On je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao da je ranije započeta procedura o pridruživanju BiH projektu „Partnerstvo za mir“ kao prvoj fazi eventualnog članstva u NATO.

I ranije je o tome stav zauzimala Narodna skupština RS-a i nije se tome suprotstavljala. Odluka o eventualnom ulasku BiH u NATO tek treba da se donese i sa strane BiH i NATO-a“, rekao je Dodik, koji se slaže da to „suštinsko pitanje može da bude predmet izjašnjavanja ljudi u RS-u, kao što se u mnogim zemljama Evrope i svijeta odlučuje o važnim pitanjima“.

Poručuje i da se „neće izbjegavati da se o tom važnom pitanju, ukoliko se postigne konsenzus, i na taj način izjašnjava“.

 

Prijedlog da se građani RS-a izjasne o članstvu BiH u NATO-u dao je SDS-a, čiji predsjednik Mladen Bosić je danas najavio i upućivanje u skupštinsku proceduru zakona o referendumu, koji bi jasno definirao građanske inicijative i omogućio da se o najvažnijim pitanjima neposredno izjasne i građani.

(FENA)

">On je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao da je ranije započeta procedura o pridruživanju BiH projektu „Partnerstvo za mir“ kao prvoj fazi eventualnog članstva u NATO.

I ranije je o tome stav zauzimala Narodna skupština RS-a i nije se tome suprotstavljala. Odluka o eventualnom ulasku BiH u NATO tek treba da se donese i sa strane BiH i NATO-a“, rekao je Dodik, koji se slaže da to „suštinsko pitanje može da bude predmet izjašnjavanja ljudi u RS-u, kao što se u mnogim zemljama Evrope i svijeta odlučuje o važnim pitanjima“.

Poručuje i da se „neće izbjegavati da se o tom važnom pitanju, ukoliko se postigne konsenzus, i na taj način izjašnjava“.

 

Prijedlog da se građani RS-a izjasne o članstvu BiH u NATO-u dao je SDS-a, čiji predsjednik Mladen Bosić je danas najavio i upućivanje u skupštinsku proceduru zakona o referendumu, koji bi jasno definirao građanske inicijative i omogućio da se o najvažnijim pitanjima neposredno izjasne i građani.

(FENA)

">
:Dodik za referendum o ulasku BiH u NATO
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Dodik za referendum o ulasku BiH u NATO

On je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao da je ranije započeta procedura o pridruživanju BiH projektu „Partnerstvo za mir“ kao prvoj fazi eventualnog članstva u NATO.

I ranije je o tome stav zauzimala Narodna skupština RS-a i nije se tome suprotstavljala. Odluka o eventualnom ulasku BiH u NATO tek treba da se donese i sa strane BiH i NATO-a“, rekao je Dodik, koji se slaže da to „suštinsko pitanje može da bude predmet izjašnjavanja ljudi u RS-u, kao što se u mnogim zemljama Evrope i svijeta odlučuje o važnim pitanjima“.

Poručuje i da se „neće izbjegavati da se o tom važnom pitanju, ukoliko se postigne konsenzus, i na taj način izjašnjava“.

 

Prijedlog da se građani RS-a izjasne o članstvu BiH u NATO-u dao je SDS-a, čiji predsjednik Mladen Bosić je danas najavio i upućivanje u skupštinsku proceduru zakona o referendumu, koji bi jasno definirao građanske inicijative i omogućio da se o najvažnijim pitanjima neposredno izjasne i građani.

(FENA)

Dodik za referendum o ulasku BiH u NATO

Lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da se odluka o eventualnom članstvu BiH u NATO-u tek treba da donese, a slaže se i s prijedlozima da bi se o tom važnom pitanju trebalo da izjasne i građani RS-a.