Zloupotreba službenih vozila:Dodik potrošio 25.000 maraka na pranje automobila
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Dodik potrošio 25.000 maraka na pranje automobila

Dodik potrošio 25.000 maraka na pranje automobila

Unija studenata Republike Srpske predložila je Vladi RS konkretan način kako da ostvari uštede u sve mršavijem entitetskom budžetu.

Neophodno je sva vozila iz voznog parka u vlasništvu institucija Republike Srpske i javnih preduzeća, a koja su nabavljena u posljednje dvije godine i čija nabavna cijena prelazi vrijednost 30.000 KM, u narednih 30 dana staviti na licitaciju, saopšteno je iz Unije studenata.

Na taj način, kako su naveli, ostvarili bi se, ne samo pozitivni efekti u vezi sa budžetom, već bi se poslala mnogo ozbiljnija poruka.

Naime, predlagati mjere štednje, a u isto vrijeme, omogućavati pojedincima koji obavljaju javne funkcije korišćenje vozila čija se nabavna cijena kreće od 30.000 KM do 120.000 KM apsolutno smatramo nespojivim, poručili su iz Unije.

STARO ZA NOVO

Nažalost, građani Bosne i Hercegovine odavno su naviknuti da političari, funkcioneri, direktori i ini zaposleni u državnim institucijama i javnoj upravi službena vozila koriste i kao lična, a da oni (građani) za to izdvajaju novac. I to ne mali.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je da pojedine entitetske institucije nisu poštovale zakon i utvrđene procedure u vezi sa službenim putovanjima, korištenjem službenih automobile i njihovim održavanjem. U revizorskom izvještaju o poslovanju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS tako je navedeno da su rashodi za tekuće održavanje u 2011. godini iskazani u iznosu od 27.302 KM i da su se najvećim dijelom odnosili na rashode za tekuće održavanje putničkih vozila. Ministarstvo nije provelo postupak javnih nabavki za izbor dobavljača za usluge održavanja automobila, što je utvrđeno i u prethodnoj reviziji. Takođe, revizijiom je utvrđeno da je ulaganje u dodatnu opremu motornih vozila (2.989 KM) trebalo planirati na poziciju Izdaci za nabavku opreme, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Osim toga, u Ministarstvu zdravlja za nabavku automobile koristili su postupak zamjene „staro za novo“, a revizija tvrdi da takav postupak Zakon o javnim nabavkama ne poznaje.

Mišljenje revizije je da se u postupku javne nabavke novih vozila ne mogu istovremeno prodavati stara vozila, i to kao dio jedinstvenog postupka javne nabavke.

U postupku nabavke roba, usluga i radova ugovorni organ obavezan je primjenjivati Zakon o javnim nabavkama, a za prodaju potrebno je da primjenjuje pravila javne licitacije. Provođenjem nabavke na takav način ne poštuju se osnovni principi, definisani članom 1. Zakona o javnim nabavkama, koji se odnose na pravednu i aktivnu konkurenciju među potencijalnim ponuđačima, jednak tretman, nediskriminaciju i transparentnost, konstatovali su revizori.

Da stvar bude gora, revizija je utvrdila da je knjigovodstvena vrijednost starih vozila iznosila 79.949 KM, a da je procijenjena vrijednost ponuđača iznosila 37.800 KM, tako da je gubitak od prodaje iznosio 33.149 KM.

Nepravilnosti u vezi sa korištenjem službenih automobile revizori su pronašli i u Republičkoj upravi za igre na sreću. Ova Uprava se gorivom snabdijeva od „Nestro Petrola“ a.d. Banja Luka, sa kojim ima sklopljen ugovor, ali nije ispoštovala normative potrošnje i način korišćenja i održavanja službenih vozila, koji su definisani Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, donesenim u septembru 2009. godine.

Preporučuje se Upravi da Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, u dijelu koji se odnosi na normative potrošnje goriva, usaglasi sa postojećim voznim parkom, te sa većom odgovornošću pristupi kontroli utroška goriva po vozilima, navedeno je u revizorskom izvještaju.

SIMBOL ELITE

Dok u Ministarstvu zdravlja skuplja a starija vozila mijenjaju za jeftinija nova, a u Upravi za igre na sreću ne evidentiraju kada i kome se toči gorivo, u Službi predsjednika Republike Srpske su tokom 2011. godine na pranje automobila potrošili 25.690 KM. Revizija je ustanovila i sljedeće:

Rashodi po osnovu putovanja i smještaja iskazani su u iznosu od 573.389 KM što je za 2 posto više u odnosu na rebalansom odobrena sredstva, a čine ih: rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji (57.878 KM), u inostranstvu (216.406 KM), rashodi po osnovu utroška goriva za 19 automobila (299.105 KM).

Revizori su upozorili da se putni nalozi u Službi predsjednika RS neblagovremeno pravdaju, te da na putnim nalozima nije evidentirano vrijeme prelaska granice iz i u BiH, što nije u skladu sa čl. 8. Uredbe o izdacima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru RS.

Preporučujemo generalnom sekretaru Službe da u potpunosti obezbijedi primjenu odredaba Uredbe o izdacima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru RS i internog Pravilnika o naknadama i drugim primanjima izabranih, postavljenih i ostalih zaposlenih, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Na kraju, teško da će Vlada RS prihvatiti prijedlog Unije studenata sa početka priče. Mnogi od ministara odavno su izgubili vezu sa običnim svijetom da bi znali kako teško žive radnici, seljaci, penzioneri, studenti…. Sebe smatraju elitom, a automobili u kojima se voze samo treba da potvrde taj navodni elitizam.

(zurnal.info)