Nastavljena gradnja na arheološkom području Butmir:Ako nema države zašto bi bilo njenih spomenika
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Nastavljena gradnja na arheološkom području Butmir: Ako nema države zašto bi bilo njenih spomenika

Ako Senaid Memić odluči da se na nacionalnom spomeniku države, u čijoj Općini je načelnik, mimo svih zakona nešto gradi- ima da se gradi! Nema ni zakona, a ni države koja bi ga spriječila. A ako nema države zašto bi bilo njenih spomenika.

Ako nema države zašto bi bilo njenih spomenika
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Krajem aprila 2017. godine, zvanično je počeo plan načelnika Općine Ilidža da u potpunosti izbriše nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine sa teritorije svoje Općine. 

Prvo je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika poslao zahtjev za brisanjem većeg dijela nacionalnog spomenika  Arheološko područje prahistorijsko naselje Butmir. U međuvremenu, dok je Komisija odlučivala o zahtjevu Općine Ilidža, počela je gradnja novih objekata na nacionalnom spomeniku. 

Godinu dana kasnije, u aprilu 2018. godine u prostorijama Općine Ilidža, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH organizuje “prezentaciju” o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju arheološkog područja prahistorijskog naselja u Butmiru nacionalnim spomenikom BiH. Na prezentaciji, koja je u stvari javna rasprava, Komisija udovoljava zahtjevu Općine Ilidža. U prijedlogu izmjena i dopuna Odluke navedeno je da se zona zaštite nacionalnog spomenika, koji trenutno obuhvata oko 65.000 metara kvadratnih smanjuje na 8.000 metara kvadratnih!

Od javne rasprave prošlo je skoro godinu dana.  Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH kažu da još uvijek nisu smanjili zonu zaštite nacionalnog spomenika. To znači da je Arheološko područje prahistorijsko naselje Butmir još uvijek pod zaštitom države.

Međutim, na području Općine Ilidža ne važe ni kantonalni a kamoli državni zakoni. Na snazi je zakon samo jednog čovjeka- Senaida Memića. Ako Senaid Memić odluči da se na nacionalnom spomeniku države, u  čijoj Općini je načelnik, mimo svih zakona nešto gradi- ima da se gradi! Nema ni zakona, a ni države koja bi ga spriječila. A ako nema države zašto bi bilo njenih spomenika.
 

Šta radi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika godišnje potroši i do 800 hiljada maraka na plate i naknade zaposlenih. Šta  rade zaposleni u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kada je u pitanju zaštita nacionalnog spomenika Prahistorijsko naselje Butmir? U odgovoru na Žurnalov upit iz Komisije kažu da su im nadležnosti ograničene.

"Implementacija odluka Komisije je na entitetskim vladama i njihovim resornim institucijama. Vlade trebaju poštovati odluke i mjere zaštite propisane odlukama Komisije, kažu iz Komisije.


Na, još uvijek, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine bahreinska firma "M-Investment Group" gradi  159 luksuznih stanova, tržni centar, sportski centar i bazen. Sve ove luksuzne objekte bahreinski investitori grade pod pokroviteljstvom Senaida Memića, načelnika Općine Ilidža.

"Komisija je po ovom pitanju postupila u okviru svojih nadležnosti te naložila u više navrata inspekcijski nadzor i tražila dokumentaciju od nadležnog ministarstva za prostorno uređenje, za šta povratnu informaciju još uvijek nismo dobili", kažu iz Komisije.


Gradnja je u toku

Žurnal je već ranije pisao o namjerama načelnika da zemljište, na kojem se nalazi nacionalni spomenik, proda Kuvajćanima za izgradnju stambenog naselja Nova Ilidža. Naselje će se prostirati na desnoj obali rijeke Željeznice od pješačkog mosta do entitetske linije u Vojkovićima a vrijednost projekta je dvije milijarde maraka.

Da bi zaštitio nalazište, voditelj arheološkog tima, Adnan Kaljanac, Komisiji je uputio zahtjev za stavljanjem dijela nalazišta pod zaštitu Europske unije. U međuvremenu, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo zaustavio je sve dalje aktivnosti na izradi regulacionog plana čekajući odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

U međuvremenu, na temeljima nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine do sada je izgrađen hotel Hills, u toku je gradnja luksuznog stambeno poslovnog objekta Ilidža River a počela je gradnja i novih objekata.


Iz Komisije tvrde da su "u okviru svojih nadležnosti zatražili sveobuhvatni inspekcijski nadzor za prostor nacionalnog spomenika (zone zaštite). Povratnu informaciju još nismo dobili."

I tu je stalo sa aktivnostima Komisije. Nastavljeno je sa gradnjom.


(zurnal.info)