Kako je potrošeno 3,7 miliona:Bez obzira na nezakonitosti, Čuvalo ponovo imenovan za direktora staračkog doma
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Kako je potrošeno 3,7 miliona: Bez obzira na nezakonitosti, Čuvalo ponovo imenovan za direktora staračkog doma

Starački dom u LJubuškom u prošloj godini imao je mnogo propusta u poslovanju. UO predložio a Federalna vlada odobrila ponovno imenovanje dosadašnjeg direktora Marijana Čuvala

Bez obzira na nezakonitosti, Čuvalo ponovo imenovan za direktora staračkog doma
Ministar Vesko Drljača svečano otvara Dom; FOTO: Vecernji.ba

Marijan Čuvalo novi je/stari direktor Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite (Starački dom Ljubuški) u vlasništvu Federacije BiH.

Čuvalu je ovo drugi mandat: tu je zapravo od početka rada ustanove. Starački dom otvoren je 2016, a prve korisnike primio je sredinom 2017., nakon višegodišnjeg renoviranja vrijednog skoro pet miliona KM. Uprava ustanove imenovana je 2016.

Prva stvar koju je Marijan Čuvalo uradio još prije četiri godine kada je zasjeo u direktorsku fotelju bila je potpisivanje ugovora, prema nepostojećim zakonskim odredbama - i to za sebe. Predsjednik Upravnog odbora ove ustanove Jozo Barišić tada je sa Čuvalom sklopio ugovor po kojem direktor ima pravo na 24 plate ukoliko ustanova jednostrano raskine ugovor sa njim a on ne ostane zaposlenik.
Ako bi ugovor bio raskinut, a Čuvalo ostao da radi na drugoj poziciji u Ustanovi, poslodavac mu je dužan isplatiti iznos koji odgovara iznosima preostalih plata koje bi ostvario kao direktor do kraja direktorskog mandata – kao da ugovor nije ni otkazan!

Ovaj presedan koji će možda dati ideju i drugim direktorima javnih ustanova u Federaciji zabilježen je i u revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH za 2019:

- Na ovakav način direktoru je osigurana naknada i za slučaj kada ne izvršava efikasno svoju dužnost. Ne možemo potvrditi osnovanost i opravdanost visine utvrđene posebne naknade od 24 mjesečne plate u slučaju jednostranog otkaza ugovora, budući da nije utemeljena Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu FBiH i Zakonom o radu.  

Revizija navodi da je direktorski (menadžerski) ugovor Marijana Čuvala mijenjan dva puta “zbog organizacijskih i poslovnih promjena”. U oktobru 2017. mu je povećan koeficijent radnog mjesta na 6,80 i plata na 3.285 KM.

Ovu atraktivnu poziciju direktoru Čuvalu omogućio je (uz odobrenje Federalne vlade) upravni odbor, čiji članovi primaju po 500 KM naknade mjesečno (predsjednik 600), bez obzira radili ili ne, održavali sastanke ili ne. Neki od članova UO bili su u sukobu sa zakonom, ali u Bosni i Hercegovini ovakvi apsurdi, očito je, ne znače više ništa.


Starački dom LjubuškiBEZ DOKAZA O ULAGANJU 3,7 MILIONA KM

U revizorskom izvještaju ustanove za prošlu godinu problematizirane su brojne stavke: upravljanje nekretninama, naknade za upravne i nadzorne odbore, finansijski izvještaji, nepostojanje plana rada i razvoja, menadžerski ugovori...
O svemu smo htjeli porazgovarati i sa direktorom Čuvalom, s obzirom da mu ovih dana počinje i novi mandat:

- Možete li me nazvati za nekoliko minuta – pitao je nakon što smo se predstavili.

Treba li reći da više nije odgovarao na telefonske pozive i poruke?

Ovi ugovori samo su kap u moru teških nepravilnosti koje je revizija utvrdila za poslovanje u 2019. godini.
Ustanova starački dom Ljubuški nema vjerodostojnu dokumentaciju koju je mogla priložiti na zahtjev revizije za skoro 3,7 miliona KM ulaganja i vrijednosti građevinskih objekata Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Netransparentno se u domu postupalo čak i kada je u pitanju hrana za štićenike. Utrošak prehrambenih proizvoda i kontrola zaliha u ovoj ustanovi su, po nalazu revizora – izostali.  
Ustanova na čelu sa Čuvalom nije donijela ni Plan rada i razvoja za narednih pet godina.

 (zurnal.info)

Načelnik Općine Ljubuški Nevenko Barbarić, Marijan Čuvalo i ministar Vesko Drljača


POZNATA IMENA U UPRAVNIM ODBORIMA

Od aprila 2018. temeljna uloga Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški je pružanje usluga starim, hronično bolesnim, invalidnim i iznemoglim osobama.
Novi mandat Čuvalu je omogućio Upravni odbor Ustanove koji je imenovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Predsjednik Jozo Barišić, članovi Milan Ševo, Ivana Barišić, Ivan Bebek i Namik Hodžić. O “angažmanu” porodice Ševo Žurnal je pisao više puta, ali i ulozi u "obrazovnom procesu" u BiH. Iako se Milan Ševo teretio zbog davanja netačnih podataka o sukobu interesa prilikom imenovanja od strane Vlade FBiH za člana UO Ustanove za socijalnu zaštitu Ljubuški, to za ministarstva koja bi trebala kontrolisati zakonitost rada nije važno.
Uposlenik je Zavoda zdravstvenog osiguranja ZHŽ, zastupnik u Skupštini ZHŽ (HDZ), bivši je tajnik HDZ-a Ljubuški.  
Nije odgovorio na naša pitanja o motivima ponovnog izbora Marijana Čuvala na poziciju direktora.   

Osim UO, Ministarstvo Veska Drljače imenovalo je i Nadzorni odbor: predsjednica Memnuna Mahić, te Radmila Gašpar i Ivan Jelčić.

Godišnji prihod ove ustanove je oko 1,3-1,4 miliona KM. Samo u prošloj godini na naknade članovima UO, NO i razih komisija potrošeno je oko 50 hiljada KM. Pet članova UO inkasiralo je 31 hiljadu KM. Naknade su isplaćivane bez obzira na to da li je bilo sjednice i da li se uopće radilo taj mjesec, jer je tako regulisano poslovnikom.
Mjesečna naknada za predsjednike odbora je 600 a za članove 500 KM!
Zakonom je definisano da nadzor nad radom ove ustanove vrše federalna ministarstva: Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo pravde.
Sve navedeno ipak nije bilo prepreka ministarstvima koja su zadužena za praćenje zakonitosti rada ove ustanove (u prvom redu Ministarstvo za rad i socijalnu politiku SBB-ovog Veska Drljače), ni Vladi Federacije BiH da problematiziraju ovo imenovanje.
Federalna vlada saglasnost za imenovanje dala je 28. avgusta 2020.

Podsjetimo, u maju ove godine Sadik Ahmetović imenovan je za direktora Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Malo protesta, najava o inspekcijskom nadzoru Vlade TK izrečena reda radi. Inspekcija kojoj su se obratili, kao što smo pisali, uopće nema nadležnost za takvo djelovanje. 

Rijetko se više spominje i odgovornost Vlade i resornih ministarstava za dešavanja u Pazariću. 

Starački dom u Ljubuškom još je jedan sličan slučaj u nizu.

(zurnal.info)