Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Desnica na Balkanu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Desnica na Balkanu

Desnica na Balkanu
Đoko Ninković

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

(zurnal.info)