Reagovanje Gikila:Izmirili smo sve obaveze prema Agenciji za vodno područje rijeke Save
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Reagovanje Gikila: Izmirili smo sve obaveze prema Agenciji za vodno područje rijeke Save

Iz firme Gikil reagovali su na Žurnalov tekst o problemima naplate posebnih vodnih naknada u FBiH, njihovo reagovanje prenosimo u cijelosti