DOSSIER

Progoni, istrebljenja, mučenja i ubistva Hrvata

A. Bosiočić-Dronjić

Goran Hadžić, pred sudom u Haagu optužen, između ostalog, za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, istrebljenja, ubistva i mučenja, uhapšen je u blizini sela Krušedol na Fruškoj Gori, 20. jula 2011. Nekadašnji predsjednik samoproglašene Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem, nakon toga i predsjednik Republike Srpske Krajine, Hadžić je bio posljednji bjegunac od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY). Haški tribunal potvrdio je, juna 2004. optužnicu protiv Gorana Hadžića, (predmet br. IT-04-75-I) bjelodanivši je mjesec dana kasnije.

U četrnaest tačaka optužnice Hadžić se tereti i za zatvaranje, nehumana djela, okrutno postupanje, deportaciju, prisilno premještanje, bezobzirno razaranje te pljačku javne i privatne imovine. Navodi se da je, kao saizvršilac, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa svrhom da se silom trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva s otprilike trećine teritorija Republike Hrvatske, s ciljem da taj prostor postane dio nove države pod srpskom dominacijom. U optužnici stoji da je ovaj udruženi zločinački poduhvat počeo najkasnije 25. juna 1991. i trajao barem do decembra 1993. godine. U njemu su, pored Hadžića, sudjelovali, između ostalih, i Slobodan Milošević, Milan Martić, Jovica Stanišić, Franko Simatović zvani Frenki, Vojislav Šešelj, Radovan Stojčić zvani Badža i Željko Ražnatović zvani Arkan.

Prema optužnici Haškog tužiteljstva, u zločinačkom poduhvatu sudjelovali su i pripadnici JNA, srpske Teritorijalne odbrane u Hrvatskoj, lokalnih policijskih snaga te MUP-a Srbije, srpskih paravojnih skupina, političari iz Srbije i Crne Gore te neimenovani srpski političari iz Hrvatske i BiH. U optužnici se navodi da je Hadžićev doprinos udruženom zločinačkom pothvatu bio osmišljavanje politike progona kao i sudjelovanje i poticanje na zločine te osobno sudjelovanje u nekima od njih.
Gorana Hadžića optužnica tereti za progon i ubojstva više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila, uključujući žene i starije osobe u Dalju, Dalj Planini, Erdutu, Erdut Planini, Klisi, Lovasu, Grabovcu i Vukovaru u Hrvatskoj, dugotrajno zatočenje više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila u zatočeničkim objektima u Hrvatskoj i Srbiji u neljudskim uvjetima, stalno mučenje, batinanje i ubijanje zatočenih te njihov prisilni rad. U optužnici mu se na teret stavljaju i uvođenje niza restriktivnih i diskriminatornih mjera protiv hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva, njihovo zlostavljanje i pljačkanje, izgon desetina hiljada ljudi, uključujući 20.000 stanovnika Vukovara, 5.000 stanovnika Iloka i 2.500 stanovnika Erduta, uništavanje i pljačka kuća i druge imovine te uništavanje kulturne i istorijske baštine. Hadžić se, između ostalog, tereti za zločin na Ovčari, ubistva zatočenika u Dalju, prisiljavanje zarobljenih Hrvata na hod kroz minsko polje u Lovasu, kontinuirano ubijanje Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u centru za obuku TO-a u Erdutu.
photo-d-archives-non-datee-goran-hadzic-capture-d-ecran_453501_460x306Goran Hadžić rođen je sedmog septembra 1958. u općini Vinkovci, Hrvatska. Prije rata radio je kao magacioner u VUPIK-ovom pogonu u Pačetinu, općina Vukovar. U junu 1990. postao je predsjednik vukovarskog SDS-a, potom član Glavnog odbora i Izvršnog odbora SDS-a u Kninu te potpredsjednik Regionalnog odbora SDS-a za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem u Pakracu.
Godinu dana kasnije, u junu 1991., Hadžić je postao najprije vršitelj dužnosti a potom i predsjednik vlade samoproglašene "Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem". Predsjednik takozvane Republike Srpska Krajina postao je februara 1992., što je dužnost koju je obavljao do decembra 1993. godine.

U nastavku donosimo dijelove optužnice Haškog tužiteljstva protiv Gorana Hadžića kao i spiskove žrtava zločina na Ovčari, u Erdutu, Dalju i Grabovcu.

Goran HADŽIĆ, od oca Branka, rođen je 7. septembra 1958. u opštini Vinkovci, Hrvatska. Pre sukoba u Hrvatskoj Goran HADŽIĆ je radio kao magacioner VUPIK-ovog pogona u Pačetinu, u opštini Vukovar, Hrvatska.

Goran HADŽIĆ je od mladosti bio član Saveza komunista. Pre 1990. godine, Goran HADŽIĆ je bio predsednik Mesne zajednice Pačetin. U proleće 1990. godine, kao kandidat Saveza komunista - Stranke za demokratske promene (u daljem tekstu: SK-SDP), Goran HADŽIĆ je izabran za odbornika u Skupštini Opštine Vukovar. Goran HADŽIĆ je zatim pristupio Srpskoj demokratskoj stranci (u daljem tekstu: SDS). Goran HADŽIĆ je 10. juna 1990. godine izabran za predsednika SDS-a za Vukovar. U martu 1991. godine, Goran HADŽIĆ je već bio predsednik Opštinkog odbora Vukovara, član Glavnog odbora i Izvršnog odbora SDS-a u Kninu i potpredsednik Regionalnog odbora SDS-a za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem u Pakracu.

Pre 25. juna 1991, Goran HADŽIĆ je bio jedan od vođa Srpskog nacionalnog veća (u daljem tekstu: SNV), političkog foruma Srba koji je pokrivao Slavoniju, Baranju i zapadni Srem. Dana 25. i 26. juna 1991. godine, SNV je transformisan u Vladu tzv. Srpske Autonomne Oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (u daljem tekstu: SAO SBZS). Istovremeno, Goran HADŽIĆ je postavljen za vršioca dužnosti predsednika Vlade samoproglašene SAO SBZS. Dužnost predsednika Vlade Goran HADŽIĆ je vršio od 25. juna do 25. septembra 1991. godine. Dana 25. septembra 1991, Goran HADŽIĆ je zvanično imenovan za predsednika Vlade samoproglašene SAO SBZS, kako je objavljeno u Službenom listu.

Dana 26. februara 1992, Goran HADŽIĆ je izabran za predsednika tzv. Republike Srpske Krajine (u daljem tekstu: RSK). Goran HADŽIĆ je na tom položaju ostao do decembra 1993. godine.

INDIVIDUALNA KRIVIČNA ODGOVORNOST

Goran HADŽIĆ snosi individualnu krivičnu odgovornost za zločine iz članova 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda, koji su opisani u ovoj optužnici, a koje je on planirao, podsticao, naredio, počinio ili čije je planiranje, pripremu ili izvršenje na drugi način pomagao i podržavao. Kad tužilac u ovoj optužnici koristi reč "počiniti", on time nema nameru da sugeriše da je optuženi fizički počinio zločine za koje se lično tereti, osim zločina opisanih u paragrafima 19 i 25 ove optužnice. U ovoj optužnici reč "počiniti" odnosi se na učešće Gorana HADŽIĆA u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca.

Svrha ovog udruženog zločinačkog poduhvata bila je da se, činjenjem zločina kojima se krše odredbe članova 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda, većina Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva silom trajno ukloni sa približno jedne trećine teritorije Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Hrvatska) s ciljem da ta teritorija postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Ta područja obuhvatala su one oblasti koje su srpske vlasti nazivale "SAO Krajina", "SAO Zapadna Slavonija", "SAO SBZS" (od 19. decembra 1991. godine "SAO Krajina" je dobila naziv RSK; dana 26. februara 1992. godine "SAO Zapadna Slavonija" i "SAO SBZS" ušle su u sastav RSK).

Ovaj udruženi zločinački poduhvat nastao je najkasnije 25. juna 1991. i trajao najmanje do decembra 1993. Goran HADŽIĆ je na ostvarivanju cilja udruženog zločinačkog poduhvata radio u dogovoru sa ili posredstvom nekolicine pojedinaca koji su učestvovali u tom udruženom zločinačkom poduhvatu. Svaki učesnik ili saizvršilac u okviru udruženog zločinačkog poduhvata odigrao je jednu ili više uloga koje su značajno doprinele opštem cilju poduhvata. Među pojedincima koji su učestvovali u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu bili su Slobodan MILOŠEVIĆ; Milan MARTIĆ; Jovica STANIŠIĆ; Franko SIMATOVIĆ zvani Frenki; Vojislav ŠEŠELJ; Radovan STOJIČIĆ zvani Badža; Željko RAŽNATOVIĆ zvani Arkan; i drugi poznati i nepoznati pripadnici Jugoslovenske narodne armije (u daljem tekstu: JNA); pripadnici samoproglašene srpske Teritorijalne odbrane (u daljem tekstu: TO) u SAO SBZS; pripadnici TO-a Srbije i TO-a Crne Gore; pripadnici lokalnih policijskih snaga među kojima su bile i snage srpske policije SAO SBZS poznate kao “Milicija SAO SBZS” i “Srpska nacionalna bezbednost” (u daljem tekstu: SNB) SAO SBZS; pripadnici policijskih snaga Republike Srbije (u daljem tekstu: MUP Srbije), uključujući Državnu bezbednost (u daljem tekstu: DB) Republike Srbije; i pripadnici srpskih paravojnih grupa (poznatih i kao dobrovoljačke jedinice) iz Srbije, Crne Gore i Bosne, među kojima i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, paravojne/dobrovoljačke jedinice pod vođstvom Željka RAŽNATOVIĆA, zvane "arkanovci" ili "Arkanovi tigrovi", kao i dobrovoljci okupljeni oko Srpskog četničkog pokreta i/ili Srpske radikalne stranke (u daljem tekstu: SRS) Vojislava ŠEŠELJA, poznati kao "četnici" ili "šešeljevci", koji su tokom vojnih operacija bili u sastavu TO-a SBZS, ili su na neki drugi način bili povezani s njim, a svi oni delovali su pod komandom JNA (u daljem tekstu, pod zajedničkim nazivom: srpske snage); i druge političke ličnosti iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ), Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SRJ), Republike Srbije (u daljem tekstu: Srbija), Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora), kao i srpski političari iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Goran HADŽIĆ, delujući sam ili u dogovoru s drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, učestvovao je u udruženom zločinačkom poduhvatu na sledeće načine:

Kao predsednik Vlade SAO SBZS i potom predsednik RSK, on je formulisao, zagovarao, učestvovao u i/ili podsticao razvoj i sprovođenje politike Vlade SAO SBZS / RSK, koja je imala za cilj da doprinese ostvarenju udruženog zločinačkog poduhvata. Tokom 1991, 1992. i 1993. godine, Goran HADŽIĆ je prisustvovao sastancima sa rukovodstvima Srbije i SFRJ/SRJ i/ili njihovim predstavnicima na kojima je definisana ta politika udruženog zločinačkog poduhvata i iznosio te stavove na međunarodnim pregovorima.

Odigrao je značajnu ulogu u osnivanju, podršci i radu organa vlasti koji su upravljali SAO SBZS / RSK, a koji su u saradnji sa vojskom i policijom sprovodili ciljeve udruženog zločinačkog poduhvata i učestvovali u činjenju zločina koji se navode u ovoj optužnici.

Učestvovao je u i doprineo formiranju, organizovanju, finansiranju i rukovođenju Milicijom SAO SBZS i SNB-om. Ove policijske ili bezbednosne snage formirane su i podržavane kako bi potpomogle izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata, i to činjenjem zločina kojima se krše članovi 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda.

Učestvovao je u i doprineo formiranju, organizovanju, finansiranju i rukovođenju snagama lokalne srpske Teritorijalne odbrane (TO) SAO SBZS, uključujući i dobrovoljce okupljene oko Srpske dobrovoljačke garde i Srpskog četničkog pokreta, koji su učestvovali u zločinima navedenim u ovoj optužnici. Najkasnije od 26. juna 1991. godine pa zaključno sa decembrom 1993. godine, Goran HADŽIĆ je bio de jure komandant snaga TO-a.

Lično je učestvovao u zločinima koje su ove policijske i vojne snage činile na ciljnim teritorijama, kao što je opisano u paragrafima 19 i 25 ove optužnice.

Učestvovao je u pružanju finansijske, materijalne, logističke i političke podrške, neophodne za vojno zauzimanje teritorija u SAO SBZS i kasnije prisilno uklanjanje hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva od strane snaga lokalnog srpskog TO-a, koje su bile potčinjene ili su delovale u saradnji sa snagama JNA, MUP-a Srbije, te Milicije i SNB SAO SBZS.

Tražio je pomoć od JNA ili omogućavao angažovanje snaga JNA i MUP-a Srbije radi ostvarivanja cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

Podsticao je i pomagao nabavku oružja i njegovu podelu Srbima u Hrvatskoj radi ostvarivanja cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

Otvoreno je prihvatio i zagovarao nasilno stvaranje homogene srpske države koja bi obuhvatila teritorije navedene u ovoj optužnici.  

Goran HADŽIĆ je svesno i hotimično učestvovao u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu, imajući istu nameru kao i drugi učesnici udruženog zločinačkog poduhvata ili svestan namere drugih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata koji su značajno doprineli činjenju zločina. Po tom osnovu, on za te zločine snosi individualnu krivičnu odgovornost po članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda, pored odgovornosti koju po istom članu snosi i za to što je planirao, podsticao, naredio ili na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu, izvršenje i činjenje ovih zločina.

OPŠTI NAVODI:

Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica u Hrvatskoj je postojalo stanje oružanog sukoba.

Sva dela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovečnosti bili su deo rasprostranjenog ili sistematskog napada uperenog protiv hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva u velikim delovima Hrvatske.

Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica Goran HADŽIĆ je bio dužan da se pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje oružanih sukoba.

OPTUŽBE:

(PROGONI)

Od 1. avgusta 1991. godine do kraja juna 1992. godine, Goran HADŽIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim poznatim i nepoznatim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje progona hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva iz SAO SBZS / RSK.

Tokom celog tog perioda, srpske snage, koje su sačinjavale jedinice JNA, jedinice lokalnog srpskog TO-a i jedinice TO-a iz Srbije i Crne Gore, uključujući pripadnike paravojske/dobrovoljce Srpske dobrovoljačke garde i Srpskog četničkog pokreta, jedinice lokalne policije i jedinice MUP-a Srbije, uključujući Miliciju i SNB SAO SBZS, kao i paravojne jedinice, napadale su i preuzimale vlast u gradovima, selima i naseljima na teritorijama navedenim u paragrafu 6. Nakon preuzimanja vlasti, srpske snage, u saradnji sa lokalnim srpskim organima vlasti, uključujući i Gorana HADŽIĆA, uspostavile su režim progona smišljen da bi se hrvatsko i ostalo nesrpsko civilno stanovništvo isteralo sa tih područja.

Ovi progoni su činjeni na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi i obuhvatali su sledeće:

Istrebljenje ili ubistvo više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila, uključujući žene i starije osobe, u Dalju, Dalj Planini, Erdutu, Erdut Planini, Klisi, Lovasu, Grabovcu i Vukovaru u Hrvatskoj, kao što je detaljno opisano u paragrafima od 18 do 29.

Dugotrajno i rutinsko zatvaranje i zatočenje više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila u zatočeničkim objektima u Hrvatskoj i izvan nje, kao što je detaljno opisano u paragrafima od 31 do 33.

Uspostavljanje i održavanje nehumanih životnih uslova za hrvatske i druge nesrpske civile zatočene u pomenutim zatočeničkim objektima.

Stalno mučenje, batinanje i ubijanje hrvatskih i drugih nesrpskih civila zatočenih u pomenutim zatočeničkim objektima.

Dugotrajan i čest prisilni rad hrvatskih i drugih nesrpskih civila zatočenih u pomenutim zatočeničkim objektima ili u kućnom pritvoru u svojim domovima u Vukovaru, Dalju, Lovasu, Erdutu i Tovarniku. Prisilni rad se sastojao od kopanja grobova, tovarenja municije za srpske snage, kopanja rovova, kao i drugih oblika fizičkog rada na linijama fronta.

Uvođenje restriktivnih i diskriminativnih mera protiv hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva, kao što su ograničavanje slobode kretanja; smenjivanje sa rukovodećih položaja u lokalnim institucijama vlasti i u policiji; otpuštanje sa posla; i samovoljne pretrese njihovih kuća.

Premlaćivanje i pljačkanje hrvatskih i drugih nesrpskih civila.

Samovoljna hapšenja, mučenje i premlaćivanje hrvatskih i drugih nesrpskih civila za vreme i nakon hapšenja.

Deportaciju ili prisilno premeštanje desetina hiljada hrvatskih i drugih nesrpskih civila sa gorenavedenih teritorija, uključujući deportaciju najmanje 5.000 stanovnika Iloka i 20.000 stanovnika Vukovara u Srbiju; i prisilno premeštanje najmanje 2.500 stanovnika Erduta u druga mesta u Hrvatskoj, kao što je detaljno opisano u paragrafima od 35 do 38;

Namerno uništavanje stambenih objekata i druge javne i privatne imovine, kulturnih ustanova, istorijskih spomenika i verskih objekata hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva u Vukovaru, Erdutu, Lovasu, Aljmašu, Šarengradu, Bapskoj, Tovarniku, kao što je opisano u paragrafu 40.

Ovim delima i propustima Goran HADŽIĆ počinio je: Progone na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(h) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

(ISTREBLJIVANJE i UBISTVO)

Od 1. avgusta 1991. do kraja juna 1992. godine, Goran HADŽIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim poznatim i nepoznatim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje istrebljivanja, ubistva i hotimičnog lišavanja života hrvatskih i drugih nesrpskih civila u SAO SBZS, kako je navedeno u paragrafima od 19 do 27 ove optužnice.

U septembru i oktobru 1991, snage lokalnog srpskog TO-a i Milicije SAO SBZS hapsile su hrvatske civile i držale ih u pritvorskom objektu zgrade policije u Dalju. Dana 21. septembra 1991, Goran HADŽIĆ i Željko RAŽNATOVIĆ obišli su taj pritvorski objekat i naredili da se dva zatočenika puste. Odmah potom, pripadnici TO-a SAO SBZS predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM ubili su jedanaest zatočenika, a njihova tela zakopali u masovnu grobnicu u selu Ćelije. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 4. oktobra 1991, pripadnici TO-a SAO SBZS predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM ušli su u pritvorski objekat zgrade policije u Dalju i pretukli, mučili i ubili dvadeset i osam zatočenih hrvatskih civila. Tela žrtava su zatim odvezena iz zgrade i bačena u obližnji Dunav. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 18. oktobra 1991. godine, pripadnici JNA, TO-a SAO SBZS, i dobrovoljačke jedinice “Dušan Silni” prisilili su pedeset hrvatskih civila, zatočenih radi prisilnog rada u zgradi zadruge u Lovasu, da odu do jednog minskog polja u okolini sela Lovas, koje se nalazi oko 20 kilometara jugozapadno od Vukovara. Na putu prema tom minskom polju, pripadnici ovih srpskih snaga ubili su iz vatrenog oružja jednog zatočenika. Kada su došli do minskog polja, zatočenici su prisiljeni da uđu u minsko polje i da nogama čiste tlo ispred sebe kako bi polje očistili od mina. Eksplodirala je najmanje jedna mina i pripadnici srpskih snaga su otvorili vatru na zatočenike. Dvadeset jedan zatočenik je poginuo, što od minske eksplozije, što od puščane vatre. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 9. novembra 1991. godine, pripadnici TO-a SAO SBZS, predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM, i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su mađarske i hrvatske civile u Erdutu, Dalj Planini i Erdut Planini i odveli ih u centar za obuku TO-a u Erdutu, gde su narednog dana vatrenim oružjem ubili njih dvanaestoricu. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice. Nekoliko dana posle 9. novembra 1991. godine, pripadnici SNB-a SAO SBZS, u saradnji sa nekoliko pripadnika "Arkanovih tigrova", uhapsili su i pogubili tri civila, od kojih su dva bila članovi porodice prvobitnih žrtava Mađara, koji su se raspitivali za sudbinu svojih rođaka. Tela osam od prvobitnih dvanaest žrtava zakopana su u selu Ćelije, a jedna žrtva zakopana je u Daljskom Ataru. Tela još tri žrtve bačena su u jedan bunar u Borovu. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice. Dana 3. juna 1992. godine, pripadnici SNB-a, u saradnji s pripadnicima "Arkanovih tigrova", uhapsili su Mariju Senaši (rođenu 1937. godine), člana porodice prvobitnih žrtava Mađara, koja se i dalje raspitivala za sudbinu svojih rođaka. Ova žena je kasnije ubijena, a njeno telo bačeno je u jedan napušten bunar u Dalj Planini.

Dana 11. novembra 1991, pripadnici TO-a SAO SBZS pod komandom Željka RAŽNATOVIĆA, uhapsili su sedam nesrpskih civila u selu Klisa. Dva zatočenika, koji su među rođacima imali Srbe, pušteni su na slobodu. Preostalih pet civila odvedeno je u centar za obuku TO-a u Erdutu. Pošto su ih ispitali, ubili su i pokopali žrtve u masovnu grobnicu u selu Ćelije. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 20. novembra 1991. ili približno tog datuma, u okviru ukupne kampanje progona, srpske snage pod komandom JNA odvele su približno dvesta šezdeset četiri Hrvata i drugih nesrba iz vukovarske bolnice pošto su Srbi zauzeli grad. Žrtve su prebačene u kasarnu JNA, a zatim na poljoprivredno dobro Ovčara, oko 5 kilometara južno od Vukovara. Tamo su pripadnici srpskih snaga, koje su sačinjavali vojnici JNA, snage lokalnog srpskog TO-a, pripadnici paravojske/dobrovoljci i drugi učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu satima tukli i mučili žrtve. Tokom večeri 20. novembra 1991, ove srpske snage odvozile su žrtve u grupama od 10 do 20 ljudi na jedno zabačeno mesto između poljoprivrednog dobra Ovčara i Grabova, gde su ih ubijali iz vatrenog oružja. Njihova tela zakopana su u masovnu grobnicu. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Između 18. i 20. novembra 1991, po završetku vojnih dejstava u Vukovaru i njegovoj okolini, JNA je uz pomoć snaga lokalnog srpskog TO-a, paravojske/dobrovoljaca i drugih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata deportovala hiljade stanovnika, Hrvata i drugih nesrba, na teritoriju Republike Srbije. Na zahtev Gorana HADŽIĆA da se zadrže oni nesrbi za koje se sumnjalo da su učestvovali u vojnim dejstvima, JNA je 20. novembra 1991. ili približno tog datuma prebacila veliki broj stanovnika Vukovara u zatočeničke objekte u Dalju. Pripadnici lokalnog srpskog TO-a tamo su izdvojili one za koje se sumnjalo da su učestvovali u odbrani Vukovara. Izdvojene zatočenike su ispitivali, tukli i mučili. Pogubljeno je najmanje trideset i pet zatočenika. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 10. decembra 1991, pripadnici TO-a SAO SBZS predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su pet stanovnika Erduta nesrpske nacionalnosti. Žrtve su odvedene u centar za obuku TO-a u Erdutu i zatim ubijene. Tela tri žrtve posle su bačena u jedan bunar u Daljskom Ataru. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Od 22. decembra 1991. do 25. decembra 1991, pripadnici TO-a SAO SBZS predvođeni Željkom RAŽNATOVIĆEM i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su u Erdutu sedam civila mađarske i hrvatske nacionalnosti, i odveli ih u centar za obuku TO-a u Erdutu. Dana 26. decembra 1991. ubili su ih vatrenim oružjem. Tela šest žrtava zakopana su u Daljskom Ataru. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 21. februara 1992, pripadnici TO-a SAO SBZS pod vođstvom Željka RAŽNATOVIĆA i pripadnici Milicije SAO SBZS uhapsili su četiri civila nesrpske nacionalnosti u Erdutu. Sve žrtve su ispitivali u centru za obuku Teritorijalne odbrane i zatim ih ubili. Tela ovih žrtava zakopana su u masovnu grobnicu u Daljskom Ataru. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Dana 4. maja 1992, pripadnici odeljenja za specijalne operacije DB-a Republike Srbije uhapsili su u selu Grabovcu pet nesrpskih civila. Ovi civili su odvedeni i ubijeni. Njihova tela su kasnije zakopana u tikveškom parku. Imena žrtava navode se u Dodatku I ove optužnice.

Ovim delima i propustima Goran HADŽIĆ počinio je:

Istrebljenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(b) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Ubistvo, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(a) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Ubistvo, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

(ZATVARANJE, MUČENJE, NEHUMANA DELA i OKRUTNO POSTUPANJE)

Od 1. avgusta 1991. do kraja juna 1992. godine, Goran HADŽIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim poznatim i nepoznatim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje protivpravnog zatočenja ili zatvaranja u nehumanim uslovima hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa gorenavedenih područja.

Srpske vojne snage, koje su se sastojale od pripadnika JNA, lokalnog srpskog TO-a i paravojnih/dobrovoljačkih jedinica i delovale u saradnji sa pripadnicima lokalne srpske policije i pripadnicima policije iz Srbije, kao i sa lokalnim srpskim vlastima i vlastima u Srbiji, uhapsile su više hiljada hrvatskih i drugih nesrpskih civila i zatočile ih u sledećim zatočeničkim objektima koji su korišćeni u te svrhe duže ili kraće vreme:

poljoprivredno dobro STAJIĆEVO, Srbija, kojim je upravljala JNA, oko hiljadu sedamsto zatočenika.

kasarna JNA u Begejcima, Srbija, oko dvesto šezdeset zatočenika.

kasarna JNA u Zrenjaninu, Srbija, na desetine zatočenika.

vojni zatvor JNA u Sremskoj Mitrovici, Srbija, na stotine zatočenika.

vojni zatvor JNA u Šidu, oko stotinu zatočenika.

zgrade policije i hangar u blizini železničke stanice u Dalju, SAO SBZS, kojima su upravljali JNA i lokalni srpski TO, na stotine zatočenika.

centar za obuku TO-a u Erdutu, zvan i Arkanova vojna baza, SAO SBZS, kojim su upravljali pripadnici lokalnog TO-a i “Arkanovih tigrova”, oko pedeset dva zatočenika.

poljoprivredno dobro Ovčara, u blizini Vukovara, SAO SBZS, kojim je upravljala JNA, oko tristo zatočenika.

skladište “Veleprometa” u blizini Vukovara, SAO SBZS, kojim je upravljala JNA, oko stotinu zatočenika.

policijska stanica u Opatovcu, SAO SBZS, kojom je upravljala JNA, na desetine zatočenika.

štala ili radionica u Borovom Selu, SAO SBZS, kojom su upravljali pripadnici milicije i lokalnog srpskog TO-a, oko osamdeset zatočenika.

Životni uslovi u ovim zatočeničkim objektima bili su surovi i karakterisalo ih je nehumano postupanje, pretrpanost, gladovanje, prisilni rad, neadekvatna zdravstvena zaštita i stalno fizičko i psihičko zlostavljanje, uključujući lažna pogubljenja, mučenje, premlaćivanje i seksualne delikte.

Ovim delima i propustima Goran HADŽIĆ počinio je:

Zatočenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(e) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Mučenje, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(f) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Nehumana dela, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Mučenje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Okrutno postupanje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

(DEPORTACIJA, PRISILNO PREMEŠTANJE)

Od 1. avgusta 1991. do kraja juna 1992. godine, Goran HADŽIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim poznatim i nepoznatim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje deportacija ili prisilnog premeštanja hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva na teritoriji SAO SBZS.

Da bi ostvarile ovaj cilj, srpske snage, koje su se sastojale od Milicije i SNB-a SAO SBZS pod kontrolom Gorana HADŽIĆA, u saradnji sa drugim srpskim snagama, koje su se sastojale od JNA, snaga lokalnog srpskog TO-a, TO-a Srbije, TO-a Crne Gore i paravojnih/dobrovoljačkih jedinica među kojima je bila i Srpska dobrovoljačka garda, kao i drugih policijskih jedinica među kojima je bio i MUP Srbije, opkolile bi pretežno hrvatske gradove, sela, zaseoke i četvrti i zahtevale od njihovih nesrpskih stanovnika da predaju svoje oružje, uključujući i lovačke puške koje su zakonito posedovali. Nakon toga bi napali te gradove, sela, zaseoke i četvrti, čak i onda kada su se stanovnici povinovali zahtevima. Cilj ovih napada bio je da se stanovništvo natera u beg. Preuzevši kontrolu nad gradovima, selima, zaseocima i četvrtima, srpske snage su ponekad sakupljale preostale hrvatske i druge nesrpske civile i prisilno ih premeštale na lokacije u Hrvatskoj koje su bile pod kontrolom hrvatskih organa vlasti ili su ih deportovale van Hrvatske, naročito u Srbiju i Crnu Goru. U drugim slučajevima, srpske snage su u saradnji s lokalnim srpskim vlastima nametale nesrpskom stanovništvu restriktivne i diskriminativne mere i vodile kampanju terora smišljenu da ga istera sa datog područja. Većinu nesrpskog stanovništva koje bi ostalo su onda deportovali ili prisilno premeštali.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, zastupljenost hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva na tom području bila je sledeća:

SAO SBZS: 47 % Hrvata (90.454).

U Dodatku III dati su detaljni statistički podaci za ovo područje prema popisu iz 1991. godine.

Praktično celokupno hrvatsko i nesrpsko stanovništvo sa ovog područja bilo je prisilno premešteno, deportovano ili ubijeno.

Ovim delima i propustima Goran HADŽIĆ počinio je:

Deportaciju, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(d) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Nehumana dela (prisilna premeštanja), ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(i) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

(BEZOBZIRNO RAZARANJE, PLJAČKA JAVNE ILI PRIVATNE IMOVINE)

Od 1. avgusta 1991. do kraja juna 1992. godine, Goran HADŽIĆ, delujući sam ili u dogovoru sa drugim poznatim i nepoznatim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje bezobzirnog razaranja i pljačke javne i privatne imovine hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva na teritoriji SAO SBZS, iako te radnje nisu bile opravdane vojnom nuždom. To namerno i bezobzirno razaranje i pljačka uključivali su pljačku i razaranje stambenih, verskih i kulturnih objekata, a odigrali su se u sledećim gradovima i selima:

Dalj, Dalj Planina, Ćelije, Vukovar, Erdut, Erdut Planina, Aljmaš, Lovas, Šarengrad, Bapska i Tovarnik.

Ovim delima i propustima Goran HADŽIĆ počinio je:

Bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članovima 3(b) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju ili religiji, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članovima 3(d) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Pljačku javne ili privatne imovine, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, kažnjivo prema članovima 3(e) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

 

ŽRTVE U BARANJI / DALJ, PRVI SLUČAJ - PARAGRAF 19

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

21. septembar 1991.

BARANJA / DALJ

ANĐAL Zoran

BECK Pavle

BRAJIĆ Haso

FILIPČIĆ Željko

FORJAN Ivan

KUŠIĆ Darko

PREDOJEVIĆ Čedomir

ŠTIMEC Dražen

ZELEMBER Ivan

ZEMLJAK Pavao

ZEMLJAK Vladimir

1967 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1933 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1951 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1934 / MUŠKI

1934 / MUŠKI

1967 / MUŠKIŽRTVE U BARANJI / DALJ, DRUGI I TREĆI SLUČAJ - PARAGRAF 20

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

4. oktobar 1991.

BARANJA / DALJ

BAČA Erne

BALOG Josip

BANKOVIĆ Martin

GRBEŠIĆ Mile

HAĐIĆ Elvis

JUKIĆ Rudolf

KRKALO Ivica

LUKAČ Ileš

MAKSIMOVIĆ Andrija

MESARIĆ Franjo

MIKEC Josip

MILIĆ Pero

MLINAREVIĆ Zvonko

OROZ Vinko

RADALJEVIĆ Đorđe

RAIĆ Karlo

RAŠIĆ Pero

RASTIJA Zlatko

ŠARAC Pavo

ŠILEŠ Tibor

ŠIMUN Mihajlo

ŠINAŠ Janoš

SOLDO Ranko

ŠOMOĐVORAC Marinko

STRMEČKI Stanislav

TOLLAS Mihaly

TOMIČIĆ Danijel

TOMIČIĆ Ivan

1957 / MUŠKI

1945 / MUŠKI

Nepoznata / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1973 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1945 / MUŠKI

Nepoznata / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

Nepoznata / MUŠKI

Nepoznata / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1932 / MUŠKI

1945 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1936 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1937 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1947 / MUŠKI

1946 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1934 / MUŠKI

1929 / MUŠKI

1931 / MUŠKIŽRTVE U MINSKOM POLJU U LOVASU - PARAGRAF 21

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

15. oktobar 1991.

MINSKO POLJE U LOVASU

BADANJAK Nikola

BADANJAK Petar

BALIĆ Luka

BOĐANAC Boško

BOŽIĆ Zlatko

CONJAR Ivan

HODAK Mato

KRALJEVIĆ Ivan

KUZMIĆ Slavko

MARKOVIĆ Marinko

PALIJAN Ivan

PANJIK Antun

PANJIK Zlatko

SABLJAK Ivan

SABLJAK Marko

SABLJAK Tomo

ŠALAJ Mijo

SOLAKOVIĆ Darko

ŠTRANGAREVIĆ Slavko

TURKALJ Josip

VIDIĆ Marko

1934 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1943 / MUŠKIŽRTVE U ERDUTU, PRVI SLUČAJ - PARAGRAF 22

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

9. oktobar 1991.

ERDUT

ASTALOŠ Ivica

BENCE Josip

BEREŠ Pavao

KALOZI Antun

KALOZI Nikola

KALOZI Nikola

MIHAJLEV Ivan

PALOŠ Atika

PAP Franjo

PAP Mihajlo

SENAŠI Josip

SENAŠI Stjepan

1964 / MUŠKI

1925 / MUŠKI

1927 / MUŠKI

1929 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1922 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1973 / MUŠKI

1934 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1935 / MUŠKIŽrtve u erdutu, drugi SLUČAJ - PARAGRAF 22

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

Nekoliko dana posle 09.10.1991.

ERDUT

PAP Franjo

PAP Julijana

RAKIN Natalija

1960 / MUŠKI

1941 / ŽENSKI

1971 / ŽENSKIŽRTVE U ERDUTU, SEDMI SLUČAJ - PARAGRAF 22

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

3. juni 1992.

ERDUT

SENAŠI Marija

1937 / ŽENSKIŽRTVE U ERDUTU, TREĆI SLUČAJ – KLISA - PARAGRAF 23

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

11. novembar 1991.

ERDUT

BARBARIĆ Jakov

CURIĆ Tomo

DEBIĆ Josip

KUČAN Ivan

VANIČEK Josip

1935 / MUŠKI

1937 / MUŠKI

1946 / MUŠKI

1947 / MUŠKI

1951 / MUŠKŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

ADŽAGA Jozo

AHMETOVIĆ Ismet-Ivo

ANDRIJANIĆ Vinko

ANIĆ-ANTIĆ Jadranko

ARNOLD Krešimir

ASAĐANIN Ilija

BABIĆ Dražen

BAINRAUH Ivan

BAJNRAUH Tomislav

BAKETA Goran

BALAŠ Stjepan

BALOG Dragutin

BALOG Josip

BALOG Zvonko

BALVANAC Đuro

BANOŽIĆ Boris

BARANJAJI Pero

BARBARIĆ Branko

BARBIR Lovro

BARIĆ Đuka

BARIČEVIĆ Željko

BARIŠIĆ Franjo

BARTA Anđelko-Ivan

BASIĆ Mikajlo

BATARELO Josip

BATARELO Željko

BAUMGERTNER Tomislav

BEGČEVIĆ Marko

BEGOV Željko

BINGULA Stjepan

BJELANOVIĆ Ringo

BLAŠKOVIĆ Miroslav

BLAŽEVIĆ Zlatko

BODROŽIĆ Ante

BOSAK Marko

BOSANAC Dragutin

BOSANAC Tomislav

1949 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1938 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1974 / MUŠKI

1928 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1935 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1946 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1947 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1973 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1919 / MUŠKI

1941 / MUŠKI

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (nastavak) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

BOŽAK Ivan

BRAČIĆ Zvonimir

BRADARIĆ Josip

BRAJDIĆ Josip

BUKVIC Đorde

BUOVAC Ivan

BUŽIĆ Zvonko

ČALETA Zvonimir

ČOLAK Ivica

CRNJAC Ivan

ČUPIĆ Mladen

ČUPIĆ Stanoja

DALIĆ Tihomir

DOLIŠNI Ivica

DOŠEN Ivan

DOŠEN Martin

DOŠEN Tadija

DRAGUN Josip

ĐUĐAR Saša

ĐUKIĆ Vladimir

DUVNJAK Stanko

EBNER Vinko-Đuro

FIRI Ivan

FITUŠ Karlo

FRIŠČIĆ Dragutin

FURUNDŽIJA Petar

GAJDA Robert

GALIĆ Milenko

GALIĆ Vedran

GARVANOVIĆ Borislav

GAŠPAR Zorislav

GAVRIĆ Dragan

GLAVAŠEVIĆ Siniša

GOJANI Jozo

GOLAC Krunoslav

GRAF Branislav

GRANIĆ Dragan

1958 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1948 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1915 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1973 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (nastavak) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

GREJZA Milan

GRUBER Zoran

GUDELJ Drago

HEGEDUŠ Tomislav

HEGEDUŠIĆ Mario

HERCEG Željko

HERMAN Ivan

HERMAN Stjepan

HLEVNJAK Nedeljko

HOLJEVAC Nikica

HORVAT Ivica

HORVAT Viktor

HUSNJAK Nedjeljko

ILEŠ Zvonko

IMBRIŠIĆ Ivica

IVAN Zlatko

IVEZIĆ Aleksander

JAJALO Marko

JAKUBOVSKI Martin

JALŠOVEC Ljubomir

JAMBOR Tomo

JANIĆ Mihael

JANJIĆ Borislav

JANTOL Boris

JARABEK Zlatko

JEZIDŽIĆ Ivica

JOVAN Zvonimir

JOVANOVIĆ Branko

JOVANOVIĆ Oliver

JULARIĆ Goran

JURELA Damir

JURELA Željko

JURENDIĆ Drago

JURIŠIĆ Marko-Josip

JURIŠIĆ Pavao

JURIŠIĆ Željko

1959 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1940 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1972 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1941 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1939 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1972 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1946 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (nastavak) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

KAČIĆ Igor

KAPUSTIĆ Josip

KELAVA Krešimir

KIRALJ Damir

KIRALJ Damir

KITIĆ Goran

KNEŽIĆ Đuro

KOLAK Tomislav

KOLAK Vladimir

KOLOGRANIĆ Duško

KOMORSKI Ivan

KOSTENAC Bono

KOSTOVIĆ Borislav

KOŠIR Božidar

KOVAĆ Ivan

KOVAĆ Mladen

KOVAČEVIĆ Zoran

KOVAČIĆ Damir

KOŽUL Josip

KRAJINOVIĆ Ivan

KRAJINOVIĆ Zlatko

KRASIĆ Ivan

KREZO Ivica

KRISTIČEVIĆ Kazimir

KRIŽAN Drago

KRUNEŠ Branimir

LENĐEL Tomislav

LENĐEL Zlatko

LEROTIĆ Zvonimir

LESIĆ Tomislav

LET Mihajlo

LILI Dragutin

LJUBAS Hrvoje

LONČAR Tihomir

LOVRIĆ Joko

LOVRIĆ Jozo

LUCIĆ Marko

LUKENDA Branko

LUKIĆ Mato

1975 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1937 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1942 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1951 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

 

ŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (nastavak) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

MAGDIĆ Mile

MAGOČ-MAMIĆ Predrag

MAJIĆ Robert

MAJOR Željko

MANDIĆ Marko

MARIČIĆ Zdenko

MARIJANOVIĆ Martin

MARKOBAŠIĆ Ružica

MAŽAR Ivan

MEĐEŠI Andrija

MEĐEŠI Zoran

MERIĆ Ohran

MIHOVIĆ Tomislav

MIKLETIĆ Josip

MIKULIĆ Zdravko

MIKULIĆ Zvonko

MILIĆ Slavko

MILJAK Zvonimir

MIŠIĆ Ivan

MLINARIĆ Mile

MOKOŠ Andrija

MOLNAR Saša

MUTVAR Antun

NAĐ Darko

NAĐ Franjo

NEJAŠMIĆ Ivan

NICOLLIER Jean Michael

OMEROVIĆ Mufat

OREŠKI Ivan

OREŠKI Vladislav

PAPP Tomislav

PATARIĆ Željko

PAVLIĆ Slobodan

PAVLOVIĆ Zlatko

PERAK Mato

PERKO Aleksandar

PERKOVIĆ Damir

PERKOVIĆ Josip

PETROVIĆ Stjepan

1953 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1959 / ŽENSKI

1934 / MUŠKI

1936 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1956 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1935 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1949 / MUŠKIŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (nastavak) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

PINTER Nikola

PLAVŠIĆ Ivan-Zvonimir

PODHORSKI Janja

POLHERT Damir

POLJAK Vjekoslav

POLOVINA Branimir

POSAVEC Stanko

PRAVDIĆ Tomo

PRPIĆ Tomislav

PUCAR Dmitar

RADAČIĆ Ivan

RAGUŽ Ivan

RAŠIĆ Milan

RATKOVIĆ Krešimir

RIBIČIĆ Marko

RIMAC Salvador

ROHAČEK Karlo

ROHAČEK Željko

SAITI Ćeman

ŠAJTOVIĆ Davor

ŠAJTOVIĆ Martin

SAMARDŽIĆ Damjan

ŠARIK Stjepan

ŠAŠKIN Sead

SAVANOVIĆ Tihomir

SENČIĆ Ivan

ŠIMUNIĆ Pero

ŠINDILJ Vjekoslav

SOTINAC Stipan

SPUDIĆ Pavao

ŠRENK Đuro

STANIĆ Marko

STANIĆ Željko

STEFANKO Petar

ŠTEFULJ Dražen

STOJANOVIĆ Ivan

STUBIČAR Ljubomir

TABAČEK Antun

TADIĆ Tadija

TARLE Dujo

1940 / MUŠKI

1939 / MUŠKI

1931 / ŽENSKI

1962 / MUŠKI

1951 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1952 / MUŠKI

1934 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1951 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1942 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1928 / MUŠKI

1946 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1964 / MUŠKI

1943 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1939 / MUŠKI

1965 / MUŠKI

1943 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1968 / MUŠKI

1942 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1954 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1950 / MUŠKIŽRTVE NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA (VUKOVARSKA BOLNICA) (nastavak) PARAGRAF 24

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

OVČARA

TEREK Antun

TIŠLJARIĆ Darko

TIVANOVAC Ivica

TOMAŠIĆ Tihomir

TORDINAC Željko

TOT Tomislav

TRALJIĆ Tihomir

TURK Miroslav

TURK Petar

TUŠKAN Dražen

TUSTONJIĆ Dane

UŠAK Branko

VAGENHOFER Mirko

VARENICA Zvonko

VARGA Vladimir

VEBER Siniša

VIDOŠ Goran

VIRGES Antun

VLAHO Mate

VLAHO Miroslav

VOLODER Zlatan

VON BASINGER Harllan

VUJEVIĆ Zlatko

VUKOJEVIĆ Slaven

VUKOVIĆ Rudolf

VUKOVIĆ Vladimir

VUKOVIĆ Zdravko

VULIĆ Ivan

VULIĆ Vid

VULIĆ Zvonko

ZERA Mihajlo

ZELJKO Josip

ŽERAVICA Dominik

ŽIVKOVIĆ Damir

ŽIVKOVIĆ Goran

ŽUGEC Borislav

1940 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1963 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1947 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1958 / MUŠKI

1937 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1944 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1960 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1951 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1967 / MUŠKI

1946 / MUŠKI

1941 / MUŠKI

1971 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1953 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1970 / MUŠKI

1969 / MUŠKI

1963 / MUŠKIŽRTVE NA IMANJIMA U VUKOVARU / LOVASU - PARAGRAF 25

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

20. novembar 1991.

IMANJA U VUKOVARU / LOVASU

BRAJDIĆ Josip

DALIĆ Drago

ĐAPIĆ Ante

DRAGIĆ Antun

JELEČANIN Dragan

KATIĆ Ivan

KLJAJIĆ Pavo

KOVČALIJA Anto

MALANČUK Slavko

NAĐ Miroslav

POTOČNI Ivan

PRŠA Jandre

RAŠIĆ Nikola

REDŽIĆ Ivan

ŠKOC Zvonimir

ŠIMIĆ Zvonimir

ŠIMUNDŽA Davor

ŠUSTO Dragutin

TOKIĆ Božo

1950 / MUŠKI

1961 / MUŠKI

1936 / MUŠKI

1936 / MUŠKI

1939 / MUŠKI

1940 / MUŠKI

1959 / MUŠKI

1938 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1931 / MUŠKI

1955 / MUŠKI

1938 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

1966 / MUŠKI

1957 / MUŠKI

1951 / MUŠKI

1962 / MUŠKI

1938 / MUŠKI

1950 / MUŠKI

**** Plus 16 neidentifikovanih mrtvih osoba

ŽRTVE U ERDUTU, ČETVRTI SLUČAJ - PARAGRAF 26

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

10. decembar 1991.

ERDUT

BUTKOVIĆ Matej

GULJAŠEVIĆ Ivan

KOVAČEVIĆ Ivan

KOVAČEVIĆ Stjepan

RAIĆ Aleksandar

1940 / MUŠKI

1949 / MUŠKI

1931 / MUŠKI

1928 / MUŠKI

1914 / MUŠKIŽRTVE U ERDUTU, PETI SLUČAJ - PARAGRAF 27

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

26. decembar 1991.

ERDUT

MAJ Manda

MATIN Andrija

MATOŠEVIĆ Nikola

PITTL Franjo

ŠIMEK Andrija

TEŠANAC Stjepan

ZORETIĆ Josip

1933 / ŽENSKI

1936 / MUŠKI

1948 / MUŠKI

1933 / MUŠKI

1931 / MUŠKI

1932 / MUŠKI

1951 / MUŠKIŽRTVE U ERDUTU, ŠESTI SLUČAJ - PARAGRAF 28

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

21. februar 1992.

ERDUT

ALBERT Đuro

ALBERT Helena

ALBERT Viktorija

TERZIĆ Ana

1933 / MUŠKI

1934 / ŽENSKI

1940 / ŽENSKI

1915 / ŽENSKIŽRTVE U GRABOVCU - PARAGRAF 29

DATUM

MESTO

ŽRTVE

GODINA ROĐENJA /POL

4. maj 1992.

GRABOVAC

GROFEC Ruža

JUMIĆ Ivan

LILEK Ivan

NAĐ Stevan

VLAHOVIĆ Anđa

1930 / ŽENSKI

1947 / MUŠKI

1938 / MUŠKI

1939 / MUŠKI

1944 / ŽENSK

(zurnal.info)