Više od 1.600 srednjoškolaca iz čitave BiH u petak, 9. oktobra, radit će jedan dan u preduzećima, bankama, državnim institucijama, u sklopu akcije “Volontiraj – Kreditiraj”, koju treću godinu zaredom organizuje nevladina organizacija Infohouse.

-Ove godine našem pozivu da na jedan dan angažiraju srednjoškolce uz dnevnicu od 15 maraka odazvalo se 320 poslodavaca u 20 gradova iz svih dijelova BiH, od Predsjedništva BiH do frizerskih salona. Za učešće u ovom projektu prijavilo se više od 1.600 učenika koji dolaze iz 102 srednje škole. Sav novac koji učenici zarade na ovaj način odlazi u poseban fond iz koga će potom biti finansirani najbolji projekti koje pripreme sami učesnici učenici. O tome koji projekti će dobiti novac, odlučivat će sami učenici javnim glasanjem. Cilj akcije nije prvenstveno da učenici odmah dobiju posao već da se upoznaju sa poslodavcima i različitim zanimanjima, kaže Dženana Alađuz, direktorica NVO Infohouse iz Sarajeva.

Kompanija koja će primiti najviše srednjoškolaca i pružiti im priliku da rade jedan dan je Mikorokreditna fondacija Partner iz Tuzle u koju će u petak na posao otići 100 srednjoškolaca, dok će Grad Banja Luka primiti 80 učenika, naša stranka 55 a Misija OSCE u BiH 40 učenika.

-Simbolična naknada od 15 maraka po učeniku, niti će nas osiromašiti niti nekoga obogatiti, ali ono što je u svemu tome je najbitnije da će učenicima ostati sjećanje na njihov prvi radni dan u životu, a to je nešto što se ne zaboravlja, objašnjava motive za uključenje u ovu akciju Tarik Baraković iz Mikrokreditne fondacije “Partner”.

(zurnal.info)

">

 Više od 1.600 srednjoškolaca iz čitave BiH u petak, 9. oktobra, radit će jedan dan u preduzećima, bankama, državnim institucijama, u sklopu akcije “Volontiraj – Kreditiraj”, koju treću godinu zaredom organizuje nevladina organizacija Infohouse.

-Ove godine našem pozivu da na jedan dan angažiraju srednjoškolce uz dnevnicu od 15 maraka odazvalo se 320 poslodavaca u 20 gradova iz svih dijelova BiH, od Predsjedništva BiH do frizerskih salona. Za učešće u ovom projektu prijavilo se više od 1.600 učenika koji dolaze iz 102 srednje škole. Sav novac koji učenici zarade na ovaj način odlazi u poseban fond iz koga će potom biti finansirani najbolji projekti koje pripreme sami učesnici učenici. O tome koji projekti će dobiti novac, odlučivat će sami učenici javnim glasanjem. Cilj akcije nije prvenstveno da učenici odmah dobiju posao već da se upoznaju sa poslodavcima i različitim zanimanjima, kaže Dženana Alađuz, direktorica NVO Infohouse iz Sarajeva.

Kompanija koja će primiti najviše srednjoškolaca i pružiti im priliku da rade jedan dan je Mikorokreditna fondacija Partner iz Tuzle u koju će u petak na posao otići 100 srednjoškolaca, dok će Grad Banja Luka primiti 80 učenika, naša stranka 55 a Misija OSCE u BiH 40 učenika.

-Simbolična naknada od 15 maraka po učeniku, niti će nas osiromašiti niti nekoga obogatiti, ali ono što je u svemu tome je najbitnije da će učenicima ostati sjećanje na njihov prvi radni dan u životu, a to je nešto što se ne zaboravlja, objašnjava motive za uključenje u ovu akciju Tarik Baraković iz Mikrokreditne fondacije “Partner”.

(zurnal.info)

">

 Više od 1.600 srednjoškolaca iz čitave BiH u petak, 9. oktobra, radit će jedan dan u preduzećima, bankama, državnim institucijama, u sklopu akcije “Volontiraj – Kreditiraj”, koju treću godinu zaredom organizuje nevladina organizacija Infohouse.

-Ove godine našem pozivu da na jedan dan angažiraju srednjoškolce uz dnevnicu od 15 maraka odazvalo se 320 poslodavaca u 20 gradova iz svih dijelova BiH, od Predsjedništva BiH do frizerskih salona. Za učešće u ovom projektu prijavilo se više od 1.600 učenika koji dolaze iz 102 srednje škole. Sav novac koji učenici zarade na ovaj način odlazi u poseban fond iz koga će potom biti finansirani najbolji projekti koje pripreme sami učesnici učenici. O tome koji projekti će dobiti novac, odlučivat će sami učenici javnim glasanjem. Cilj akcije nije prvenstveno da učenici odmah dobiju posao već da se upoznaju sa poslodavcima i različitim zanimanjima, kaže Dženana Alađuz, direktorica NVO Infohouse iz Sarajeva.

Kompanija koja će primiti najviše srednjoškolaca i pružiti im priliku da rade jedan dan je Mikorokreditna fondacija Partner iz Tuzle u koju će u petak na posao otići 100 srednjoškolaca, dok će Grad Banja Luka primiti 80 učenika, naša stranka 55 a Misija OSCE u BiH 40 učenika.

-Simbolična naknada od 15 maraka po učeniku, niti će nas osiromašiti niti nekoga obogatiti, ali ono što je u svemu tome je najbitnije da će učenicima ostati sjećanje na njihov prvi radni dan u životu, a to je nešto što se ne zaboravlja, objašnjava motive za uključenje u ovu akciju Tarik Baraković iz Mikrokreditne fondacije “Partner”.

(zurnal.info)

">

Posao za 1.600 srednjoškolaca na jedan dan

 Više od 1.600 srednjoškolaca iz čitave BiH u petak, 9. oktobra, radit će jedan dan u preduzećima, bankama, državnim institucijama, u sklopu akcije “Volontiraj – Kreditiraj”, koju treću godinu zaredom organizuje nevladina organizacija Infohouse.

-Ove godine našem pozivu da na jedan dan angažiraju srednjoškolce uz dnevnicu od 15 maraka odazvalo se 320 poslodavaca u 20 gradova iz svih dijelova BiH, od Predsjedništva BiH do frizerskih salona. Za učešće u ovom projektu prijavilo se više od 1.600 učenika koji dolaze iz 102 srednje škole. Sav novac koji učenici zarade na ovaj način odlazi u poseban fond iz koga će potom biti finansirani najbolji projekti koje pripreme sami učesnici učenici. O tome koji projekti će dobiti novac, odlučivat će sami učenici javnim glasanjem. Cilj akcije nije prvenstveno da učenici odmah dobiju posao već da se upoznaju sa poslodavcima i različitim zanimanjima, kaže Dženana Alađuz, direktorica NVO Infohouse iz Sarajeva.

Kompanija koja će primiti najviše srednjoškolaca i pružiti im priliku da rade jedan dan je Mikorokreditna fondacija Partner iz Tuzle u koju će u petak na posao otići 100 srednjoškolaca, dok će Grad Banja Luka primiti 80 učenika, naša stranka 55 a Misija OSCE u BiH 40 učenika.

-Simbolična naknada od 15 maraka po učeniku, niti će nas osiromašiti niti nekoga obogatiti, ali ono što je u svemu tome je najbitnije da će učenicima ostati sjećanje na njihov prvi radni dan u životu, a to je nešto što se ne zaboravlja, objašnjava motive za uključenje u ovu akciju Tarik Baraković iz Mikrokreditne fondacije “Partner”.

(zurnal.info)

Više od 1.600 srednjoškolaca iz čitave BiH u petak, 9. oktobra, radit će jedan dan u preduzećima, bankama, državnim institucijama, u sklopu akcije “Volontiraj – Kreditiraj”, koju treću godinu zaredom organizuje nevladina organizacija Infohouse.