Javne nabavke Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo:Izabrana firma koja je sebe preporučila kao najpovoljnijeg ponuđača
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Javne nabavke Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: Izabrana firma koja je sebe preporučila kao najpovoljnijeg ponuđača

Da bi ispunili zahtjev iz tenderske dokumentacije da su u posljednje tri godine uredno izvršili dva posla slična nabavci Zavoda za javno zdravstvo KS, firma Config iz Mostara dostavila je potvrde koje su izdale dvije firme koje je osnovao Config. Za Zavod u ovim činjenicama nije bilo ništa sporno pa su Config izabrali kao najpovoljnijeg ponuđača za izradu softvera za praćenje kvalitete zraka u KS vrijedan 24,5 hiljade KM

Izabrana firma koja je sebe preporučila kao najpovoljnijeg ponuđača
Foto:akta.ba

 

Polovinom septembra prošle godine Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo raspisao je tender za nabavku usluga izrade sistema/softvera za prikupljanje, obradu i javni prikaz podataka (web stranica) sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo sa održavanjem za period od 12 mjeseci, procijenjene vrijednosti 24,5 hiljada maraka. Krajem septembra tender je poništen jer nijedna dostavljena ponuda nije bila prihvatljiva. Na odluku o poništenju žalila se firma Config iz Mostara. Žalba je usvojena da bi polovinom novembra firma Config iz Mostara bila izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Na ovu odluku zatim se žalila firma Eunoia navodeći, između ostalog, da je ova firma potvrde o dobro izvršenim poslovima izdala sama sebi.

 Odabrani ponuđač je dostavio i potvrde o dobro izvršenim poslovima, izdate od strane društava Breakpoint d.o.o. Mostar i eCard d.o.o. Mostar; oba društva sa sjedištem na adresi Kneza Višeslava bb Mostar (kao i Odabrani ponuđač), pri čemu je osnivač društva e Card d.o.o. Mostar upravo Odabrani ponuđač, a direktor isto lice kao direktor Odabranog ponudača. Uz to je direktor oba navedena pravna lica osnivač Odabranog ponuđača. Znači, Ivan Dragoje je osnivač i direktor Odabranog ponuđača, a njegova firma osnivač društva eCard d.o.o. Mostar u kojem je također i direktor, navedeno je u žalbi firme Enoia.

Jedan od uslova tenderske dokumentacije bio je da firma ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva uredno izvršena ugovora, čiji predmet nabavke je isti iii sličan predmetu nabavke čija procijenjena vrijednosti je minimalno jednaka iznosu procijenjene vrijednosti nabavke, u zadnje tri godine.

Firma Config iz Mostara dostavila je dvije potvrde u kojima je navedeno da je „firma Config d.o.o. uspješno izvršila posao izrade softwera“. Potvrde o dobro izvršenim poslovima firma Config je zaista dostavila od firmi eCard d.o.o i Breakpoint iz Mostara. Prema sudskom registru, firma Config iz Mostara u 100 procentnom je vlasništvu Ivana Dragoje koji je ujedno i direktor ove firme. Firma eCard, koja je izdala potvrdu o dobro obavljenim poslovima Configu, u vlasništu je firme Config d.o.o iz Mostara. Pored ove firme Config je osnivač i firme Breakpoint iz Mostara, zajedno sa još četiri fizička lica. Sve navedene firme čak su i registrovane na istoj adresi.

Navedeno nespomo dovodi u pitanje nepristranost ocjene kvaliteta izvršenog referentnog posla, s obzirom da Dragoje Ivan u svojstvu direktora društva eCard d.o.o. Mostar, izdaje i odgovara za istinitost reference izdate povezanom pravnom licu (Odabranom ponuđaču) u kojem obnaša funkciju odgovomog lica. Drugim riječima, sam sebi daje referencu, te prima i ostvaruje korist, što tu referencu čini ništavnom, obzirom da je u suprotnosti sa osnovnim postulatima i duhom ZJN“, naveli su dalje u žalbi iz firme Eunoia.

Ovo obrazloženje upitnosti potvrda o dobro obavljenom poslu nije bilo sporno za Zavod za javno zdravstvo KS.

Pregledom ponude izabranog ponuđača Config d.o.o. ustanovljeno je da su dostavljene 2 potvrde o uspješnom izvršenju ugovora od dvije firme d.o.o. sa čim je ispunio zahtjev koji je postavljen u TD. Neosnovani su navodi da su potvrde nevaljane budući da je izabrani ponuđač potvrde dostavio u skladu sa zahtjevima TD kojom je traženo da se dostave dva uspješno izvršena ugovora. TD u vezi potvrda nije postavila ograničenja koja se odnose na direktora firme koja izdaje potvrdu“, naveli su iz Zavoda.

Iz Ureda za razmatranje žalbi nisu se usudili raspravljati o ispravnosti potvrda već su naveli da je Zavod bio u obavezi „raspraviti sporno“.

Nesporno je da je navedeni ponudilac dostavio reference koje sadrže sve elemente zakonom propisane, međutim ukoliko je žalitelj izrazio sumnju u iste, ugovorni organ je bio u obavezi iste provjeriti. Niti ovaj organ nema ovlasti utvrđivati ispravnost potvrda u smislu povezanosti društava, međutim ukoliko je izražena sumnja u stvarnu ispunjenost i realizaciju spornih poslova ugovorni organ je bio u obavezi raspravit sporno“, naveli su iz Ureda.

Bez obzira na ovakvo obrazloženje, Ured je poništio odluku o izboru firme Config kao najpovoljnijeg ponuđača jer, između ostalog, ponuda firme Config „nije osigurana“ i jer je Zavod odbacio ponudu firme Eunoia navodeći da nisu dostavili certifikate o stručnoj osposobljenosti dva stručnjaka.

(zurnal.info)