Iako im je saopćeno da ne ispunjavaju uslove:EP BiH opet traži da se izuzme od primjene Zakona o javnim nabavkama
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Iako im je saopćeno da ne ispunjavaju uslove: EP BiH opet traži da se izuzme od primjene Zakona o javnim nabavkama

Elektroprivreda BiH 2017. godine tražila oslobađanje od primjene Zakona o javnim nabavkama, a iz Agencije za javne nabavke BiH im je saopćeno da ne ispunjavaju uslove za to. Nakon imenovanja Tarika Rahića za v.d. direktora Agencije, iz Elektroprivrede BiH tražili reviziju iznesenog mišljenja

EP BiH opet traži da se izuzme od primjene Zakona o javnim nabavkama
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info


Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 22. oktobra 2020. godine imenovalo Tarika Rahića za novog v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH. Već 5. novembra generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija šalje Agenciji za javne nabavke BiH zahtjev za mišljenje – izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama za djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja II reda.

„Slijedom činjenice da je tržište, za pojedine djelatnosti, u potpunosti otvoreno za konkurenciju, ukazali bi da obaveza primjene Zakona o javnim nabavkama za djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja II reda, u okolnostima otvorenosti tržišta, dovodi do neravnopravnog položaja subjekte koji posluju na istom. U konkretnom slučaju posljedice otvorenosti tržišta električnom energijom ogledaju se u činjenici da JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama nije u mogućnosti provoditi nabavke na brz i efikasan način kako to vrše subjekti koji takvu obavezu nemaju“, naveo je, između ostalog, u svom zahtjevu Andelija.

Drugi je to put da se Elektroprivreda BiH obraća Agenciji za javne nabavke BiH sa sličnim zahtjevom. Prethodno su to uradili 22. augusta 2016. godine.

 

ELEKTROPRIVREDA BIH OBAVEZNA PRIMJENJIVATI ZAKON

 

Naime, tada se Elektroprivreda BiH obratila zahtjevom Agenciji za javne nabavke BiH, tražeći, ukratko, prvo mišljenje od Konkurencijskog vijeća BiH za ocjenu otvorenosti tržišta električne energije, a potom i oslobađanje od primjene Zakona o javnim nabavkama. 

Agencija za javne nabavke BiH se tada, u skladu s procedurama, obratila Konkurencijskom vijeću BiH sa zahtjevom za ocjenu otvorenosti za konkurenciju relevantnog tržišta električne energije u djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja električne energije.

„Konkurencijsko vijeće, na osnovu naprijed navedenog, smatra da je tržište električne energije otvoreno za konkurenciju u segmentu proizvodnje električne energije i opskrbe električne energije kupaca II reda“, navodi se u mišljenju Konkurencijskog vijeća BiH iz januara 2017. godine.

Međutim, samo mišljenje Konkurencijskog vijeća BiH nije dovoljan uvjet za izuzimanje od primjene Zakona o javnim nabavkama, već je potrebno da se radi o privrednom subjektu koji ne potpada pod sektorske ugovorne organe koji su obveznici primjene zakona. To su organi koji obavljaju djelatnosti u oblasti vodosnabdijevanja, energetike, prometa i poštanskih usluga.

Upravo su se na taj član Zakona o javnim nabavkama pozvali iz Agencije za javne nabavke BiH 2017. godine.

“Stoga, smatramo da privredno društvo koje potpada pod jednu od kategorija ugovornih organa iz člana 5. st (1) i (2) Zakona, u konkretnom slučaju JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, nije izuzeto od obaveze primjene Zakona za obavljanje sektorske djelatnosti”, navodi se u povratnoj informaciji koju je Agencija za javne nabavke BiH uputila Elektroprivredi BiH.

Dakle, prema tumačenju Agencije za javne nabavke BiH, Elektroprivreda BiH je organ koji obavlja djelatnost u oblasti energetike, te stoga ne može biti izuzeta od primjene Zakona o javnim nabavkama, bez obzira na mišljenje Konkurencijskog vijeća. 

S druge strane, imamo primjer BH Telecoma koji već godinama nije obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama. Prema tumačenju Agencije za javne nabavke BiH, to mu je omogućeno jer je, ukratko, tržište telekomunikacija otvoreno za konkurenciju, a organi koji obavljaju djelatnost telekomunikacija nisu obveznici primjene zakona. Obveznici primjene zakona su, ponovimo, organi koji obavljaju djelatnosti u oblasti vodosnabdijevanja, energetike, prometa i poštanskih usluga.

 

„NEMA RAZLOGA DA SE IZUZMU OD PRIMJENE ZAKONA“ 

 

Međutim, iz Elektroprivrede BiH smatraju da je mišljenje Agencije za javne nabavke BiH iz 2017. godine rezultat pogrešnog tumačenja zakona, te su se, kako je na početku teksta navedeno, u novembru 2020. ponovo obratili Agenciji za javne nabavke BiH tražeći sveobuhvatnu reviziju iznesenog mišljenja.

Iz Elektroprivrede BiH su za Žurnal ponovili kako je postupak pokrenut „zbog činjenice da primjena složene procedure nabavki prema Zakonu o javnim nabavkama, dovodi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na druge subjekte koji se bave djelatnostima snabdijevanja i proizvodnje električnom energijom“.  

„U tom smislu, intencija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je bila da kroz primjenu važećih propisa sagleda mogućnost otklanjanja takve neravnopravnosti“, istakli su iz Elektroprivrede BiH.

Mervan Miraščija iz Fonda za otvoreno društvo BiH za Žurnal kaže da sa stanovišta Zakona o javnim nabavkama nema niti jednog razloga da se Elektroprivreda BiH izuzme od primjene zakona. 

Komentirajući navode iz Elektroprivrede BiH o složenosti procedura nabavki prema zakonu, Miraščija ističe:

„Zakon o javnim nabavkama BiH daje sasvim dovoljno mogućnosti da se efikasno, efektivno, ekonomično, fer i korektno, bez ikakve diskriminacije nabavlja, i to u brzim rokovima. Njihova priča o problemima s rudnicima je stvar lošeg menadžmenta. Oni ne znaju kako da upravljaju rudnicima i ne znaju kako da izvrše restrukturiranje, a onda se „vade“  na javne nabavke.“

Dok iz Elektroprivrede BiH govore kako su „spremni da, u slučaju oslobađanja od primjene Zakona o javnim nabavkama, takve nabavke definišu internim aktima koji bi bili dostupni javnosti i postupak nabavki bi podrazumijevao transparentnost, konkurentnost i javnost u postupcima“, Miraščija ističe da bi na taj način zainteresovana javnost, najvjerovatnije, izgubila detaljan uvid u to na koji način Elektroprivreda BiH troši novac, kao što je to danas slučaj sa BH Telecomom.

Iz Agencije za javne nabavke BiH do kompletiranja teksta nisu odgovorili na Žurnalov upit u vezi s tim da li će promijeniti svoj raniji stav. Ipak, iz Elektroprivrede BiH su kratko naveli da je „Agencija za javne nabavke ostala pri svom prvobitnom stavu“.

Miraščija zaključuje da se Elektroprivreda BiH kao sektorski organ ne može izuzeti, ali da, ukoliko se to desi, „treba povlačiti pravne postupke i vidjeti zašto i na koji način su izuzeti od primjene zakona, a potom posebno kontrolisati svaku njihovu nabavku“.

(zurnal.info)