Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potvrdio je novinarima u Banjoj Luci da, u ovoj akciji koju provode policije oba entiteta, dosad je obradom obuhvaćeno više od 60 osoba, lišeno slobode njih 35, a pretres se radi na 70 lokacija na prostoru RS-a, Federacije BiH i Brčko Distrikta.

Policije su dosad zaplijenile sedam kilograma skanka, određenu količina heroina, tableta ekstazi te opreme koja služi za distribuciju narkotičkih sredstava.

Otkrivena je i veća količina automatskog oružja, različitih vrsta eksploziva, ručnih bombi, pištolja, mobilnih telefona, kao i određena količina novca za koju se pretpostvlja da potječe iz vršenja ovih krivičnih djela.

Akcija se provodi pod koordinacijom Specijalnog tužilaštva RS-a, a u saradnji s Okružnim tužilaštvom Doboj.

U akciji učestvuju operativni dijelovi MUPRS-a, Uprava kriminalističke policije, jedinica Specijalne policije, centri javne bezbjednosti Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, te Federalna uprava policije, kantonalni MUP-ovi te policija Brčko Distrikta.

Akciju „Gradina“ počeo je 2008. godine CJB Doboj, a u saradnji s Upravom kriminalističke policije MUPRS-a, dok je slobode lišeno više osoba i oduzeta veća količina droge.

(FENA)

"> Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potvrdio je novinarima u Banjoj Luci da, u ovoj akciji koju provode policije oba entiteta, dosad je obradom obuhvaćeno više od 60 osoba, lišeno slobode njih 35, a pretres se radi na 70 lokacija na prostoru RS-a, Federacije BiH i Brčko Distrikta.

Policije su dosad zaplijenile sedam kilograma skanka, određenu količina heroina, tableta ekstazi te opreme koja služi za distribuciju narkotičkih sredstava.

Otkrivena je i veća količina automatskog oružja, različitih vrsta eksploziva, ručnih bombi, pištolja, mobilnih telefona, kao i određena količina novca za koju se pretpostvlja da potječe iz vršenja ovih krivičnih djela.

Akcija se provodi pod koordinacijom Specijalnog tužilaštva RS-a, a u saradnji s Okružnim tužilaštvom Doboj.

U akciji učestvuju operativni dijelovi MUPRS-a, Uprava kriminalističke policije, jedinica Specijalne policije, centri javne bezbjednosti Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, te Federalna uprava policije, kantonalni MUP-ovi te policija Brčko Distrikta.

Akciju „Gradina“ počeo je 2008. godine CJB Doboj, a u saradnji s Upravom kriminalističke policije MUPRS-a, dok je slobode lišeno više osoba i oduzeta veća količina droge.

(FENA)

">
:BiH: Uhapšeno 35 osoba
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

BiH: Uhapšeno 35 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potvrdio je novinarima u Banjoj Luci da, u ovoj akciji koju provode policije oba entiteta, dosad je obradom obuhvaćeno više od 60 osoba, lišeno slobode njih 35, a pretres se radi na 70 lokacija na prostoru RS-a, Federacije BiH i Brčko Distrikta.

Policije su dosad zaplijenile sedam kilograma skanka, određenu količina heroina, tableta ekstazi te opreme koja služi za distribuciju narkotičkih sredstava.

Otkrivena je i veća količina automatskog oružja, različitih vrsta eksploziva, ručnih bombi, pištolja, mobilnih telefona, kao i određena količina novca za koju se pretpostvlja da potječe iz vršenja ovih krivičnih djela.

Akcija se provodi pod koordinacijom Specijalnog tužilaštva RS-a, a u saradnji s Okružnim tužilaštvom Doboj.

U akciji učestvuju operativni dijelovi MUPRS-a, Uprava kriminalističke policije, jedinica Specijalne policije, centri javne bezbjednosti Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, te Federalna uprava policije, kantonalni MUP-ovi te policija Brčko Distrikta.

Akciju „Gradina“ počeo je 2008. godine CJB Doboj, a u saradnji s Upravom kriminalističke policije MUPRS-a, dok je slobode lišeno više osoba i oduzeta veća količina droge.

(FENA)