TEGELTIJA, STANIŠIĆ I RAKIĆ ZAŠTITILI NEŠIĆEV KRIMINAL:Arbitražom „pokrili“ 6,7 miliona KM
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

TEGELTIJA, STANIŠIĆ I RAKIĆ ZAŠTITILI NEŠIĆEV KRIMINAL: Arbitražom „pokrili“ 6,7 miliona KM

Iako su ugovori i sporazumi istekli, Nenad Nešić iz „Puteva RS“ je od Dragana Čorokala, vlasnika „Prijedorputeva“ tražio obavljanje pojedinih poslova i bio saglasan sa planom redovnog održavanja tokom 2017. godine. Ispostavilo se da 12 mjesečnih situacija „Puteve“ košta 6.756.518 KM. Nešić nije isplaćivao novac dok ga „ne pokrije“ arbitražnim postupkom.

Arbitražom „pokrili“ 6,7 miliona KM

Vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“ Nenad Nešić milionski kriminal sprovede u djelo, a onda pravosuđe to pokrije!

Ukratko, ovo je rezime presude Arbitražnog suda u Banjaluci od 1. oktobra 2018. godine prema kojoj je ovom javnom preduzeću naređeno da „Prijedorputevima“ u vlasništvu Dragana Čorokala isplati 6.756.518 KM za održavanje prijedorskih puteva. Osnov za presudu bio je tek usmeni dogovor na relaciji Nešić-Čorokalo, nakon što je prethodni tenderski ugovor istekao.

Zanimljivo, sudije u ovom postupku bile su nekadašnji član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Slobodan Stanišić, nakon potkivanja aktuelni predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija i predsjednik Advokatske komore RS Branislav A. Rakić. Prema presudi koja je u posjedu Žurnala, „Prijedorputevi“ su im zauzvrat morali platiti po 30.000 KM.

MILIONSKI ODLIV PO PREĆUTNOM PRAVILU

Posao je, sudeći po priloženim dokazima i ranijim arbitražnim presudama, tekao po već ustaljenoj proceduri. Čorokalo je 26. jula 2018. godine tužio „Puteve“ za gorepomenuti dug.

Ranije potpisani okvirni sporazum između „Prijedorputeva“ i „Puteva RS“ važio je od 2012. do 2016. godine. U maju 2016. „Putevi“ raspisuju novi tender za održavanje magistralnih i regionalnih puteva u oblasti 1 za period od 2016. do 2020. godine i ponudu ponovo šalje Čorokalo. Nije spomenuo arbitrima, ali 12 miliona KM jeftiniju ponudu poslalo je i preduzeće „Niskogradnja Marjanović“.

Slijede mnogobrojni žalbeni postupci i tender prerasta u borbu u Kancelariji za žalbe BiH. Ugovor između Nešića i Čorokala prestaje da važi 30. juna 2016. godine.

„Uz saglasnost sa tuženim, tužilac nastavlja da održava magistralne i regionalne puteve u oblasti 1 i nakon isteka okvirnog sporazuma, s tim da je od isteka okvirnog sporazuma do 31. decembra 2016. tužilac sa tuženim potpisao sporazum o arbitraži radi regulisanja prava i obaveza. Bilo je nužno neprekidno i trajno održavanje puteva i objekata i poslovi nisu smjeli biti odlagani“, naveo je Čorokalo.

Pohvalio se i da je na tom području već imao mrežu punktova, potrebne službe, mehanizaciju i kadrove. Iako su ugovori i sporazumi istekli, Nešić je od Čorokala tražio obavljanje pojedinih poslova i bio saglasan sa planom redovnog održavanja tokom 2017. godine.

Ni jedan ni drugi nisu insistirali na potpisivanju ugovora po jasno utvrđenim cijenama. Ispostavilo se da 12 mjesečnih situacija „Puteve“ košta 6.756.518 KM. Nešić nije isplaćivao novac dok ga „ne pokrije“ arbitražnim postupkom.

U odgovoru na tužbu upravo to je i naveo, braneći se da nisu potpisani pojedinačni ugovori kojim bi bilo pokriveno održavanje putne mreže tokom 2017. godine.

Nešićev izvršni direktor za tehničke poslove Duško Gojić priznao je pred sudijama da ugovora nije bilo, da su pristizale mjesečne fakture, ali da nisu potpisivane, jer nije bilo pravnog osnova. Takođe, nije imao uvida u građevinske knjige i dnevnike da bi znao šta je od poslova završeno.

„Opšti stav je bio da se ne može stati sa redovnim održavanjem puteva, jer u skladu sa Zakonom o javnim putevima mora biti obezbijeđen siguran saobraćaj“, stoji u Gojićevoj ispovijesti.

Vještaci ekonomske struke procijenili su Čorokalov rad i sudije su presudom pokrile fakture koje su „Putevima“ stizale od „Prijedorputeva“. Desetine hiljada maraka vrijedne naknade arbitrima odmjerene su u skladu sa Sporazumom o arbitraži između ova dva preduzeća. 

U maju 2018. Nešić ponovo, na osnovu nezakonitog tendera teškog 26 miliona KM, potpisuje ugovor sa Čorokalovima firmama „Kozaraputevi“ i „Prijedorputevi“. Ni nakon novih žalbi „Marjanovića“ i presude Suda BiH, Nešić ne odustaje od starog putarskog saradnika. Ignoriše nalog Kancelarije za žalbe BiH prema kojem je obavezan da raskine ovaj milionski ugovor.

ISTORIJAT MILIONSKOG TENDERA

„Niskogradnja Marjanović“ je podnijela tužbu Sudu BiH protiv rješenja prema kojem je u maju 2018. godine potpisan ugovor između Nešića i Čorokala. Sud je prihvatio i predmet vratio Kancelariji za razmatranje žalbi na ponovni postupak.

KRŽ 21. januara 2019. usvaja žalbu i kompletan postupak vraća „Putevima“. Nešić nije ispoštovao nalog pa se „Niskogradnja Marjanović“ ponovo žalila. Kancelarija za žalbe nije imala strpljenja za Nešićevo privatizovanje miliona pa mu je dala rok od 15 dana, ali je direktor nedavno ponovo odbio nalog.

Kancelarija će, prema obećanjima, pokrenuti prekršajni postupak protiv „Puteva“. Ovo javno preduzeće je, zbog posljednje Nešićeve odluke, tužio  Goran Marjanović, vlasnika firme „Niskogradnja Marjanović“, koja je zbog mimozakonskih odluka izgubila dobit od 2,6 miliona KM.

Ranije podnesena krivična prijava u ovom slučaju, dopunjavana čak sedam puta, pala je pred banjalučkim Okružnim javnim tužilaštvom, jer tužioci nisu našli osnov sumnje da je Nešić upetljan u kriminal. Donesena je naredba o nesprovođenju istrage.

(zurnal.info)