Ismijavanje zakona:EP BiH sarađuje sa firmama koje su počinile težak prekršaj u preduzeću

Istražujemo

Ismijavanje zakona: EP BiH sarađuje sa firmama koje su počinile težak prekršaj u preduzeću

Već drugi put „Elektroprivreda BiH“ bira za najpovoljnijeg ponuđača firmu koja se nalazi na listi kandidata koji su krivi za težak profesionalni prekršaj u ovom preduzeću. Dok iz „Elektroprivrede BiH“ to pravdaju činjenicom da se ne radi o istim predmetima nabavki, drugi smatraju kako se na ovaj način obesmišljava Zakon o javnim nabavkama

EP BiH sarađuje sa firmama koje su počinile težak prekršaj u preduzeću
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

Generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ Admir Andelija donio je u aprilu 2021. godine Listu kandidata/ponuđača koji su krivi za težak profesionalni prekršaj u ovom preduzeću. Dva mjeseca kasnije donesena je i o odluka o izmjenama i dopunama ove liste.

Na ovom spisku našle su se četiri firme koje su ranije počinile težak profesionalni prekršaj, zbog čega su prijevremeno raskinuti ugovori koje im je „Elektroprivreda BiH“ dodijelila. Drugim riječima, s ovim firmama su zaključeni određeni ugovori, iz „Elektroprivrede BiH“ očito nisu bili zadovoljni radom tih firmi, te su ugovori raskinuti.

 

Lista kandidata ponudjaca EPBiH

 

Kao što se može vidjeti, na listi je navedeno i o kojim konkretno predmetima nabavki je riječ. Međutim, ako jedna firma ne ispoštuje ugovorne obaveze kada je riječ o jednoj specifičnoj nabavci, da li nakon toga može dobiti ugovor za neku drugu nabavku? Ako pitate „Elektroprivredu BiH“ – može!

Već smo pisali da je konzorcij čiji je član kompanija „INZA“, a nakon što je objavljena navedena lista, dobio ugovor vrijedan skoro 420.000 KM bez PDV-a.

To nije jedini slučaj. Nedavno je direktor TE „Tuzla“ Izet Džananović donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge mjerenja sadržaja lebdećih čestica prašine PM10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero. Nakon provedene e-aukcije, odabran je Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka koji je ponudio cijenu od 2.214 KM bez PDV-a.

Kako objasniti to da se ugovor dodjeljuje firmi koja ranije, očito, nije ispoštovala ugovorne obaveze, odnosno firmi koja je počinila težak prekršaj u preduzeću?

Iz „Elektroprivrede BiH“ za Žurnal navode kako se u konkretnim slučajevima ne radi o predmetima nabavke koji su navedeni na listi kandidata/ponuđača koji su krivi za težak profesionalni prekršaj, nego o drugim predmetima nabavke.

„JP „Elektroprivreda d.d. – Sarajevo“ je zaprimila mišljenje Agencije za javne nabavke BiH u kojem se navodi da ugovorni organi mogu koristiti ovaj razlog za isključenje samo ukoliko je privredni subjekt ranije učinio profesionalni propust pri izvršenju nekog ugovora koji se veže za predmet nabavke. U skladu sa navedenim mišljenjem Agencije za javne nabavke BiH, u mogućnosti smo odbiti zahtjev za učešće ili ponudu na osnovu člana 45. Stav (5) Zakona o javnim nabavkama samo u istom predmetu javne nabavke u kojem je došlo do raskida ugovora“, navodi se u odgovoru Žurnalu.

Prema njihovom tumačenju, s obzirom na to da u oba slučaja nije riječ o nabavci zbog kojih su dospjeli na listu, ovim firmama mogu se dodijeliti drugi ugovori.

Evo šta piše u članu 45. stav 5. Zakona o javnim nabavkama:


Clan zakona ZJN


Mervan Miraščija iz Fonda za otvoreno društvo BiH za Žurnal ističe kako se član 45. zakona odnosi na ličnu sposobnost kandidata/ponuđača:

„Prema mom mišljenju ovaj član zakona je generalni, odnosno nema nikakve veze s konkretnim predmetima nabavke. Predmeti nabavke se uopšte i ne spominju u cijeloj odredbi. Stav 5. istog člana decidno navodi svoju opštu namjeru, te se zato ni u ovom dijelu uopšte ne spominje predmet nabavke.“

Dalje ističe kako misli da se u ovom slučaju radi o pogrešnom tumačenju odredbi zakona, sa namjerom. „Mislim da je zakonodavac ovom odredbom želio omogućiti ugovornim organima da isključe neprofesionalne i nepouzdane kandidate/ponuđače za određeni period, a na osnovu prethodnog iskustva i saradnje, i bez obzira na konkretan predmet nabavke. Također, mislim da drugačija tumačenja ove odredbe, odnosno njihova drugačija primjena, znači obesmišljavanje Zakona o javnim nabavkama i njegovo kršenje“, zaključuje Miraščija.

No, ono što posebno zabrinjava, ako su navodi iz „Elektroprivrede BiH“ tačni, jeste stav Agencije za javne nabavke BiH. Prema tom stavu, ako govorimo hipotetički, određena firma može više puta počiniti težak profesionalni prekršaj, odnosno više puta ne ispoštovati ugovorne obaveze, te opet dobiti neki naredni tender, pod uslovom da se on ne veže za predmet nabavke tih ranijih ugovora.

U svakom slučaju, tumačenja zakona su različita, što je samo još jedan u nizu razloga zbog kojih je neophodno usvajanje boljeg, preciznijeg i kvalitetnijeg Zakona o javnim nabavkama, što je jedan od prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za BiH.

(zurnal.info)