Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Ispunili smo sve uslove da nas nikada ne prime u EU
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Ispunili smo sve uslove da nas nikada ne prime u EU

Ispunili smo sve uslove da nas nikada ne prime u EU
Đoko Ninković

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

 

(zurnal.info)