:Inzko popisuje državnu imovinu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Inzko popisuje državnu imovinu

Inzko popisuje državnu imovinu

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko danas je pokrenuo proces u čijem toku će OHR prikupiti popis nekretnina nad kojima je na dan 31. decembra 1991. godine pravo raspolaganja ili upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina te nekretnina koje su na Bosnu i Hercegovinu prenesene kao rezultat međunarodnog sporazuma o sukcesiji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, saopćeno je iz OHR-a.

Imovina obuhvaćena ovim procesom te datum od kojeg popis počinje utvrđeni su jednoglasnom odlukom Vijeća ministara BiH usvojenom 9. aprila 2009. godine.

"Sada je jasno da Radna grupa za popis imovine kojoj je mandat dalo Vijeće ministara neće biti u stanju da završi popis imovine do isteka roka, 30. septembra 2009. godine, budući da nije bila u stanju da se dogovori čak ni o metodologiji prikupljanja podataka. Ne smije se propustiti mogućnost da se cilj u vezi s državnom imovinom u potpunosti ispuni prije novembarske sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira,” rekao je danas visoki predstavnik Valentin Inzko.

Popis imovine je tehnički proces prikupljanja podataka, prvenstveno iz Zemljišno-knjižnog ureda i katastra.

Riječ je o informacijama koje su već dostupne javnosti.

Prikupljanjem ovih informacija, OHR neće ni na koji način prejudicirati ishod političkog dogovora koji se mora postići o raspodjeli ove imovine.

U okviru procesa, OHR će prikupiti podatke iz svakog od 48 zemljišno-knjižnih ureda u BiH.

Kada budu prikupljene sve potrebne informacije, OHR će dostaviti izvještaj Vijeću ministara i entitetskim premijerima, koji onda moraju odlučiti o tome kako će raspodijeliti imovinu putem sporazuma između državne i entitetskih vlada.

Iznalaženje prihvatljivog i održivog rješenja za pitanje raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti je prvi od pet ciljeva koje je postavio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira kao preduslov za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor je dao upute visokom predstavniku da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da svih pet ciljeva bude u potpunosti ispunjeno.

Svako ko se protivi ovome trebao bi objasniti zašto je protiv transparentnog procesa prikupljanja informacija kojim će se utvrditi status imovine koja pripada građanima Bosne i Hercegovine”, rekao je visoki predstavnik, navodi se u saopćenju OHR-a.

(Fena)