne podržavam i koji se kose s mojim osobnim moralnim uvjerenjima i stavovima, dakako svjestan odgovornosti za svakog učenika i učenicu ove škole, ne mogu udovoljiti ovom vašem traženju – stoji u dopisu koji je direktor Gimnazije uputio CGS-u Livno.

Osobnim uvjerenjima vodili su se i u Ekonomskoj školi, u kojoj projekat nije ni započet. Sve se završilo na dijeljenju brošura i letaka koji su jednom distribuirani među učenicima. Veliki broj maloljetničkih trudnoćaUnatoč konzervativnom i tradicionalnom odgoju, mladi imaju brojne probleme: veliki broj maloljetničkih trudnoća, problemi sa alkoholom i drogom, nasilje u porodici i školama, sve veći broj upućenih na HIV testiranje, upozoravaju stručnjaci. U Livnu je, prema neslužbenim podacima, samo od početka godine zatrudnilo ili se već porodilo najmanje šest djevojčica mlađih od 18 godina.

Mladi su, pokazuju podaci, nezreli i slabo informisani, te sve ranije stupaju u spolne odnose ne koristeći zaštitu. Direktor Periša ipak smatra da škola nije mjesto gdje djecu treba educirati o tome:- Uvjerenja sam da je veliki broj učenika dovoljno educiran. Putem medija, interneta, televizije... Iz kontakata u nastavi ja vidim da učenici u mojoj školi znaju dosta toga, ponekad da smo mi odrasli manje educirani od njih.Nakon svega, ministrica Cikojević Centru za građansku inicijativu objavila je da treba prekinuti edukaciju u svim školama zbog žalbi roditelja na sadržaj vršnjačke edukacije.

Dogovorena edukacija završena je u Srednjoj strukovnoj školi. Zulka Baljak, direktorica CGS-a, smatra kako su materijali koji su korišteni tokom kampanje, kao i sam pristup, bili sasvim primjereni djeci i, što je još važnije, itekako potrebni i edukativni:- Materijali koje smo dijelili govorili su o zaštiti od neželjene trudnoće, upućivali djevojčice o tome kako i kada prvi put posjetiti ginekologa, upozoravali na posljedice ranog stupanja u seksualne odnose, na rizik od HIV-a i načine zaštite, informisali o postojanju centra za mlade u Livnu... Smatramo da potreba za edukacijom itekako postoji. Problem postoji, Livno nije izuzetak a bježanje od njega nije rješenje. Nikada nije previše informacija.

 

(zurnal.info)