:Dva miliona za stambeno zbrinjavanje Roma
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Dva miliona za stambeno zbrinjavanje Roma

Dva miliona za stambeno zbrinjavanje Roma
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bosse Hedberg potpisat će sutra u Sarajevu sporazum o podršci Švedske agencije za razvoj (SIDA) projektu stambenog zbrinjavanja Roma u BiH.

Planirana sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH iznose 2.175.800 KM.

Na osnovu javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja odabrano je pet općina u FBiH i tri u RS-u i Brčko Distriktu.

Budući da je ostalo dosta projekata koji su zadovoljili propisane kriterije, a nisu mogli biti finansirani zbog nedostatka sredstava, SIDA je odlučila finansirati ostale projekte koji su zadovoljili kriterije, u iznosu od 10.500.000 švedskih kruna, odnosno 2,015.000 KM.

Na ovaj način bit će moguće dodatno finansirati projekte CARITAS-a, grada Banja Luke, preostali traženi iznos općine Ključ, općine Kladanj, Vitez, Bihać i Travnik.

Konačnu odluku o finansiranju ovih projekata donijet će Komisija za odabir projekata, nakon obilaska romskih lokacija predloženih u ovim projektima.

Nakon ceremonije potpisivanja sporazuma bit će najavljen početak procesa evidentiranja i uspostave baze podataka o Romima u BiH.

(Fena)