Ministarstvo toleriše, revizori upozoravaju:KCUS potrošio milion maraka bez izvještaja o utrošku!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Ministarstvo toleriše, revizori upozoravaju: KCUS potrošio milion maraka bez izvještaja o utrošku!

Iako Klinički centar u Sarajevu nije redovno dostavljao izvještaje o utrošku sredstava, u Ministarstvu zdravstva FBiH zatvarali su oči pred tom činjenicom

KCUS potrošio milion maraka bez izvještaja o utrošku!

Menadžment Kliničkog centra u Sarajevu u javnim istupima jako se ponosi brojkama i egzaktnim podacima. Najčešće ističu kako sve što utroše ili planiraju mogu potkrijepiti jasnim dokazima.

NEMA KRITERIJA

Ali, u revizorskom izvještaju Ministarstva zdravstva Federacije BiH za 2019. godinu navode se nešto drugačiji podaci. Prema navodima revizora Klinički centar u nekoliko navrata nije opravdao sredstva koja su im dodijeljena od Ministarstva zdravstva ili namjenskih sredstava Federalne vlade.
U 2019. godini Federalna vlada izdvojila je šest miliona KM za pomoć za tri klinička centra – KCUS, Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Tri zdravstvene ustanove dobile su po dva miliona KM kako bi poboljšale zdravstvene usluge.
Ovi centri imaju različit broj zaposlenika, osiguranika, pacijenata, ali i dugovanja i obaveza, pa nije jasno na osnovu kojeg kriterija su sva tri dobila isti iznos novca. Revizori navode kako im dokumentacija o kriterijima za raspodjelu novca – nije ni predočena.

Za kontrolu utroška sredstava oformljena je i komisija Ministarstva koja je konstatovala kako su sredstva utrošena namjenski.
Ali izvještaja o milionskoj kupovini KCUS-a od omijenog dobavljača Medita u ovim dokumentima – nema. Naime, KCUS je u jednom od zahtjeva za doznačavanje sredstava priložio ugovor o nabavci digitalnog angiografskog RTG aparata sa pratećom opremom zaključen 8. novembra sa Meditom. Iz budžetskih sredstava za ovu namjenu tražili su milion KM, a ostatak su osigurali sami.
Revizija je utvrdila da ispravan i kompletan izvještaj o ovom utrošku nije ni dostavljen i da je komisija neopravdano utvrdila da su sredstva utrošena namjenski:
- Ne možemo potvrditi da je Komisija utvrdila namjenski utrošak sredstava jer nije imala dokumenta kojim bi se potvrdilo da je ispoštovan rok za isporuku, montažu, puštanje u rad opreme, edukaciju osoblja i obračun penala u slučaju nepoštivanja ugovorenog roka.

KCUS je od Ministarstva zdravstva u 2019. godini dobio i blizu 15 hiljada KM za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji. I ovdje revizija navodi da kriteriji raspodjele novca nisu jasni, da Klinički centar nije dostavljao izvještaje o utrošku sredstava, ali i da komisija nije adekvatno kontrolisala utrošak tih sredstava.

ZATVARANJE OČIJU

Nije ovo prvi put da Ministarstvo zdravstva zatvara oči na nepravilnosti u KCUS-u, ili se proglase nenadležnim ili jednostavno kažu da nemaju materijal. Podsjetimo na sjednicu koja je trebala biti održana u Federalnom parlamentu, a na kojoj se prvo trebalo rasparavaljati o stanju na KCUS-u, a zatim i zdravstvenim ustanovama u Federaciji. Nije održana jer ministar zdravstva Vjekoslav Mandić nije mogao prikupiti dokumentaciju od kantonalnih ministarstava i zavoda.

Koliko novca Ministarstvo zdravstva Federacije BiH izdvaja na različite komisije, najmanje što bi se moglo očekivati jeste da kvalitetno urade posao za koji su plaćeni.
U prošloj godini Ministarstvo je za rad različitih komisija izdvojilo 766 hiljada KM. Priča o brojnim komisija u institucijama je odavno ispričana. Nekoliko stotina ili hiljada KM godišnje dodatka na platu sasvim je uobičajena stvar. No periodično zabljesnu primjeri poput ovoga u Ministarstvu zdravstva FBiH gdje je ministrov savjetnik za farmaceutiku bio član devet komisija tokom 2019. godine i za taj angažman, pored plate, inkasirao tačno 28.305 KM. 

Za tih 12 mjeseci isplaćeno mu je i 28 hiljada KM redovne plate. Stručnom savjetniku za specijalističko usavršavanje tokom 2019. isplaćena je 21.730 KM za rad u komisijama.
- U komisijama su imenovani zaposlenici koji u većini slučajeva obavljaju rukovodeće poslove – savjetnici i pomoćnici ministra, sekretar Ministarstva i šefovi odsjeka. Iako je određeni broj komisija formiran na osnovu posebnih propisa, radi se o poslovima i zadacima koji su u nadležnosti Ministarstva, u okviru redovnih radnih zadataka, i obavljaju se u toku radnog vremena – stoji u izvještaju.
Zbog ovih i drugih uočenih nepravilnosti Ministarstvo zdravstva FBiH dobilo je mišljenje sa rezervom. Od ranijih preporuka koje je revizija izdala nije realizovano čak 11.

(zurnal.info)