Iako je u periodu od 2005. do 2009. godine EP BIH iskazivala profit na kraju godine, od mizernih 2,6 miliona maraka u 2005. godini, do 61 milion maraka u 2009. godini, radilo se o lažnoj slici uspješnog poslavanja, jer je u poslovnim knjigama istovremeno akumulirani gubitak iz ranijih godina narastao na 1,03 milijarde maraka na kraju 2005. godine.

 Isticanjem samo godišnjeg profita uz “zaboravljanje” da se pomene i teret nagomilanih gubitaka iz prethodnih godina poslužilo je samo da uprava kompanije ali i Vlada FBiH stvore privid u javnosti kako je “konačno sve krenulo na bolje” te da je Elektroprivreda BiH izuzetno uspješna kompanija, zaslugom Vlade FBiH i nove uprave.

Milijarda maraka koju su pojeli skakavci

“Zasluga” za milijardu maraka nakupljenog gubitka dobrim dijelom pripada višegodišnjem poigravanju sa računovodstvom kod obračuna amortizacije u EP BiH. Knjigovodstvo je čudo, pa par stotina miliona gore ili dole uvijek se može nekako uklopiti, zavisno od želja uprave. Na žalost, nakon višegodišnje knjigovodstvene gimnastike uslijedilo je suočavanje sa istinom pa se i “zaboravljeni “ trošak na kraju pojavio u finansijskim izvještajima u svojoj punoj veličini.

Drugi uzrok nagomilanih gubitaka u prethodnim godina dijelom se može pronaći i u revizorskim izvještajima iz kojih se vidi da se u proteklih desetak godina u EP BIH trošilo i šakom i kapom, od sumnjivih nabavki bez tendera do dijeljenja donacija po nčudnim kriterijima i bez pretjeranog zamaranja zakonskim ograničenjima.

Iako se nagomilani gubici mogu neko vrijeme samo evidentirati, prije ili kasnije oni moraju biti pokriveni a to je moguće samo na dva načina. Jedan je da vlasnik, a u slučaju EP BiH država je vlasnik 90 posto kapitala, zavuče ruku u džep i pokrije gubitak svježim novcem. Druga varijanta je da se za iznos gubitka smanji vrijednost postojećeg kapitala.

Očekivati da Vlada FBiH negdje nađe milijardu maraka u kešu i pokrije gubitak u svojoj firmi, spada u sferu naučne fantastike, pa je tako jedina preostala opcija bilo smanjenje kapitala.

Potezom pera država je izgubila više od milijardu maraka svog kapitala ali je istovremeno time i dana blanko amnestija za sve aktere koji su u prethodnim godinama dali nemjerljiv doprinos stvaranju ovog impresivnog gubitka. Rekordan profit od 61,9 milioina maraka iskazan u 2009. godini poslužio je kao odlična dimna zavjesa za prikrivanje istovremenog brisanja trećine ukupnog kapitala ove kompanije.

{fusionchart id="83" EPBiHrezultati}

Trafike profitabilnije od EP BiH

Iako u našim uslovima iskazivanje profita od šezdesetak miliona maraka na prvi pogled zvuči odlično, kada se uporedi sa iznosom kapitala kojim kompanija raspolaže, dolazi se do poraznih pokazatelja. Ostvarenih šezdesetak miliona maraka profita u 2009. godini znači da profitna stopa bila manje od tri posto dok je rezultata za prethodne godine kada je iskazivan profit od par miliona maraka još porazniji.

Godišnji profit od tri posto na uloženi kapital teško da bi zadovoljio i vlasnika trafike ali u slučaju EP BiH svi su bili presretni. Ovakav rezultat bio bi odličan da je riječ recimo o fabrici odjeće, koja se mora boriti sa ekstremno žestokom konkurencijom ali kako se radi o energetskoj kompaniji koja proizvodi struju za koju se tvrdi da je vrijednija od nafte, onda nešto definitivno nije u redu. Naravno, kao većinski državna kompanija, EP BiH nije i ne treba biti fokusirana isključivo na ostvarivanje što većeg profita, ali nikako ne bi trebala praviti gubitke.

Da je brisanje 1,2 milijarde maraka državnog kapitala u EP BiH u 2009. godini bila gorka pilula koja se morala progutati zbog grešaka iz prošlosti i kako bi se konačno povukla crta i krenulo dalje sa čistim računima, to bi se nekako i moglo prihvatiti. Na žalost, time ništa nije riješeno i što je još gore, situacija sa poslovanjem EP BiH se ponavlja.

EP BiH ponovo pravi gubitke

Na kraju prošle godine EP BiH je ponovo poslovala sa gubitkom, ovog puta minus je iznosio 14,4 miliona maraka i stavka “gubici iz prethodnog perioda” koja je na kraju 2009. godine konačno bila svedena na nulu, ponovo je počela rasti, što je loš znak.

Ponovo, moguća su samo dva rješenja. Većinski vlasnik, Vlada FBiH pronaći će nekako u budžetu 14 miliona maraka gotovine kako bi se pokrio prošlogodišnji gubitak. Ili će se ponovo zažmiriti i čekati dok akumulirani gubici ne narastu na par stotina miliona maraka da bi se onda ponovo ovaj minus pokrivao smanjenjem kapitala EP BiH jer “realno druge mogućnosti nema”.

U svakoj varijanti na gubitku je država i građani a jedino pitanje je da li će se nakon što su već izgubili 1,2 milijarde maraka, novi gubitak ograničiti na ovih 14 miliona maraka ili će ceh na kraju biti puno veći. Naravno, važnije od pokrića prošlogodišnjeg gubitka je konačno raščistiti stanje u EP BiH i dovesti ljude koji će biti u stanju da obezbjede da kompanija koja je “porodično srebro” i proizvodi najunosniju robu na tržištu barem ne pravi nove gubitke.

(zurnal.info)

"> Iako je u periodu od 2005. do 2009. godine EP BIH iskazivala profit na kraju godine, od mizernih 2,6 miliona maraka u 2005. godini, do 61 milion maraka u 2009. godini, radilo se o lažnoj slici uspješnog poslavanja, jer je u poslovnim knjigama istovremeno akumulirani gubitak iz ranijih godina narastao na 1,03 milijarde maraka na kraju 2005. godine.

 Isticanjem samo godišnjeg profita uz “zaboravljanje” da se pomene i teret nagomilanih gubitaka iz prethodnih godina poslužilo je samo da uprava kompanije ali i Vlada FBiH stvore privid u javnosti kako je “konačno sve krenulo na bolje” te da je Elektroprivreda BiH izuzetno uspješna kompanija, zaslugom Vlade FBiH i nove uprave.

Milijarda maraka koju su pojeli skakavci

“Zasluga” za milijardu maraka nakupljenog gubitka dobrim dijelom pripada višegodišnjem poigravanju sa računovodstvom kod obračuna amortizacije u EP BiH. Knjigovodstvo je čudo, pa par stotina miliona gore ili dole uvijek se može nekako uklopiti, zavisno od želja uprave. Na žalost, nakon višegodišnje knjigovodstvene gimnastike uslijedilo je suočavanje sa istinom pa se i “zaboravljeni “ trošak na kraju pojavio u finansijskim izvještajima u svojoj punoj veličini.

Drugi uzrok nagomilanih gubitaka u prethodnim godina dijelom se može pronaći i u revizorskim izvještajima iz kojih se vidi da se u proteklih desetak godina u EP BIH trošilo i šakom i kapom, od sumnjivih nabavki bez tendera do dijeljenja donacija po nčudnim kriterijima i bez pretjeranog zamaranja zakonskim ograničenjima.

Iako se nagomilani gubici mogu neko vrijeme samo evidentirati, prije ili kasnije oni moraju biti pokriveni a to je moguće samo na dva načina. Jedan je da vlasnik, a u slučaju EP BiH država je vlasnik 90 posto kapitala, zavuče ruku u džep i pokrije gubitak svježim novcem. Druga varijanta je da se za iznos gubitka smanji vrijednost postojećeg kapitala.

Očekivati da Vlada FBiH negdje nađe milijardu maraka u kešu i pokrije gubitak u svojoj firmi, spada u sferu naučne fantastike, pa je tako jedina preostala opcija bilo smanjenje kapitala.

Potezom pera država je izgubila više od milijardu maraka svog kapitala ali je istovremeno time i dana blanko amnestija za sve aktere koji su u prethodnim godinama dali nemjerljiv doprinos stvaranju ovog impresivnog gubitka. Rekordan profit od 61,9 milioina maraka iskazan u 2009. godini poslužio je kao odlična dimna zavjesa za prikrivanje istovremenog brisanja trećine ukupnog kapitala ove kompanije.

{fusionchart id="83" EPBiHrezultati}

Trafike profitabilnije od EP BiH

Iako u našim uslovima iskazivanje profita od šezdesetak miliona maraka na prvi pogled zvuči odlično, kada se uporedi sa iznosom kapitala kojim kompanija raspolaže, dolazi se do poraznih pokazatelja. Ostvarenih šezdesetak miliona maraka profita u 2009. godini znači da profitna stopa bila manje od tri posto dok je rezultata za prethodne godine kada je iskazivan profit od par miliona maraka još porazniji.

Godišnji profit od tri posto na uloženi kapital teško da bi zadovoljio i vlasnika trafike ali u slučaju EP BiH svi su bili presretni. Ovakav rezultat bio bi odličan da je riječ recimo o fabrici odjeće, koja se mora boriti sa ekstremno žestokom konkurencijom ali kako se radi o energetskoj kompaniji koja proizvodi struju za koju se tvrdi da je vrijednija od nafte, onda nešto definitivno nije u redu. Naravno, kao većinski državna kompanija, EP BiH nije i ne treba biti fokusirana isključivo na ostvarivanje što većeg profita, ali nikako ne bi trebala praviti gubitke.

Da je brisanje 1,2 milijarde maraka državnog kapitala u EP BiH u 2009. godini bila gorka pilula koja se morala progutati zbog grešaka iz prošlosti i kako bi se konačno povukla crta i krenulo dalje sa čistim računima, to bi se nekako i moglo prihvatiti. Na žalost, time ništa nije riješeno i što je još gore, situacija sa poslovanjem EP BiH se ponavlja.

EP BiH ponovo pravi gubitke

Na kraju prošle godine EP BiH je ponovo poslovala sa gubitkom, ovog puta minus je iznosio 14,4 miliona maraka i stavka “gubici iz prethodnog perioda” koja je na kraju 2009. godine konačno bila svedena na nulu, ponovo je počela rasti, što je loš znak.

Ponovo, moguća su samo dva rješenja. Većinski vlasnik, Vlada FBiH pronaći će nekako u budžetu 14 miliona maraka gotovine kako bi se pokrio prošlogodišnji gubitak. Ili će se ponovo zažmiriti i čekati dok akumulirani gubici ne narastu na par stotina miliona maraka da bi se onda ponovo ovaj minus pokrivao smanjenjem kapitala EP BiH jer “realno druge mogućnosti nema”.

U svakoj varijanti na gubitku je država i građani a jedino pitanje je da li će se nakon što su već izgubili 1,2 milijarde maraka, novi gubitak ograničiti na ovih 14 miliona maraka ili će ceh na kraju biti puno veći. Naravno, važnije od pokrića prošlogodišnjeg gubitka je konačno raščistiti stanje u EP BiH i dovesti ljude koji će biti u stanju da obezbjede da kompanija koja je “porodično srebro” i proizvodi najunosniju robu na tržištu barem ne pravi nove gubitke.

(zurnal.info)

"> Iako je u periodu od 2005. do 2009. godine EP BIH iskazivala profit na kraju godine, od mizernih 2,6 miliona maraka u 2005. godini, do 61 milion maraka u 2009. godini, radilo se o lažnoj slici uspješnog poslavanja, jer je u poslovnim knjigama istovremeno akumulirani gubitak iz ranijih godina narastao na 1,03 milijarde maraka na kraju 2005. godine.

 Isticanjem samo godišnjeg profita uz “zaboravljanje” da se pomene i teret nagomilanih gubitaka iz prethodnih godina poslužilo je samo da uprava kompanije ali i Vlada FBiH stvore privid u javnosti kako je “konačno sve krenulo na bolje” te da je Elektroprivreda BiH izuzetno uspješna kompanija, zaslugom Vlade FBiH i nove uprave.

Milijarda maraka koju su pojeli skakavci

“Zasluga” za milijardu maraka nakupljenog gubitka dobrim dijelom pripada višegodišnjem poigravanju sa računovodstvom kod obračuna amortizacije u EP BiH. Knjigovodstvo je čudo, pa par stotina miliona gore ili dole uvijek se može nekako uklopiti, zavisno od želja uprave. Na žalost, nakon višegodišnje knjigovodstvene gimnastike uslijedilo je suočavanje sa istinom pa se i “zaboravljeni “ trošak na kraju pojavio u finansijskim izvještajima u svojoj punoj veličini.

Drugi uzrok nagomilanih gubitaka u prethodnim godina dijelom se može pronaći i u revizorskim izvještajima iz kojih se vidi da se u proteklih desetak godina u EP BIH trošilo i šakom i kapom, od sumnjivih nabavki bez tendera do dijeljenja donacija po nčudnim kriterijima i bez pretjeranog zamaranja zakonskim ograničenjima.

Iako se nagomilani gubici mogu neko vrijeme samo evidentirati, prije ili kasnije oni moraju biti pokriveni a to je moguće samo na dva načina. Jedan je da vlasnik, a u slučaju EP BiH država je vlasnik 90 posto kapitala, zavuče ruku u džep i pokrije gubitak svježim novcem. Druga varijanta je da se za iznos gubitka smanji vrijednost postojećeg kapitala.

Očekivati da Vlada FBiH negdje nađe milijardu maraka u kešu i pokrije gubitak u svojoj firmi, spada u sferu naučne fantastike, pa je tako jedina preostala opcija bilo smanjenje kapitala.

Potezom pera država je izgubila više od milijardu maraka svog kapitala ali je istovremeno time i dana blanko amnestija za sve aktere koji su u prethodnim godinama dali nemjerljiv doprinos stvaranju ovog impresivnog gubitka. Rekordan profit od 61,9 milioina maraka iskazan u 2009. godini poslužio je kao odlična dimna zavjesa za prikrivanje istovremenog brisanja trećine ukupnog kapitala ove kompanije.

{fusionchart id="83" EPBiHrezultati}

Trafike profitabilnije od EP BiH

Iako u našim uslovima iskazivanje profita od šezdesetak miliona maraka na prvi pogled zvuči odlično, kada se uporedi sa iznosom kapitala kojim kompanija raspolaže, dolazi se do poraznih pokazatelja. Ostvarenih šezdesetak miliona maraka profita u 2009. godini znači da profitna stopa bila manje od tri posto dok je rezultata za prethodne godine kada je iskazivan profit od par miliona maraka još porazniji.

Godišnji profit od tri posto na uloženi kapital teško da bi zadovoljio i vlasnika trafike ali u slučaju EP BiH svi su bili presretni. Ovakav rezultat bio bi odličan da je riječ recimo o fabrici odjeće, koja se mora boriti sa ekstremno žestokom konkurencijom ali kako se radi o energetskoj kompaniji koja proizvodi struju za koju se tvrdi da je vrijednija od nafte, onda nešto definitivno nije u redu. Naravno, kao većinski državna kompanija, EP BiH nije i ne treba biti fokusirana isključivo na ostvarivanje što većeg profita, ali nikako ne bi trebala praviti gubitke.

Da je brisanje 1,2 milijarde maraka državnog kapitala u EP BiH u 2009. godini bila gorka pilula koja se morala progutati zbog grešaka iz prošlosti i kako bi se konačno povukla crta i krenulo dalje sa čistim računima, to bi se nekako i moglo prihvatiti. Na žalost, time ništa nije riješeno i što je još gore, situacija sa poslovanjem EP BiH se ponavlja.

EP BiH ponovo pravi gubitke

Na kraju prošle godine EP BiH je ponovo poslovala sa gubitkom, ovog puta minus je iznosio 14,4 miliona maraka i stavka “gubici iz prethodnog perioda” koja je na kraju 2009. godine konačno bila svedena na nulu, ponovo je počela rasti, što je loš znak.

Ponovo, moguća su samo dva rješenja. Većinski vlasnik, Vlada FBiH pronaći će nekako u budžetu 14 miliona maraka gotovine kako bi se pokrio prošlogodišnji gubitak. Ili će se ponovo zažmiriti i čekati dok akumulirani gubici ne narastu na par stotina miliona maraka da bi se onda ponovo ovaj minus pokrivao smanjenjem kapitala EP BiH jer “realno druge mogućnosti nema”.

U svakoj varijanti na gubitku je država i građani a jedino pitanje je da li će se nakon što su već izgubili 1,2 milijarde maraka, novi gubitak ograničiti na ovih 14 miliona maraka ili će ceh na kraju biti puno veći. Naravno, važnije od pokrića prošlogodišnjeg gubitka je konačno raščistiti stanje u EP BiH i dovesti ljude koji će biti u stanju da obezbjede da kompanija koja je “porodično srebro” i proizvodi najunosniju robu na tržištu barem ne pravi nove gubitke.

(zurnal.info)

">

Kako je država izgubila 1,2 milijarde maraka

 

Vrijednost temeljnog kapitala Elektroprivrede BiH koja je na kraju 2005. godine iznosila 3,4 milijarde maraka na kraju 2009. godine svela se na 2,2 milijarde, pokazuju zvanični finansijski izvještaji o poslovanju najveće kompanije u BiH.

Iako je u periodu od 2005. do 2009. godine EP BIH iskazivala profit na kraju godine, od mizernih 2,6 miliona maraka u 2005. godini, do 61 milion maraka u 2009. godini, radilo se o lažnoj slici uspješnog poslavanja, jer je u poslovnim knjigama istovremeno akumulirani gubitak iz ranijih godina narastao na 1,03 milijarde maraka na kraju 2005. godine.

 Isticanjem samo godišnjeg profita uz “zaboravljanje” da se pomene i teret nagomilanih gubitaka iz prethodnih godina poslužilo je samo da uprava kompanije ali i Vlada FBiH stvore privid u javnosti kako je “konačno sve krenulo na bolje” te da je Elektroprivreda BiH izuzetno uspješna kompanija, zaslugom Vlade FBiH i nove uprave.

Milijarda maraka koju su pojeli skakavci

“Zasluga” za milijardu maraka nakupljenog gubitka dobrim dijelom pripada višegodišnjem poigravanju sa računovodstvom kod obračuna amortizacije u EP BiH. Knjigovodstvo je čudo, pa par stotina miliona gore ili dole uvijek se može nekako uklopiti, zavisno od želja uprave. Na žalost, nakon višegodišnje knjigovodstvene gimnastike uslijedilo je suočavanje sa istinom pa se i “zaboravljeni “ trošak na kraju pojavio u finansijskim izvještajima u svojoj punoj veličini.

Drugi uzrok nagomilanih gubitaka u prethodnim godina dijelom se može pronaći i u revizorskim izvještajima iz kojih se vidi da se u proteklih desetak godina u EP BIH trošilo i šakom i kapom, od sumnjivih nabavki bez tendera do dijeljenja donacija po nčudnim kriterijima i bez pretjeranog zamaranja zakonskim ograničenjima.

Iako se nagomilani gubici mogu neko vrijeme samo evidentirati, prije ili kasnije oni moraju biti pokriveni a to je moguće samo na dva načina. Jedan je da vlasnik, a u slučaju EP BiH država je vlasnik 90 posto kapitala, zavuče ruku u džep i pokrije gubitak svježim novcem. Druga varijanta je da se za iznos gubitka smanji vrijednost postojećeg kapitala.

Očekivati da Vlada FBiH negdje nađe milijardu maraka u kešu i pokrije gubitak u svojoj firmi, spada u sferu naučne fantastike, pa je tako jedina preostala opcija bilo smanjenje kapitala.

Potezom pera država je izgubila više od milijardu maraka svog kapitala ali je istovremeno time i dana blanko amnestija za sve aktere koji su u prethodnim godinama dali nemjerljiv doprinos stvaranju ovog impresivnog gubitka. Rekordan profit od 61,9 milioina maraka iskazan u 2009. godini poslužio je kao odlična dimna zavjesa za prikrivanje istovremenog brisanja trećine ukupnog kapitala ove kompanije.

{fusionchart id="83" EPBiHrezultati}

Trafike profitabilnije od EP BiH

Iako u našim uslovima iskazivanje profita od šezdesetak miliona maraka na prvi pogled zvuči odlično, kada se uporedi sa iznosom kapitala kojim kompanija raspolaže, dolazi se do poraznih pokazatelja. Ostvarenih šezdesetak miliona maraka profita u 2009. godini znači da profitna stopa bila manje od tri posto dok je rezultata za prethodne godine kada je iskazivan profit od par miliona maraka još porazniji.

Godišnji profit od tri posto na uloženi kapital teško da bi zadovoljio i vlasnika trafike ali u slučaju EP BiH svi su bili presretni. Ovakav rezultat bio bi odličan da je riječ recimo o fabrici odjeće, koja se mora boriti sa ekstremno žestokom konkurencijom ali kako se radi o energetskoj kompaniji koja proizvodi struju za koju se tvrdi da je vrijednija od nafte, onda nešto definitivno nije u redu. Naravno, kao većinski državna kompanija, EP BiH nije i ne treba biti fokusirana isključivo na ostvarivanje što većeg profita, ali nikako ne bi trebala praviti gubitke.

Da je brisanje 1,2 milijarde maraka državnog kapitala u EP BiH u 2009. godini bila gorka pilula koja se morala progutati zbog grešaka iz prošlosti i kako bi se konačno povukla crta i krenulo dalje sa čistim računima, to bi se nekako i moglo prihvatiti. Na žalost, time ništa nije riješeno i što je još gore, situacija sa poslovanjem EP BiH se ponavlja.

EP BiH ponovo pravi gubitke

Na kraju prošle godine EP BiH je ponovo poslovala sa gubitkom, ovog puta minus je iznosio 14,4 miliona maraka i stavka “gubici iz prethodnog perioda” koja je na kraju 2009. godine konačno bila svedena na nulu, ponovo je počela rasti, što je loš znak.

Ponovo, moguća su samo dva rješenja. Većinski vlasnik, Vlada FBiH pronaći će nekako u budžetu 14 miliona maraka gotovine kako bi se pokrio prošlogodišnji gubitak. Ili će se ponovo zažmiriti i čekati dok akumulirani gubici ne narastu na par stotina miliona maraka da bi se onda ponovo ovaj minus pokrivao smanjenjem kapitala EP BiH jer “realno druge mogućnosti nema”.

U svakoj varijanti na gubitku je država i građani a jedino pitanje je da li će se nakon što su već izgubili 1,2 milijarde maraka, novi gubitak ograničiti na ovih 14 miliona maraka ili će ceh na kraju biti puno veći. Naravno, važnije od pokrića prošlogodišnjeg gubitka je konačno raščistiti stanje u EP BiH i dovesti ljude koji će biti u stanju da obezbjede da kompanija koja je “porodično srebro” i proizvodi najunosniju robu na tržištu barem ne pravi nove gubitke.

(zurnal.info)

“Porodično srebro”, “nacionalno blago”, kako domaći političari vole nazivati Elektroprivredu BiH, u zadnjih pet godina izgubila je trećinu svog kapitala, odnosno 1,2 milijarde maraka.