Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Demokratski nastavak rata
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Demokratski nastavak rata

Demokratski nastavak rata

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 nastavak rata

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 bh- linija

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 bih danas

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 nakon

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 odlazak---

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 demo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 men

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 2021-

 

(zurnal.info)