Neobična reforma poslovanja:Bez konkursa zaposleni direktorovi prijatelji i kćerka predsjednice Upravnog odbora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Bez konkursa zaposleni direktorovi prijatelji i kćerka predsjednice Upravnog odbora

Bez konkursa zaposleni direktorovi prijatelji i kćerka predsjednice Upravnog odbora

Kada je stupio na dužnost novog generalnog direktora Javne ustanove Apoteke Sarajevo 1. januara 2012. godine Nedim Hrelja sa sobom je poveo provjerenu ekipu. Odmah po dolasku najavio je značajne izmjene dotadašnje organizacione strukture JU, novi i moderniji pravac poslovanja, te zbog toga uposlio i nove radnike.

A slučajnost ili ne, vrijedno pažnje je to da novi mladi i perspektivni uposlenici direktora Hrelju poznaju od ranije – zajedno su, do njegovog prelaska u JU Apoteke Sarajevo, radili u kompaniji Nycomed, u kojoj je Hrelja bio direktor predstavništva za BiH. Od resornog ministarstva novi direktor Apoteka Sarajevo tražio je i dobio odobrenje za zapošljavanje novog kadra bez ikakvog konkursa. Tako je jedino i moguće da su tri od pet novouposlenih direktora sektora u Apoteke stigli upravo iz Nycomeda. Zanimljivo je skrenuti i pažnju da je, uz izuzetke, dobrom dijelu njih, posao u Nycomedu bilo prvo radno mjesto, što nije ni čudno s obzirom da je najmlađi od njih rođen 1986. godine.

Posao i za kćerku predsjednice Upravnog odbora

Novi direktori zauzeli su čelne pozicije u četiri sektora. Igor Martinović, novi direktor marketinga u Apotekama, rođen je 1986. godine. U Nycomedu je radio manje od dvije godine. Njegov stari-novi kolega Fatmir Avdić tek je nešto stariji – rođen je 1984. I on je radio u Nycomedu a u Apotekama je dobio posao direktora Službe za razvoj i istraživanje.

Da je Nycomed pretrpio ozbiljan odliv kvalitetnih kadrova kada je Nedim Hrelja u JU Apoteke Sarajevo poveo provjerenu ekipu, svjedoči i primjer trećeuposlene – Fatime Insanić, rođene 1978. godine, koja je dobila posao direktorice Službe za prodaju.

Posao rukovodioca Sektora za ljudske resurse dobila je Nermina Bećirević.

Svakako treba biti pošten pa navesti da nisu svi novi uposlenici radili u Nycomedu. Tako je, naprimjer, Selma Alibegović (rođena 1985. godine) u Ustanovi dobila posao marketinške analitike tržišta, razvoja marketing miksa, promotivnog planiranja i edukativnog marketinga. Selmina majka Meliha Pozderac-Memija predsjednica je Upravnog odbora JU Apoteke Sarajevo. Da li je slučajnost da je upravo Selma primljena bez konkursa u ustanovu u kojoj njena majka obavlja ovako važnu ulogu, ostavljamo čitaocima da prosude. Na pitanje da li je u rodbinskoj vezi sa doktoricom Pozderac-Memija, Selma je novinarima Žurnala odgovorila:

- Uzmite rodni list pa provjerite. Nepristojni ste.

Govoreći o zapošljavanju novih kadrova direktor Nedim Hrelja je u odgovoru na poslaničko pitanje rekao kako se radi o educiranom i perspektivnom kadru koji je već priznat i dokazan u struci te upravo oni čine okosnicu novog mendžmenta. Na poslaničko pitanje odgovoreno je u razumnom roku, ali su novinari Žurnala zakazivanje termina za razgovor čekali sedmicama, nakon čega je uslijedila obavijest da će nas direktor Hrelja primiti u 26. kalendarskoj sedmici ove godine a da ćemo “detaljne upute” o mjestu i vremenu sastanka dobiti u 23. kalendarskoj sedmici.

(zurnal.info)