Ovog puta MMF neće prihvatiti da se tražene izmjene zakona usvoje samo na Vladi, pa da nam doznači pare. Izgubili smo vjerodostojnost pa MMF neće doznačiti drugu tranšu stand by aranžmana od 128 miliona maraka, sve dok izmjene zakona ne budu usvojene u Parlamentu FBiH, najavio je ministar finansija u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda, na pres konferenciji u ponedeljak u Sarajevu.

Gubitak 128 miliona maraka očajničkih potrebnih federalnom budžetu povlači za sobom i zaustavljanje 300 miliona eura koje je Svjetska banka već odobrila za BiH.

-Za razliku od aranžmana sa MMF-om, gdje je uslov da svoje obaveze ispune i država i entiteti i kantoni, prije nego što novac bude doznačen, sa Svjetskom bankom postignut je drugačiji dogovor. Ukoliko FBiH ne ispuni svoj dio obveza cjelokupan iznos povući će Republika Srpska, a važi i obrnuto, najavio je ministar Bevanda.

Ono što ni ministar ne želi precizirati je kada bi tražene izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, ratnih i civilnih invalida, fiskalnoj odgovornosti, mogle definitivno biti usvojene u Parlamentu FBiH.

-Ako je svima zaista stalo da se ovo uradi to se može završiti do kraja ove godine. Ako se bude politiziralo, onda neće ni za 100 godina. MMF-u je sasvim svjedno kada ćemo mi usvojiti ove izmjene. što se njih tiče, može ove a može i 2012. godine, jer sve dok uslovi ne budu ispunjeni novac neće biti prebačen, kaže ministar Bevanda.

Još manje razloga za optimizam kada je riječ o kresanju budžeta daje iskustvo iz prethodnih nekoliko mjeseci.

-Mi smo još prije tri mjeseca zatražili od svih budžetskih korisnika da sami smanje svoje troškove, odnosno da se odreknu svega što nije neophodno u ovom trenutku. Umjesto toga, kao povratnu informaciju dobili smo zahtjev za još više novca, objasnio je ministar Bevanda.

I dok se u narednoj izbornoj godini niko ne želi upustiti u rezanje troškova, “glavni blagajnik” u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda najavljuje da će predloženi budžet FBiH za 2010. godinu iznositi 1,4 milijarde, koliko realno FBiH može sakupiti novca a što je nedovoljno da bi se zadovoljile sve potrebe. Ukoliko se ispoštuju zahtjevi MMF-a, onda bi ova suma mogla biti veća barem za 128 miliona maraka.

-Ukoliko ne dobijemo drugu tranšu od MMF-a, neće se desiti ništa, samo će biti manje novca nego sada, i to za sve, od plaća do stabilnosti mirovinskog sustava, upozorio je ministar Vjekoslav Bevanda.

(zurnal.info)

"> Ovog puta MMF neće prihvatiti da se tražene izmjene zakona usvoje samo na Vladi, pa da nam doznači pare. Izgubili smo vjerodostojnost pa MMF neće doznačiti drugu tranšu stand by aranžmana od 128 miliona maraka, sve dok izmjene zakona ne budu usvojene u Parlamentu FBiH, najavio je ministar finansija u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda, na pres konferenciji u ponedeljak u Sarajevu.

Gubitak 128 miliona maraka očajničkih potrebnih federalnom budžetu povlači za sobom i zaustavljanje 300 miliona eura koje je Svjetska banka već odobrila za BiH.

-Za razliku od aranžmana sa MMF-om, gdje je uslov da svoje obaveze ispune i država i entiteti i kantoni, prije nego što novac bude doznačen, sa Svjetskom bankom postignut je drugačiji dogovor. Ukoliko FBiH ne ispuni svoj dio obveza cjelokupan iznos povući će Republika Srpska, a važi i obrnuto, najavio je ministar Bevanda.

Ono što ni ministar ne želi precizirati je kada bi tražene izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, ratnih i civilnih invalida, fiskalnoj odgovornosti, mogle definitivno biti usvojene u Parlamentu FBiH.

-Ako je svima zaista stalo da se ovo uradi to se može završiti do kraja ove godine. Ako se bude politiziralo, onda neće ni za 100 godina. MMF-u je sasvim svjedno kada ćemo mi usvojiti ove izmjene. što se njih tiče, može ove a može i 2012. godine, jer sve dok uslovi ne budu ispunjeni novac neće biti prebačen, kaže ministar Bevanda.

Još manje razloga za optimizam kada je riječ o kresanju budžeta daje iskustvo iz prethodnih nekoliko mjeseci.

-Mi smo još prije tri mjeseca zatražili od svih budžetskih korisnika da sami smanje svoje troškove, odnosno da se odreknu svega što nije neophodno u ovom trenutku. Umjesto toga, kao povratnu informaciju dobili smo zahtjev za još više novca, objasnio je ministar Bevanda.

I dok se u narednoj izbornoj godini niko ne želi upustiti u rezanje troškova, “glavni blagajnik” u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda najavljuje da će predloženi budžet FBiH za 2010. godinu iznositi 1,4 milijarde, koliko realno FBiH može sakupiti novca a što je nedovoljno da bi se zadovoljile sve potrebe. Ukoliko se ispoštuju zahtjevi MMF-a, onda bi ova suma mogla biti veća barem za 128 miliona maraka.

-Ukoliko ne dobijemo drugu tranšu od MMF-a, neće se desiti ništa, samo će biti manje novca nego sada, i to za sve, od plaća do stabilnosti mirovinskog sustava, upozorio je ministar Vjekoslav Bevanda.

(zurnal.info)

"> Ovog puta MMF neće prihvatiti da se tražene izmjene zakona usvoje samo na Vladi, pa da nam doznači pare. Izgubili smo vjerodostojnost pa MMF neće doznačiti drugu tranšu stand by aranžmana od 128 miliona maraka, sve dok izmjene zakona ne budu usvojene u Parlamentu FBiH, najavio je ministar finansija u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda, na pres konferenciji u ponedeljak u Sarajevu.

Gubitak 128 miliona maraka očajničkih potrebnih federalnom budžetu povlači za sobom i zaustavljanje 300 miliona eura koje je Svjetska banka već odobrila za BiH.

-Za razliku od aranžmana sa MMF-om, gdje je uslov da svoje obaveze ispune i država i entiteti i kantoni, prije nego što novac bude doznačen, sa Svjetskom bankom postignut je drugačiji dogovor. Ukoliko FBiH ne ispuni svoj dio obveza cjelokupan iznos povući će Republika Srpska, a važi i obrnuto, najavio je ministar Bevanda.

Ono što ni ministar ne želi precizirati je kada bi tražene izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, ratnih i civilnih invalida, fiskalnoj odgovornosti, mogle definitivno biti usvojene u Parlamentu FBiH.

-Ako je svima zaista stalo da se ovo uradi to se može završiti do kraja ove godine. Ako se bude politiziralo, onda neće ni za 100 godina. MMF-u je sasvim svjedno kada ćemo mi usvojiti ove izmjene. što se njih tiče, može ove a može i 2012. godine, jer sve dok uslovi ne budu ispunjeni novac neće biti prebačen, kaže ministar Bevanda.

Još manje razloga za optimizam kada je riječ o kresanju budžeta daje iskustvo iz prethodnih nekoliko mjeseci.

-Mi smo još prije tri mjeseca zatražili od svih budžetskih korisnika da sami smanje svoje troškove, odnosno da se odreknu svega što nije neophodno u ovom trenutku. Umjesto toga, kao povratnu informaciju dobili smo zahtjev za još više novca, objasnio je ministar Bevanda.

I dok se u narednoj izbornoj godini niko ne želi upustiti u rezanje troškova, “glavni blagajnik” u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda najavljuje da će predloženi budžet FBiH za 2010. godinu iznositi 1,4 milijarde, koliko realno FBiH može sakupiti novca a što je nedovoljno da bi se zadovoljile sve potrebe. Ukoliko se ispoštuju zahtjevi MMF-a, onda bi ova suma mogla biti veća barem za 128 miliona maraka.

-Ukoliko ne dobijemo drugu tranšu od MMF-a, neće se desiti ništa, samo će biti manje novca nego sada, i to za sve, od plaća do stabilnosti mirovinskog sustava, upozorio je ministar Vjekoslav Bevanda.

(zurnal.info)

">

BiH i MMF: Prvo zakoni onda pare

Ovog puta MMF neće prihvatiti da se tražene izmjene zakona usvoje samo na Vladi, pa da nam doznači pare. Izgubili smo vjerodostojnost pa MMF neće doznačiti drugu tranšu stand by aranžmana od 128 miliona maraka, sve dok izmjene zakona ne budu usvojene u Parlamentu FBiH, najavio je ministar finansija u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda, na pres konferenciji u ponedeljak u Sarajevu.

Gubitak 128 miliona maraka očajničkih potrebnih federalnom budžetu povlači za sobom i zaustavljanje 300 miliona eura koje je Svjetska banka već odobrila za BiH.

-Za razliku od aranžmana sa MMF-om, gdje je uslov da svoje obaveze ispune i država i entiteti i kantoni, prije nego što novac bude doznačen, sa Svjetskom bankom postignut je drugačiji dogovor. Ukoliko FBiH ne ispuni svoj dio obveza cjelokupan iznos povući će Republika Srpska, a važi i obrnuto, najavio je ministar Bevanda.

Ono što ni ministar ne želi precizirati je kada bi tražene izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, ratnih i civilnih invalida, fiskalnoj odgovornosti, mogle definitivno biti usvojene u Parlamentu FBiH.

-Ako je svima zaista stalo da se ovo uradi to se može završiti do kraja ove godine. Ako se bude politiziralo, onda neće ni za 100 godina. MMF-u je sasvim svjedno kada ćemo mi usvojiti ove izmjene. što se njih tiče, može ove a može i 2012. godine, jer sve dok uslovi ne budu ispunjeni novac neće biti prebačen, kaže ministar Bevanda.

Još manje razloga za optimizam kada je riječ o kresanju budžeta daje iskustvo iz prethodnih nekoliko mjeseci.

-Mi smo još prije tri mjeseca zatražili od svih budžetskih korisnika da sami smanje svoje troškove, odnosno da se odreknu svega što nije neophodno u ovom trenutku. Umjesto toga, kao povratnu informaciju dobili smo zahtjev za još više novca, objasnio je ministar Bevanda.

I dok se u narednoj izbornoj godini niko ne želi upustiti u rezanje troškova, “glavni blagajnik” u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda najavljuje da će predloženi budžet FBiH za 2010. godinu iznositi 1,4 milijarde, koliko realno FBiH može sakupiti novca a što je nedovoljno da bi se zadovoljile sve potrebe. Ukoliko se ispoštuju zahtjevi MMF-a, onda bi ova suma mogla biti veća barem za 128 miliona maraka.

-Ukoliko ne dobijemo drugu tranšu od MMF-a, neće se desiti ništa, samo će biti manje novca nego sada, i to za sve, od plaća do stabilnosti mirovinskog sustava, upozorio je ministar Vjekoslav Bevanda.

(zurnal.info)

Ovog puta MMF neće prihvatiti da se tražene izmjene zakona usvoje samo na Vladi, pa da nam doznači pare. Izgubili smo vjerodostojnost pa MMF neće doznačiti drugu tranšu stand by aranžmana od 128 miliona maraka, sve dok izmjene zakona ne budu usvojene u Parlamentu FBiH, najavio je ministar finansija u Vladi FBiH, Vjekoslav Bevanda, na pres konferenciji u ponedeljak u Sarajevu.