Nasilje nad ženama, a naročito nasilje u porodici nije privatni nego društveni problem i u njegovo suzbijanje moraju da se uključe svi akteri društva, upozoreno je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom "Zajedno protiv nasilja nad ženama".

Ovaj skup su okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" organizirali Agencija za ravnopravnost spolova BiH, te gender centri Federacije BiH i RS-a da bi se iskazala odlučnost predstavnika vlasti da prihvate obaveze na rješavanju problema nasilja nad ženama.

Na konferenciji je istaknuto da se nasilje u porodici konstantno dešava, ali je i ocijenjeno da žrtve sve više stiču povjerenje u institucije i češće prijavljuju nasilje.

U 98 posto slučajeva žrtve nasilja u porodici su žene i djevojčice, a u dva posto su to muškarci i dječaci. Najčešći oblici nasilja su fizičko, psihično, seksualno i ekonomsko nasilje.

-Moramo postati društveno odgovorni kako bi žrtva stekla povjerenje u institucije i društvo i prijavila nasilje, kazala je predstavnica Gender centra RS-a Dijana Tepšić.

Ona navodi da je u RS-u od 2005. do 2008. bilo 10.438 žrtava nasilja te da su se tokom devet mjeseci ove godine na Sos Liniju za pomoć žrtvama nasilja prijavile 1.582 žrtve.

Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković napomenula je da nisu samo gender institucionalni mehanizmi, porodice ili škole odgovorni za ovaj problem, nego cijelo društvo.

Navela je da je u parlamentarnoj proceduri u FBiH novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici kojim ćemo na mnogo bolji način regulirati pitanje zaštite žrtava, pitanje osoba koje vrše nasilja te rad sigurnih kuća.

Najavila je da će gender centri u BiH zajedno s Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH napraviti jednu zajedničku metodologiju u vezi s problemom nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja za područje FBiH u ovoj godini su se prijavile 2.024 žrtve nasilja.

Podršku ovom skupu svojim učešćem su dali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH te vlasti FBiH i RS-a. Ukazali su na ulogu vlasti u podršci ženama žrtvama nasilja te naglasili značaj i ulogu muškaraca u borbi protiv nasilja nad ženama.

(FENA)

">Nasilje nad ženama, a naročito nasilje u porodici nije privatni nego društveni problem i u njegovo suzbijanje moraju da se uključe svi akteri društva, upozoreno je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom "Zajedno protiv nasilja nad ženama".

Ovaj skup su okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" organizirali Agencija za ravnopravnost spolova BiH, te gender centri Federacije BiH i RS-a da bi se iskazala odlučnost predstavnika vlasti da prihvate obaveze na rješavanju problema nasilja nad ženama.

Na konferenciji je istaknuto da se nasilje u porodici konstantno dešava, ali je i ocijenjeno da žrtve sve više stiču povjerenje u institucije i češće prijavljuju nasilje.

U 98 posto slučajeva žrtve nasilja u porodici su žene i djevojčice, a u dva posto su to muškarci i dječaci. Najčešći oblici nasilja su fizičko, psihično, seksualno i ekonomsko nasilje.

-Moramo postati društveno odgovorni kako bi žrtva stekla povjerenje u institucije i društvo i prijavila nasilje, kazala je predstavnica Gender centra RS-a Dijana Tepšić.

Ona navodi da je u RS-u od 2005. do 2008. bilo 10.438 žrtava nasilja te da su se tokom devet mjeseci ove godine na Sos Liniju za pomoć žrtvama nasilja prijavile 1.582 žrtve.

Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković napomenula je da nisu samo gender institucionalni mehanizmi, porodice ili škole odgovorni za ovaj problem, nego cijelo društvo.

Navela je da je u parlamentarnoj proceduri u FBiH novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici kojim ćemo na mnogo bolji način regulirati pitanje zaštite žrtava, pitanje osoba koje vrše nasilja te rad sigurnih kuća.

Najavila je da će gender centri u BiH zajedno s Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH napraviti jednu zajedničku metodologiju u vezi s problemom nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja za područje FBiH u ovoj godini su se prijavile 2.024 žrtve nasilja.

Podršku ovom skupu svojim učešćem su dali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH te vlasti FBiH i RS-a. Ukazali su na ulogu vlasti u podršci ženama žrtvama nasilja te naglasili značaj i ulogu muškaraca u borbi protiv nasilja nad ženama.

(FENA)

">
:BiH: Na SOS telefone 3.606 osoba prijavilo zlostavljanje
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

BiH: Na SOS telefone 3.606 osoba prijavilo zlostavljanje

Nasilje nad ženama, a naročito nasilje u porodici nije privatni nego društveni problem i u njegovo suzbijanje moraju da se uključe svi akteri društva, upozoreno je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom "Zajedno protiv nasilja nad ženama".

Ovaj skup su okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" organizirali Agencija za ravnopravnost spolova BiH, te gender centri Federacije BiH i RS-a da bi se iskazala odlučnost predstavnika vlasti da prihvate obaveze na rješavanju problema nasilja nad ženama.

Na konferenciji je istaknuto da se nasilje u porodici konstantno dešava, ali je i ocijenjeno da žrtve sve više stiču povjerenje u institucije i češće prijavljuju nasilje.

U 98 posto slučajeva žrtve nasilja u porodici su žene i djevojčice, a u dva posto su to muškarci i dječaci. Najčešći oblici nasilja su fizičko, psihično, seksualno i ekonomsko nasilje.

-Moramo postati društveno odgovorni kako bi žrtva stekla povjerenje u institucije i društvo i prijavila nasilje, kazala je predstavnica Gender centra RS-a Dijana Tepšić.

Ona navodi da je u RS-u od 2005. do 2008. bilo 10.438 žrtava nasilja te da su se tokom devet mjeseci ove godine na Sos Liniju za pomoć žrtvama nasilja prijavile 1.582 žrtve.

Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković napomenula je da nisu samo gender institucionalni mehanizmi, porodice ili škole odgovorni za ovaj problem, nego cijelo društvo.

Navela je da je u parlamentarnoj proceduri u FBiH novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici kojim ćemo na mnogo bolji način regulirati pitanje zaštite žrtava, pitanje osoba koje vrše nasilja te rad sigurnih kuća.

Najavila je da će gender centri u BiH zajedno s Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH napraviti jednu zajedničku metodologiju u vezi s problemom nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja za područje FBiH u ovoj godini su se prijavile 2.024 žrtve nasilja.

Podršku ovom skupu svojim učešćem su dali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH te vlasti FBiH i RS-a. Ukazali su na ulogu vlasti u podršci ženama žrtvama nasilja te naglasili značaj i ulogu muškaraca u borbi protiv nasilja nad ženama.

(FENA)

BiH: Na SOS telefone 3.606 osoba prijavilo zlostavljanje

U RS-u od 2005. do 2008. bilo 10.438 žrtava nasiljaa tokom devet mjeseci ove godine na Sos Liniju za pomoć žrtvama nasilja prijavile 1.582 žrtve. Na SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja za područje FBiH u ovoj godini su se prijavile 2.024 žrtve nasilja.