Bez obzira na upozorenja:Fahrudin Solak je nezakonito potrošio više od 18 miliona maraka!

Istražujemo

Bez obzira na upozorenja: Fahrudin Solak je nezakonito potrošio više od 18 miliona maraka!

Kako saznaje Žurnal, Federalna uprava civilne zaštite i Fahrudin Solak su mimo Zakona o javnim nabavkama potrošili više od 18 miliona maraka za nabavku medicinske i druge opreme. Svjesno kršeći Zakon o javnim nabavkama kupljeni su kreveti s madracima i posteljinom, lanč paketi, karbonske grijalice za šatore, razna medicinska oprema...

Fahrudin Solak je nezakonito potrošio više od 18 miliona maraka!

Federalna uprava civilna zaštite (FUCZ) i njen direktor Fahrudin Solak su od početka godine, mimo zakona, odnosno izuzimajući se od primjene Zakona o javnim nabavkama, potrošili više od 18 miliona maraka na kupovinu razne opreme!

Osim što su na ovaj način plaćali komunalne usluge (oko 30.000 maraka), nabavljena je i razna medicinska i druga oprema. Najviše novca, odnosno oko devet miliona maraka bez PDV-a potrošeno je na 100 komada inverzivnih respiratora.

Podsjetimo da je uvoznik respiratora “FH Srebrena malina” d.o.o. iz Srebrenice, firma koja se bavi uzgojem i preradom voća i povrća u vlasništvu Fikreta Hodžića. Nakon niza otkrivenih nepravilnosti kada je riječ o nabavci respiratora, SIPA i Tužilaštvo BiH pokrenuli su istragu.

Nešto manje od četiri miliona maraka FUCZ je izdvojila za 150.000 testova za detekciju koronavirusa. Ta nabavka uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Solak potpisao ugovor s firmom Cubicus o nabavci 20.000 testova. Pisali smo o tome kako je navedena kompanija registrovana kao kompanija za izradu namještaja, te da su FUCZ-u preprodali testove po višestruko višoj cijeni. Podsjetimo da je FUCZ za ovu nabavku izdvojila oko milion i 150 hiljada maraka bez PDV-a.

Osim navedenih, FUCZ je kupila još 20.000 testova. To je bila treća nabavka testova za detekciju koronavirusa. Ovoga puta je izdvojeno nešto manje od milion i 150 hiljada, a ugovor je zaključen isti dan kada i ugovor za nabavku 150.000 testova. 

Brisevi s viral transportnim medijem (20.000 komada) plaćeni su 100.000 maraka. Milion i 700 hiljada maraka plaćeno je 50.000 zaštitnih odijela, a zaštitna odijela, odnosno kombinezoni kupljeni su još četiri puta

Prvo je 30. marta plaćeno oko 650 hiljada maraka za 1.000 komada jednokratnih kombinezona, te 30.000 komada medicinskih maski. Desetak dana kasnije se za nabavku 500 dvokomponentnih zaštitnih odijela izdvojilo 50.000 maraka. Nešto ranije je 3.500 zaštitnih naočala, 700 zaštitnih odijela i 5.000 zaštitnih maski plaćeno oko 80.000 maraka, te je 1.000 višekratnih varenih zaštitnih odijela plaćeno 150.000 maraka.

Na isti način nabavljeno je i 600 kreveta s madracem i posteljinom po cijeni od oko 160.000 maraka, 20 ručnih medicinskih kamera sa sistemom mjerenja tjelesne temperature za 66.000 maraka, 100 infracrvenih karbonskih grijalica za šatore oko 35.000 maraka, 500 lanč paketa za 3.800 maraka...

Nabavljeno je i 10.000 komada vizira za lice, stotine hiljada raznih vrsta zaštitnih maski, zaštitnih rukavica, zaštitnih naočala, kao i stotine litara dezinfekcijskih sredstava.

Zaključno sa 7. majem, FUCZ je mimo zakona potrošila ukupno 18.798.516,86 maraka bez PDV-a.

IZUZEĆE OD ZAKONA

Sav ovaj novac koji je, podsjećamo, javni novac, potrošen je na osnovu člana 10, tački b) i d) Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj član zakona precizira u kojim slučajevima je moguće izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnih nabavkama. U tački d) praktično je opisano da se komunalije (voda, struja, smeće…) plaćaju na ovaj način. Od početka godine, FUCZ je na ovaj način potrošila oko 30.000 maraka, što nije sporno.

Međutim, svu navedenu medicinsku i drugu opremu FUCZ je nabavljala na osnovu tačke b) u kojoj piše sljedeće:

“Od primjene ovog zakona izuzimaju se ugovori o javnoj nabavci čije izvršenje zahtijeva posebne mjere sigurnosti, u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini.”

Za FUCZ, dakle, izvršenje nabavki medicinskih kamera, kreveta s madracem i posteljinom, lanč paketa, karbonskih grijalica za šatore i razne medicinske opreme zahtijeva posebne mjere sigurnosti?!

PREPORUKE I UPOZORENJA AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE

Dana 17. marta direktor Agencije za javne nabavke Đenan Salčin izdaje saopćenje u kojem navodi da se „u situaciji krajnje hitnosti, kada nije moguće primijeniti redovne postupke javne nabavke, ali ipak postoji dovoljno vremena, može koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci“.

Kada govorimo o tom postupku, govorimo o najnetransparentnijem postupku javne nabavke. Međutim, FUCZ i Fahrudin Solak nisu primijenili ni taj postupak, nego su se vodili drugim, već navedenim članom zakona na osnovu kojeg je primijenjeno izuzeće od primjene zakona.

U praksi, taj član zakona bi se trebao primjenjivati samo onda kada je potrebno hitno (govorimo o nekoliko sati, maksimalno dan ili dva) nabaviti neku robu ili uslugu. 

Samo nekoliko dana nakon izdanog saopćenja, Salčin izdaje još jedno saopćenje, odnosno daje upute i upozorava ugovorne organe:


I pored navedenog upozorenja, FUCZ na čelu s Fahrudinom Solakom je nastavila primjenjivati zakonske odredbe koji se tiču izuzeća od primjene zakona. I ugovor za kupovinu repiratora zaključen je nakon Salčinovih upozorenja.

Na ovaj način je, ponovimo još jednom, mimo Zakona o javnim nabavkama potrošeno blizu 19 miliona maraka javnog novca.

(zurnal.info)