BiH od EU dobila 39 miliona eura za borbu protiv ekonomske krize

FENA

"Ova sredstva bit će iskorištena za finansiranje infrastrukturnih projekata i projekata povećanja iznosa osiguranih depozita te za potporu malim i srednjim preduzećima", kazao je Vrankić.

Konkretno, sredstva će biti raspoređena na: promociju ključnih izvoza - pomoć malim i srednjim preduzećima (dva miliona), željeznički koridor 5-C (devet miliona), Mahovljansku petlju (pet miliona), Bijeljina vodovod i kanalizaciju (3,5 miliona), Vode i sanitacija FBiH (12 miliona), Vodovod Banja Luku (milion), HE Doboj (5,5 miliona) te potporu Agenciji za osiguranje depozita (milion eura).

Vrankić je dodao da od Komisije očekuje i pripremu finansijskog sporazuma za drugi dio IPA 2009. od 41,5 miliona eura bespovratnih sredstava.

"Finansiranje kroz infrastrukturu je najbolji vid pomoći ekonomiji BiH", kazao je Vrankić.

BiH će i u 2010. raspolagati iznosom od 51 milion eura koji će kao grant biti osigurani iz IPA fonda, a ponovo u vidu Paketa za suzbijanje posljedica ekonomske krize.

U izjavi za medije, Kourkoulas je istakao da će danas potpisani Sporazum osigurati pomoć BiH u vremenima ekonomske krize te da je ovaj grant svojevrsni okidač za značajno finansiranje u BiH u formi zajma, a koje će osigurati međunarodne finansijske institucije.

"Već jučer je Vijeće ministara Evropske unije odobrilo BiH mikrofinansijsku pomoć u formi zajma od 100 miliona eura za 2010., a što predstavlja potporu stand-by aranžmanu s MMF-om. Ovaj iznos će BiH biti dostupan ukoliko se ispune svi uvjeti MMF-a", kazao je Kourkoulas.

(FENA)