Zaradu investitorima u aprilu donijela je i dionica Sarajevo osiguranja. Iako je riječ o skromnom rastu od 2,7 posto ipak se radi o ohrabrujućem znaku s obzirom da je u prethodna dva mjeseca, februaru i martu ova dionica bilježila pad. Ipak i pored dvomjesečnog pada četvoromječni saldo dionica Sarajevo osiguranja je pozitivan jer je u odnosu na početak godine njihova cijena na kraju aprila bila za 22,5 posto veća.

U minusu i dionice telekoma i elektroprivreda

Pad tržišne cijene veći od prosjeka tržišta, posebno je pogodio dionice HT Mostar čija je cijena tokom aprila pala za 9,3 posto. Vlasnici ovih dionica ipak mogu biti relativno zadovoljni jer je i pored ovog pada njihova cijena na kraju aprila ipak bila za 10 posto veća nego na početku godine.

Među gubitnicima u aprilu našle su se i dionice obje elektroprivrede u FBiH kao i BH telecoma.

Dionica mostarske Elektroprivrede HZ HB u aprilu je pala za 5,8 posto, što je već drugi mjesec zaredom da ove dionice bilježe pad. Ipak, u odnosu na početak godine vlasniciovih dionica još uvijek su u plusu jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 18,5 posto veća nego na početku godine.

U slučaju sarajevske Elektroprivrede BiH, aprilski pad iznosio je 5,3 posto i to je prvi put od početka godine da je ova dionica mjesec završila u minusu. Među razlozima za aprilski pad ovih dionica svakako su i razočaravajući rezultati poslavanja EP BiH u prošloj godini koju je ova kompanija ponovo okončala sa gubitkom. I pored ovog pada investitori su još uvijek u plusu jer je cijena dionica EP BiH , u odnosu na početak godine , još uvijek veća za 11,6 posto.

I dionice najprofitabilnije domaće kompanije, BH Telecoma, u aprilu su zabilježile pad, 5,3 posto, što je prvi put od početka ove godine da su mjesec završile u minusu. Pad je u svakom slučaju bio očekivan jer novi vlasnici dionica ne mogu računati na isplatu prošlogodišnje dividende, pošto pravo na dividendu imaju oni koji su bili vlasnici dionica najmanje 30 dana prije održavanja skupštine dioničara na kojoj se donosi odluka o isplati dobiti.

I bez divididende za prošlu godinu, oni koji su dionice BH Telecoma kupovali u prethodnim mjesecima još uvijek su u plusu, jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 13,4 posto veća od cijene na početku godine.

{fusionchart id="84" SASE april 2011}

Bosnalijekovi dioničari na gubitku

Najveće razočarenje investitorima je priredila dionica Bosnalijeka koja već tri mjeseca uzastopno bilježi pad cijene, pri čemu je u aprilu ovaj pad iznosio pet posto. Rezultat je da je ova dionica jedna od malobrojnih čija je cijena na kraju aprila bila manja nego na početku godine, i to za 6,3 posto.

Iako cijena dionica Bosnalijeka pada njihov promet raste i u aprilu je ovom dionicom ostvaren najveći promet među dionicama kompanija, što samo potvrđuje da među investitorima postoji duboka podjela.

Očigledno je da dok dio investitora smatra da ne vrijedi gubiti vrijeme i novac sa ovom dionicom, zbog razočaravajućih rezultata u poređenju sa drugim dionicama na SASE, drugi dio je uvjeren da će prije ili kasnije ova dionica donijeti zaradu. Da li će se u bližoj budućnosti pokazati da su u pravu bili kupci ili prodavci, u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može predvidjeti.

Da`će se na potpuni oporavak tržišta još pričekati najbolje se vidi iz podataka o skromnom aprilskom prometu na SASE od 9,4 miliona maraka, što je za gotovo dva miliona maraka manje nego u martu.

A samo prije četiri godine, u aprilu 2007. godine, na Sarajevskoj berzi mjesečni promet iznosio je rekordnih i iz današnje perspektive nevjerovatnih 254 miliona maraka. Nakon četvorogodišnje depresije na SASE investiitorima i mjesečni promet od 25 miliona maraka izgleda kao nedostižan cilj.

(zurnal.info)

"> Zaradu investitorima u aprilu donijela je i dionica Sarajevo osiguranja. Iako je riječ o skromnom rastu od 2,7 posto ipak se radi o ohrabrujućem znaku s obzirom da je u prethodna dva mjeseca, februaru i martu ova dionica bilježila pad. Ipak i pored dvomjesečnog pada četvoromječni saldo dionica Sarajevo osiguranja je pozitivan jer je u odnosu na početak godine njihova cijena na kraju aprila bila za 22,5 posto veća.

U minusu i dionice telekoma i elektroprivreda

Pad tržišne cijene veći od prosjeka tržišta, posebno je pogodio dionice HT Mostar čija je cijena tokom aprila pala za 9,3 posto. Vlasnici ovih dionica ipak mogu biti relativno zadovoljni jer je i pored ovog pada njihova cijena na kraju aprila ipak bila za 10 posto veća nego na početku godine.

Među gubitnicima u aprilu našle su se i dionice obje elektroprivrede u FBiH kao i BH telecoma.

Dionica mostarske Elektroprivrede HZ HB u aprilu je pala za 5,8 posto, što je već drugi mjesec zaredom da ove dionice bilježe pad. Ipak, u odnosu na početak godine vlasniciovih dionica još uvijek su u plusu jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 18,5 posto veća nego na početku godine.

U slučaju sarajevske Elektroprivrede BiH, aprilski pad iznosio je 5,3 posto i to je prvi put od početka godine da je ova dionica mjesec završila u minusu. Među razlozima za aprilski pad ovih dionica svakako su i razočaravajući rezultati poslavanja EP BiH u prošloj godini koju je ova kompanija ponovo okončala sa gubitkom. I pored ovog pada investitori su još uvijek u plusu jer je cijena dionica EP BiH , u odnosu na početak godine , još uvijek veća za 11,6 posto.

I dionice najprofitabilnije domaće kompanije, BH Telecoma, u aprilu su zabilježile pad, 5,3 posto, što je prvi put od početka ove godine da su mjesec završile u minusu. Pad je u svakom slučaju bio očekivan jer novi vlasnici dionica ne mogu računati na isplatu prošlogodišnje dividende, pošto pravo na dividendu imaju oni koji su bili vlasnici dionica najmanje 30 dana prije održavanja skupštine dioničara na kojoj se donosi odluka o isplati dobiti.

I bez divididende za prošlu godinu, oni koji su dionice BH Telecoma kupovali u prethodnim mjesecima još uvijek su u plusu, jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 13,4 posto veća od cijene na početku godine.

{fusionchart id="84" SASE april 2011}

Bosnalijekovi dioničari na gubitku

Najveće razočarenje investitorima je priredila dionica Bosnalijeka koja već tri mjeseca uzastopno bilježi pad cijene, pri čemu je u aprilu ovaj pad iznosio pet posto. Rezultat je da je ova dionica jedna od malobrojnih čija je cijena na kraju aprila bila manja nego na početku godine, i to za 6,3 posto.

Iako cijena dionica Bosnalijeka pada njihov promet raste i u aprilu je ovom dionicom ostvaren najveći promet među dionicama kompanija, što samo potvrđuje da među investitorima postoji duboka podjela.

Očigledno je da dok dio investitora smatra da ne vrijedi gubiti vrijeme i novac sa ovom dionicom, zbog razočaravajućih rezultata u poređenju sa drugim dionicama na SASE, drugi dio je uvjeren da će prije ili kasnije ova dionica donijeti zaradu. Da li će se u bližoj budućnosti pokazati da su u pravu bili kupci ili prodavci, u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može predvidjeti.

Da`će se na potpuni oporavak tržišta još pričekati najbolje se vidi iz podataka o skromnom aprilskom prometu na SASE od 9,4 miliona maraka, što je za gotovo dva miliona maraka manje nego u martu.

A samo prije četiri godine, u aprilu 2007. godine, na Sarajevskoj berzi mjesečni promet iznosio je rekordnih i iz današnje perspektive nevjerovatnih 254 miliona maraka. Nakon četvorogodišnje depresije na SASE investiitorima i mjesečni promet od 25 miliona maraka izgleda kao nedostižan cilj.

(zurnal.info)

"> Zaradu investitorima u aprilu donijela je i dionica Sarajevo osiguranja. Iako je riječ o skromnom rastu od 2,7 posto ipak se radi o ohrabrujućem znaku s obzirom da je u prethodna dva mjeseca, februaru i martu ova dionica bilježila pad. Ipak i pored dvomjesečnog pada četvoromječni saldo dionica Sarajevo osiguranja je pozitivan jer je u odnosu na početak godine njihova cijena na kraju aprila bila za 22,5 posto veća.

U minusu i dionice telekoma i elektroprivreda

Pad tržišne cijene veći od prosjeka tržišta, posebno je pogodio dionice HT Mostar čija je cijena tokom aprila pala za 9,3 posto. Vlasnici ovih dionica ipak mogu biti relativno zadovoljni jer je i pored ovog pada njihova cijena na kraju aprila ipak bila za 10 posto veća nego na početku godine.

Među gubitnicima u aprilu našle su se i dionice obje elektroprivrede u FBiH kao i BH telecoma.

Dionica mostarske Elektroprivrede HZ HB u aprilu je pala za 5,8 posto, što je već drugi mjesec zaredom da ove dionice bilježe pad. Ipak, u odnosu na početak godine vlasniciovih dionica još uvijek su u plusu jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 18,5 posto veća nego na početku godine.

U slučaju sarajevske Elektroprivrede BiH, aprilski pad iznosio je 5,3 posto i to je prvi put od početka godine da je ova dionica mjesec završila u minusu. Među razlozima za aprilski pad ovih dionica svakako su i razočaravajući rezultati poslavanja EP BiH u prošloj godini koju je ova kompanija ponovo okončala sa gubitkom. I pored ovog pada investitori su još uvijek u plusu jer je cijena dionica EP BiH , u odnosu na početak godine , još uvijek veća za 11,6 posto.

I dionice najprofitabilnije domaće kompanije, BH Telecoma, u aprilu su zabilježile pad, 5,3 posto, što je prvi put od početka ove godine da su mjesec završile u minusu. Pad je u svakom slučaju bio očekivan jer novi vlasnici dionica ne mogu računati na isplatu prošlogodišnje dividende, pošto pravo na dividendu imaju oni koji su bili vlasnici dionica najmanje 30 dana prije održavanja skupštine dioničara na kojoj se donosi odluka o isplati dobiti.

I bez divididende za prošlu godinu, oni koji su dionice BH Telecoma kupovali u prethodnim mjesecima još uvijek su u plusu, jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 13,4 posto veća od cijene na početku godine.

{fusionchart id="84" SASE april 2011}

Bosnalijekovi dioničari na gubitku

Najveće razočarenje investitorima je priredila dionica Bosnalijeka koja već tri mjeseca uzastopno bilježi pad cijene, pri čemu je u aprilu ovaj pad iznosio pet posto. Rezultat je da je ova dionica jedna od malobrojnih čija je cijena na kraju aprila bila manja nego na početku godine, i to za 6,3 posto.

Iako cijena dionica Bosnalijeka pada njihov promet raste i u aprilu je ovom dionicom ostvaren najveći promet među dionicama kompanija, što samo potvrđuje da među investitorima postoji duboka podjela.

Očigledno je da dok dio investitora smatra da ne vrijedi gubiti vrijeme i novac sa ovom dionicom, zbog razočaravajućih rezultata u poređenju sa drugim dionicama na SASE, drugi dio je uvjeren da će prije ili kasnije ova dionica donijeti zaradu. Da li će se u bližoj budućnosti pokazati da su u pravu bili kupci ili prodavci, u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može predvidjeti.

Da`će se na potpuni oporavak tržišta još pričekati najbolje se vidi iz podataka o skromnom aprilskom prometu na SASE od 9,4 miliona maraka, što je za gotovo dva miliona maraka manje nego u martu.

A samo prije četiri godine, u aprilu 2007. godine, na Sarajevskoj berzi mjesečni promet iznosio je rekordnih i iz današnje perspektive nevjerovatnih 254 miliona maraka. Nakon četvorogodišnje depresije na SASE investiitorima i mjesečni promet od 25 miliona maraka izgleda kao nedostižan cilj.

(zurnal.info)

">

Potonuće Bosnalijeka, rast Hidrogradnje

Među malobrojnim dionicama na SASE koje su april završile u plusu našla su se i dionice sarajevske Hidrogradnje i Sarajevo osiguranja. Dionica Hidrogradnje pokazala se kao najbolja investicija u ovoj godini jer je nakon aprilskog rasta od 4,8 posto, tržišna vrijednost ove dionice na kraju aprila bila za 83,5 posto veća od njene cijene na početku godine.

Zarada od osamdesetak posto za četiri mjeseca sigurno je učinila sretnim investitore koji su imali hrabrosti da riskiraju i ulože novac u dionice Hidrogradnje krajem prošle godine kada je njihova cijena bila na rekordno niskom nivou.

Zaradu investitorima u aprilu donijela je i dionica Sarajevo osiguranja. Iako je riječ o skromnom rastu od 2,7 posto ipak se radi o ohrabrujućem znaku s obzirom da je u prethodna dva mjeseca, februaru i martu ova dionica bilježila pad. Ipak i pored dvomjesečnog pada četvoromječni saldo dionica Sarajevo osiguranja je pozitivan jer je u odnosu na početak godine njihova cijena na kraju aprila bila za 22,5 posto veća.

U minusu i dionice telekoma i elektroprivreda

Pad tržišne cijene veći od prosjeka tržišta, posebno je pogodio dionice HT Mostar čija je cijena tokom aprila pala za 9,3 posto. Vlasnici ovih dionica ipak mogu biti relativno zadovoljni jer je i pored ovog pada njihova cijena na kraju aprila ipak bila za 10 posto veća nego na početku godine.

Među gubitnicima u aprilu našle su se i dionice obje elektroprivrede u FBiH kao i BH telecoma.

Dionica mostarske Elektroprivrede HZ HB u aprilu je pala za 5,8 posto, što je već drugi mjesec zaredom da ove dionice bilježe pad. Ipak, u odnosu na početak godine vlasniciovih dionica još uvijek su u plusu jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 18,5 posto veća nego na početku godine.

U slučaju sarajevske Elektroprivrede BiH, aprilski pad iznosio je 5,3 posto i to je prvi put od početka godine da je ova dionica mjesec završila u minusu. Među razlozima za aprilski pad ovih dionica svakako su i razočaravajući rezultati poslavanja EP BiH u prošloj godini koju je ova kompanija ponovo okončala sa gubitkom. I pored ovog pada investitori su još uvijek u plusu jer je cijena dionica EP BiH , u odnosu na početak godine , još uvijek veća za 11,6 posto.

I dionice najprofitabilnije domaće kompanije, BH Telecoma, u aprilu su zabilježile pad, 5,3 posto, što je prvi put od početka ove godine da su mjesec završile u minusu. Pad je u svakom slučaju bio očekivan jer novi vlasnici dionica ne mogu računati na isplatu prošlogodišnje dividende, pošto pravo na dividendu imaju oni koji su bili vlasnici dionica najmanje 30 dana prije održavanja skupštine dioničara na kojoj se donosi odluka o isplati dobiti.

I bez divididende za prošlu godinu, oni koji su dionice BH Telecoma kupovali u prethodnim mjesecima još uvijek su u plusu, jer je njihova cijena na kraju aprila bila za 13,4 posto veća od cijene na početku godine.

{fusionchart id="84" SASE april 2011}

Bosnalijekovi dioničari na gubitku

Najveće razočarenje investitorima je priredila dionica Bosnalijeka koja već tri mjeseca uzastopno bilježi pad cijene, pri čemu je u aprilu ovaj pad iznosio pet posto. Rezultat je da je ova dionica jedna od malobrojnih čija je cijena na kraju aprila bila manja nego na početku godine, i to za 6,3 posto.

Iako cijena dionica Bosnalijeka pada njihov promet raste i u aprilu je ovom dionicom ostvaren najveći promet među dionicama kompanija, što samo potvrđuje da među investitorima postoji duboka podjela.

Očigledno je da dok dio investitora smatra da ne vrijedi gubiti vrijeme i novac sa ovom dionicom, zbog razočaravajućih rezultata u poređenju sa drugim dionicama na SASE, drugi dio je uvjeren da će prije ili kasnije ova dionica donijeti zaradu. Da li će se u bližoj budućnosti pokazati da su u pravu bili kupci ili prodavci, u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može predvidjeti.

Da`će se na potpuni oporavak tržišta još pričekati najbolje se vidi iz podataka o skromnom aprilskom prometu na SASE od 9,4 miliona maraka, što je za gotovo dva miliona maraka manje nego u martu.

A samo prije četiri godine, u aprilu 2007. godine, na Sarajevskoj berzi mjesečni promet iznosio je rekordnih i iz današnje perspektive nevjerovatnih 254 miliona maraka. Nakon četvorogodišnje depresije na SASE investiitorima i mjesečni promet od 25 miliona maraka izgleda kao nedostižan cilj.

(zurnal.info)

Cijene dionica na Sarajevskoj berzi u aprilu su ponovo krenule nizbrdo, a najveće razočarenje za investitore je cijena dionica Bosnalijeka. Vrijednost indeksa SASX-10, koji obuhvata deset najlikvidnijih dionica na Sarajevskoj berzi (SASE) tokom aprila pala je za 5,3 posto, ali je četvoromjesečni saldo ovog indeksa, još uvijek pozitivan. Vrijednost indeksa SASX-10 na kraju aprila još uvijek je bila za 10 posto veća nego na početku godine.