:CHP: Strane sudije i tužioci samo još jedna lažna dilema
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

CHP: Strane sudije i tužioci samo još jedna lažna dilema

CHP: Strane sudije i tužioci samo još jedna lažna dilema

Pitanje ostanka ili odlaska stranih sudija i tužioca još jedna je lažna dilema, a suštinski problem je kako uspostaviti nezavisno, profesionalno i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini, smatraju u Centaru za humanu politiku.

BiH treba pravosuđe koje će biti sposobno da uspješno procesuira sve odgovorne za ratne zločine, organizirani i privredni kriminal, kao i kriminal u koji su direktno ili indirektno uključeni predstavnici institucija vlasti i stranačka elita.

"Pravosuđe koje samo sebe bira i samo sebi odgovara, koje štiti većinu odgovornih za zločine i kriminal, koje ne oduzima opljačkanu imovinu, koje ima dva miliona neriješenih predmeta i čiji je rezultat blizu nule, kada se radi o krivičnom procesuiranju odgovornih iz institucija vlasti i stranačkih elita, po volji je domaćih političara i predstavnika međunarodne zajednice u BiH", rečeno je u saopćenju Centra.

Strane sudije i tužioci čine oko jedan posto od ukupnog broja tužilaca i sudija u našoj državi.

(Fena)