Kontaktirajte nas

Kontakt

Online magazin Žurnal
Jedina slobodna teritorija

Adresa
Radićeva 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon
 ++ 387 33 26 35 45

Fax
++ 387 33 26 35 46

Web
www.zurnal.info

E-mail
[email protected]