UZ DAN ROMA

Potrošeno pola Dekade, a pomaci su minimalni

Nakon Prvog svetskog kongresa Roma, “Dekada inkluzije Roma 2005.-2015.” jedan je od najznačajnijih događaja koji su najavili velike promene i velika očekivanja za sve Rome.

Od početka realizovanja Dekade, prošlo je pet godina. BiH je, kao jedna od potpisnica Dekade, napola puta. U međuvremenu je učinjeno nešto, ali ni blizu realnim potrebama.

Ako se uzme činjenica da se sa realizacijom Dekade u BiH krenulo tek 2008. i da je ovo zemlja sa najkomplikovanijom administrativnom procedurom, shvatićemo zašto BiH ima slabije rezultate u odnosu na druge zemlje.

- BiH ima komplikovanu administraciju. Recimo, sredstva iz budžeta za 2009. troše se tek sada, a upitno je kada će se trošiti ona iz prošle godine - kazao je Dervo Sejdić, romski aktivista.

Jedan od najzahtevnijih Akcionih planova koji se sprovodi u okviru Dekade je AP za stambeno zbrinjavanje. U toku protekle godine izgrađeno je tek 70 novih i rekonstruisano 30 stambenih objekata, što je nedovoljno u odnosu na stvarne potrebe.

Kada govorimo o AP za zapošljavanje, rezultati se drastično razlikuju po entitetima. Na području Federacije, prošle godine je uposleno 90 Roma, dok je u RS-u i Brčko Distriktu, uposlen 21 Rom.

- Postoji razlika u grantovima koji se izdvajaju za upošljavanje Roma i zato je tolika razlika. U RS-u se odvaja tek 2.800 KM, dok se u FBiH za ove potrebe odvaja oko 4.800 KM - kazao je Sejdić.

Trošenje budžetskih sredstva iz 2010. realno je očekivati tek u septembru. U međuvremenu, ono što se radi, jeste selekcija korisnika budžetskih korisnika i odabir firmi koje će raditi na projektima izgradnje i rekonstrukcije stambenih objekata.

- Bez obzira na sve okolnosti i na sve što se do sada uradilo, moram reći da je minimalno, a ni blizu realnih potreba. Čak i za aplicirajuće projekte nedostaje sredstava - kazao je Sejdić.

Od svih AP koje se sprovode, obrazovanje je do sada pokazalo najbolje rezultate. Na svim nivoima obrazovanja postignut je značajan napredak.

-U odnosu na neka ranija iskustva, broj obrazovanih na svim nivoima je porastao za nekih 30 procenata i to je najznačajniji rezultat - govori Sejdić.

Suštinski, rezultati nakon pet godina Dekade su minimalni.

-Ne očekujem da bilo koja država, a samim tim i BiH, ispuni sve planove. Jednostavo, to nije realno. Ono što očekujem je ugradnja sistemskih riješenja, koja će kasnije preuzeti ono što je počelo u Dekadi. Govoreći u tom pravcu, prije svega mislim na usvajanje antidiskriminacionog zakona - rekao je Sejdić.

Sejdić je na kraju dodao da se nada kako će politička elita kod Roma odigrati značajnu ulogu u svemu tome.

- Za nas je bitan Dom naroda i formiranje Kluba nacionalnih manjina. Kada se bude formirao jedan takav klub, bit ćemo korak bliže da ostvarimo planove - zaključio je Sejdić.

(zurnal.info)