Nafta

Džombićeva vlada otplaćuje dugove ruskih naftaša

ljiljana kovačević

 

Za dva dana (27. aprila) parlament bi po hitnom postupku trebalo da se izjasni o nacrtu izmijenjenog zakona kojim bi ruska kompanija “NjeftegazinKor”, većinski vlasniku NIRS-a, dobila dodatne tri godine za otplatu oko 133 miliona maraka reprogramiranih obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Kako je “Žurnal” ranije objavio, ruska kompanija, prema kupoprodajnom ugovoru i važećem zakonu, trebalo je da počne otplaćivati ovaj dug prema entitetskom budžetu od 1. jula ove godine. Kako stvari stoje, teško da će od silnih miliona (riječ je o neplaćenim dažbinama koje su reprogramirane beskamatno, što je je krivično djelo) u budžet ikada biti uplaćena i marka.

PAPIRNATE TRANSAKCIJE

Poseban segment u najnovijoj vladinoj poslovno-preduzetničkoj lakrdiji, koju bi trebalo da ovjere narodni deputati, je pristanak Vlade premijera Aleksandra Džombića da se obaveze od 17,2 miliona KM prema budžetu , koje su Rusi preuzeli kupovinom banjalučkog “Petrola”, umanje za za 6,6 miliona maraka, a da, zauzvrat, RS povrati terminale za gorivo koji su “NjefteGazInkoru” prodati posle privatizacije NIRS-a. Riječ je o još jednoj u nizu vladinih sumnjivih papirnatih transakcija, koje će entitetski budžet koštati najmanje četiri miliona maraka. U čemu je kvaka? Direkcija za robne rezerve RS duguje banjalučkom “Petrolu” (sadašnjem "Nestro Petrolu") 6,6 miliona KM za korištenje terminala za gorivo u Vrbanji i Brezičanima, te rezervoara u Trebinju. Za taj iznos Vlada bi ruskoj kompaniji umanjila poreske obaveze koje su preuzeli kupovinom nekadašnjeg “Petrola”.

“Predloženom dopunom zakona stvorio bi se pravni osnov da se za iznos od 6.637.747,28 KM umanje reprogramirane obaveze preduzeća po osnovu poreza i doprinosa prema budžetu. Naime, nakon usaglašavanja međusobnih potraživanja i obaveza Republičke direkcije za robne rezerve i Petrola a.d. Banjaluka, uključujući vlasničku strukturu nad terminalima za goriva u Vrbanji, Banja Luka, u Brezičanima, Prijedor i rezervoare u Trebinju, Republička direkcija za robne rezerve duguje Petrolu a.d. 6.637.747,28 KM“, navodi se u obrazloženju predloženih izmjena zakona.

Umanjenjem reprogramiranih obaveza „Petrola“, koje iznose blizu 17, 2 miliona maraka, osmislili su u Vladi, RS bi izmirila obaveze Republičke direkcije za robne rezerve prema „Petrolu“ i postala stopostotni vlasnik terminala za goriva.

U svemu je najčudnije to što su prije samo nešto više od godinu dana Republičke robne rezerve, takođe putem papirnate transakcije, iste ove terminale prepustile Rusima. I to da bi izmirili dug od oko dva miliona maraka. Sada se ponovo izmiruje dug, napravljen držanjem goriva u tim rezervoarima, što je nevjerovatan nonsens. Posebno pitanje je kolika je cijena po kojoj su Robne rezerve plaćale skladištenje goriva, te da li je riječ samo u tome ili u pozadini ima i nešto drugo?! Naravno, pitanje je i zbog čega su ruskoj kompaniji ustupljena sladišta koja su potrebna Robnim rezervama RS, te da li Rusi uz skladišta vraćaju kompletno zemljište i objekte, ili je nešto od toga ostalo njima?

FORMALNO OBRAZLOŽENJE

U formalnom obrazloženju najnovije poslovne kombinatorike sa ruskim vlasnicima NIRS-a, koji se entitetski budžet već olakšali za stotine miliona maraka, Džombićevi ekonomski gurui na ova pitanja ne daju odgovore. Poznato je, međutim, da je upravo raniji dug Robnih rezervi prema „Petrolu“ poslužio kao odličan izgovor da se „NjefteGazInkor“ za smiješno male pare domogne terminala u Vrbanji i Brezičanima, te rezervoara u Trebinju.

Naime, u ugovoru o prodaji NIRS-a Vlada je bila dužna da ruskoj kompaniji omogući pravo preče kupovine naftnih skladišta Vrbanja u Banjaluci i Brezičani u Prijedoru, koji su u bili većinskom vlasništvu Robnih rezervi, dok je “Petrol” u njima imao 17, odnosno 13 posto udjela. U cijeli paket ubačeno je i skladište u Trebinju, koje je bilo u stopostotnom vlasništvu Robnih rezervi. Kako su Robne rezerve “Petrolu” dugovale dva miliona maraka, predloženo je poravnanje prema kojem tereminali i rezervoar u Trebinju prelaze u vlasništvo “Nestro Petrola”. Vlada RS je tada za dva miliona maraka “NjefteGazInkoru” prepustila tri terminala, čija je knjigovodstvena vrijednost iznosila 104 miliona maraka. Sada novostvorenim dugom prema Rusima plaćaju njihove dugove prema budžetu.

(zurnal.info)