DUGOVANJA

Nacionalna selekcija: Kako je Rukometni savez BiH napravio dug težak 3 miliona maraka

Piše: Semir Mustafić

Podaci do kojih je došao Žurnal kazuju da je od zadnjih 12 godina Rukometni savez BiH 5 godina stabilno poslovao, a čak 7 godina u gubitku. Godina 2013 bila je godina u kojoj je savez ostvario najveće gubitke - više od 600 hiljada maraka

Desetog juna ove godine,  nakon decenijskih problema sa Rukometnim savezom BiH, formiran je novi, ali ostala je dugogodišnja dilema,šta je sa dugovanjima koja "guše" RS BiH, koja kako Žurnal saznaje trenutno iznose  2.879.924,99 KM.

Još uvijek se čeka potvrda tačnog ustanovljenog duga,zbog kojeg je godinama ugroženo funkcionisanje svih nacionalnih selekcija. Kako nam je potvrđeno iz krovne kuće bh. rukometa, novoformirani savez je prihvatio sva dugovanja starog saveza, te se čeka na potvrdu novog poreznog identifikacionog broja (PIB) od Porezne uprave Federacije BiH

Inače, račun RS BiH blokiran je zbog rješenja Porezne uprave, odnosno sudskih rješenja sa Hotel Bosna i Fashion & Style Factory.

Na Žurnalov upit zašto RS BiH još uvijek nema novi porezni broj dobili smo ovakav odgovor:  

"Porezna uprava FBiH nije izdala novi ID broj novom Rukometnom savezu BiH.  Postupak rješavanja zahtjeva za dodjelu novog ID broja za novi RS BiH je u toku."  navode iz Porezne uprave FBiH.

Čitava situacija je na čekanju zbog raznih malverzacija i netransparentnosti, koji je krovni Rukometni savez doveo u situaciju u kojoj se trenutno nalazi. Izvori Žurnala bliski RS BiH kažu da je porezni broj starog Rukometnog saveza upitan, te da je najvjerovatnije pribavljen na nelagalan način. 

Na pitanje Žurnala Poreznoj upravi FBiH, koji je porezni identifikacioni broj starog Rukometnog saveza, te ko je odgovorna osoba koja je izdala takav porezni broj i ko je osoba koja je zastupala RS BiH u tom postupku, dobili smo odgovor samo na prvo pitanje:  

"RS BiH osnovan je 09.06.1994. godine, sjedište je registrovano na adresi: Ćemaluša 6, Jedinstveni identifikacioni broj: 4200732170000". 

Ogromna je lista dugovanja RS BiH. Samo za neplaćene račune saveza dug iznosi 653.869,93 KM. Također Rukometni savez duguje Sparkasse banci  207.584,85 KM, po osnovu dugoročnog kredita  20.244,16 KM, te kratkoročnog 76.841,36 KM.

Evropska rukometna federacija (EHF) čeka od Saveza isplatu od 49.300,00 KM. Poreznoj upravi FBiH krovna kuća bh. rukometa duguje 1.491.997,95 KM, te za doprinose 79.147,59 KM. Dug prema zaposlenim u Savezu je  217.890,00 KM. Današnjim i nekadašnjim selektorima RS BiH dužan je više od 190 hiljada marka.  A dug igračima za putne troškove i dnevnice još uvijek je nepoznanica.  

Podaci do kojih je došao Žurnal kazuju da je od zadnjih 12 godina Rukometni savez BiH 5 godina stabilno poslovao, a čak 7 godina u gubitku. Godina 2013.,  bila je godina u kojoj je savez ostvario najveće gubitke - više od 600 hiljada maraka. Hronološki gubici saveza po godinam su izgledali ovako:  

2005: 41.813 KM; 

2008: 136.670 KM; 

2011: 11.435 KM;

2012: 96.739 KM; 

2013: 621.553 KM;

2015: 87.863 KM;

2016 : 257.749 KM.

Osoba koja je u trenucima najvećih gubitaka bila na čelu saveza je bivši generalni sekretar Smajo Karačić, koji danas zvanično nije uposlenik RS BiH. On je bio i odgovorno lice za kredit u Sparkasse banci, koji iznosi više od  207 hiljada maraka, tvrdi izvor Žurnala. Više od 3 miliona dugovanja Saveza koja su gomilana godinama neko će morati platiti. Ko? To će morati identificirati nadležna tužilaštva. Do tada Rukometna reprezentacije BiH će ovisiti o Poreznoj upravi FBiH. Sve dok novi porezni broj ne bude dodijeljen, savez ne može da obavlja bilo kakve finansijske i druge aktivnosti.

(zurnal.info)