Društvo

Kolumne

Sport

Kultura

Povratak u Reims
Grad uvreda
„Telo radnice, kako stari“, piše Eribon, „u svakom pogledu pokazuje šta je istina klasne egzistencije“. Njen život, mahom lišen ljubavi, a pun prinude,…
Piše: Jelena Maksić